PENB, nepravdy a doba platnosti

Vložil lake, 20. Září 2014 - 9:39 ::

Zase musím zakroutit hlavou nad tím, co všechno jsou schopni vymyslet právní neználci.

Na webu energetického specialisty pana ing. Vladimíra Hroudy http://www.hrouda.cz/p/poradna.html jsem narazil na nepravdivé tvrzení, které je způsobilé uvést v omyl neodbornou veřejnost. (Popisuji zde stav webové stránky ke dni 20.09.2014 06:45; lze očekávat, že pan M.H. obsah svého – jinak celkem přínosného – webu později upraví.)

Na uvedeném webu v rubrice „Otázky a odpovědi“ jsem nalezl tento dotaz a odpověď na něj:

Otázka:
Prosím o radu. Od roku 2010 máme bytový dům po celkové revitalizaci, včetně en. auditu a PENB. V příloze přikládám energetický štítek a chci se zeptat, jestli je dostačující nebo dle nové vyhlášky musíme mít štítek nový?
Odpověď energetického specialisty:
Pokud jste si nechali vypracovat PENB při provedení větší změny v roce 2010 (měnili jste více než 25 % obálky budovy), průkaz se tedy nepovažuje za průkaz podle dnes platného zákona. Pro užívaný bytový dům máte dnes povinnost zajistit PENB do 1. 1. 2015, tedy PENB musíte mít nový."

 
Zdroj: http://www.hrouda.cz/p/poradna.html ze dne 20.09.2014 06:45 hodin

Tato odpověď je nepravdivá. Pan M.H. se nechal zřejmě zmást nesrozumitelně formulovaným textem zákona, nebo protiprávními výklady neználků. Není sám. I jiní energetičtí specialisté se snaží obdobným způsobem poplést vlastníky domů a tvrdí jim, že jejich původní průkaz je neplatný a že tedy musí mít nový. Takto se jim daří získávat nové zakázky na PENB, i když to ve skutečnosti vůbec není potřebné.

Podle zákona č. 318/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., platí:

318/2012 Sb. Čl. II
Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).

Z uvedeného je zřejmé, že PENB vypracovaný podle dřívějších předpisů (před nabytím účinnosti zákona č. 318/2012 Sb., tedy před dnem 1. ledna 2013) platí po dobu 10 let od dne vypracování. To je stejná doba platnosti jako u nových průkazů.

Tvrzení pana Hroudy v odpovědi tazateli bylo tedy nepravdivé. Tazatel si nechal vypracovat PENB podle tehdejších předpisů v roce 2010, při větší změně budovy. Od té doby nedošlo u budovy ke změně. PENB je proto platný do roku 2020. Je pouze třeba neplést si PENB s energetickým štítkem: ten nemůže PENB nahradit.
------------------------------------------------------------------------------

Výjimkou z tohoto pravidla by byl pouze případ uvedený v § 7a odst. 4 zákona č.406/2000 Sb., jestliže po vypracování PENB dojde k větší změně budovy. V takovém případě zákonodárce (celkem logicky) stanoví, že dosavadní průkaz tím pozbývá platnosti a je nutno nechat vypracovat průkaz nový (§ 7a odst. 1 písm. a zákona č.406/2000 Sb.). To dopadá na nová PENB vzniklá od dne 1. ledna 2013 a samozřejmě i na „stará“ PENB vypracovaná podle dřívějších právních předpisů do 31. prosince 2012.

Kdyby si snad tazatel nechal NAPŘED vypracovat PENB v roce 2010 a PAK by provedl změnu budovy, pak takový průkaz by dnes platný nebyl. Jenomže tazatel postupoval opačně: provedl změnu budovy a nechal si při tom vypracovat průkaz PENB. Průkaz tedy zachycuje stávající stav po změně a je platný do roku 2020.

Zákonodárce formuloval příslušnou část zákona č. 318/2012 Sb. amatérsky a ne zcela srozumitelně. Tento příklad ukazuje, jak lehce vznikají ve sněmovně právní paskvily. A pokud se výkladu takového zjevného nesmyslu chopí právní neználci, neštěstí je hotovo. Nu, teď už alespoň víte jak to je ve skutečnosti …

lake

  • PENB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 20. Září 2014 - 21:30

PENB zpracované při větších změnách dokončených budov před 1. 1. 2013 se nepovažují za průkazy podle zákona 318/2012 Sb.

Klíčové slovo je „při“. Navazuje to na §7, odst. 2, zákona 406/2000 Sb. v současném znění. V případě větší změny se průkazem (PENB) dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy atd. (viz). PENB musí hodnotit stav navrhované, a tedy také skutečně provedené rekonstrukce. Kdyby rekonstrukce nebyla provedena přesně podle návrhu, a tedy i v souladu se zpracovaným PENB, tak by byl PENB neplatný, protože by nevyjadřoval skutečný stav objektu. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně (§ 7a, odst. 4d, zákona 406/2000 Sb.). Není žádné napřed ani pak, ale „při“. Jde o průkazy (PENB) zpracované před 1. 1. 2013 PŘI větších změnách dokončených budov.

Obsah i metodika zpracování průkazů se 1. 1. 2013 zásadně změnila zavedením hodnocení srovnáním posuzované budovy s referenční budovou definovanou zákonem na nákladově optimální úrovni. Průkazy zpracované před 1. 1. 2013 hodnotili pouze měrnou a celkovou dodanou energii a spotřebu energie podle absolutních hodnot energie daných tehdy platným zákonem, a neexistoval rámec pro kvalitativní hodnocení budov. Měrné ukazatele se stanovovali podle podlahové plochy a dnes se stanovují podle energeticky vztažné plochy – viz: http://www.hrouda.cz/…celkova.html Proto byly od 1. 1. 2013 zákonem stanoveny zcela jiné povinnosti vlastníků, stavebníků a společenství vlastníků. Proto také nejsou u provedených rekonstrukcí dnes uznávány tehdy zpracované průkazy.

Pravda je, pokud se dnes v budově neprovádí žádná změna, budova se neprodává ani nepronajímá ani není užívána orgánem veřejné moci, není povinnost zajistit PENB. To se ale mění 1. 1. 2015, kdy musí stavebník, vlastník nebo SVJ pro užívaný bytový dům nebo administrativní budovu zajistit zpracování PENB, pokud má budova energeticky vztažnou plochu větší než 1500 m2. A protože PENB zpracovaný před 1. 1. 2013 při větší změně budovy se neuznává, musí se PENB zajistit nový.

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

www.hrouda.cz

Vložil Pavel, 21. Září 2014 - 20:45

Pane Ing. Vladimíre Hroudo,

v úvodním příspěvku označil pan lake některá Vaše tvrzení na Vašem webu za nepravdu.

Na poměrně rozsáhlý příspěvek jste odpověděl pro mne nesrozumitelnou­ větou:

„PENB zpracované při větších změnách dokončených budov před 1. 1. 2013 se nepovažují za průkazy podle zákona 318/2012 Sb.“

Domnívám se, že toto Vaše tvrzení je v rozporu s:

„318/2012 Sb. Čl. II Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).“

Ještě jste svůj příspěvek nazval, že „Zákon 406/2000 Sb. je formulován zcela jasně a přesně“.

Já dodávám, že zákon je jasný jen někomu.

Žádám Vás o odpověď, zda trváte na své odpovědi, že staré PENB jsou neplatné, nebo zda svůj omyl opravíte. Nikdo není neomylný, ale když je na svůj omyl upozorněn (dokonce opakovaně), tak se většina slušných lidí nad výhradou zamyslí a nemusí ani být ing., přesněji Ing.

Na svém webu si publikujte jakékoliv nesmysly, ale tento web je dost navštěvován a můžete uvést svou neznalostí zákona 406/2000 Sb. někoho v omyl.

Děkuji za pochopení.

Hezký den!

Pavel

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 22. Září 2014 - 19:26

Omlouvám se, článek na webu jsem opravil, byly v něm nepřesnosti a chyby. O výklad platnosti PENB vypracovaných před 1. 1. 2013 při větších změnách budovy jsem požádal Státní energetickou inspekci a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud mně odpoví, zveřejním to na svém webu. Nejsem oprávněn vykládat zákon stejně jako Vy. Proto všechny mé příspěvky považujte jen za můj názor. Do té doby trvám na následujícím názoru na věc (následující text jsem poslal i na výše uvedené státní orgány):

V čl. II, odstavec 4, zákona 318/2012 Sb. se dočteme:

Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zákona 318/2012 Sb., zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2013, tímto zákonem se novelizoval zákon 406/2000 Sb.) jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a, odst. 1 písm. a, zákona 406/2000 Sb.,

§ 7a, odst. 1 písm. a, zákona 406/2000 Sb. zní:
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

  1. zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen
„průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,


v §, 2 odst. 1 písmena s, zákona 406/2000 Sb je definice:
větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Nejsem oprávněn vykládat zákon, je to jen můj názor, ale mně z toho vychází, že průkazy podle § 7a, odst. 1 písm. a, zákona 406/2000 Sb. vypracované před 1. 1. 2013 jsou výjimkou a nepovažují se za průkazy podle zákona 318/2012 Sb. (kterým byl novelizován zákon 406/2000 Sb., tedy podle zákona 406/200 Sb.). Jedná se tedy o průkazy, které byli stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit (a byly před 1. 1. 2013 vypracované) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokon­čených budov.

Z toho vyvozuji, pokud byl PENB vypracován při větších změnách před 1. 1. 2013 (měnilo se více než 25 % obálky budovy), tak se průkaz nepovažuje za průkaz podle dnes platného zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Pro užívaný bytový dům s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 je dnes povinnost zajistit PENB do 1. 1. 2015, tedy PENB se musí zajistit nový. Tato povinnost se postupně bude vztahovat i na bytové domy s menší energeticky vztažnou plochou do 1. 1. 2017 nebo do 1. 1.2019.

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

www.hrouda.cz

Vložil lake, 21. Září 2014 - 10:46

Ing. Vladimír Hrouda napsal: „PENB zpracované při větších změnách dokončených budov před 1. 1. 2013 se nepovažují za průkazy podle zákona 318/2012 Sb.“.

Nepravda. Zákon č. 318/2012 Sb. říká něco úplně jiného: „Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).“

Vaše tvrzení, pane Hroudo, je zjevně nepravdivé. Zákon neobsahuje co tvrdíte.

Podívejme se blíže na výjimku uvedenou na samém konci citované právní normy. Pan Hrouda se snad domnívá, že výjimka vylučuje použití „starých“ průkazů? To je zjevně nesprávný předpoklad: ve výjimce uvedený „průkaz podle § 7a odst. 1 písm. a“ je přece „nový“ průkaz, který má být nově vypracován a předložen po dni 1. 1. 2013 při větších změnách dokončené budovy. Před tímto datem § 7a v zákonu nebyl a nemohou tedy existovat žádné „staré“ průkazy podle § 7a. Kdyby zákonodárce měl v úmyslu vyloučit desetiletou platnost u „starých“ průkazů, použil by u nich množné číslo a odkázal by na tyto průkazy takto: „… s výjimkou průkazů podle § 6a odst. 2 písm. b zákona č. 406/2000 Sb. ve znění účinném do dne 31. 12. 2012.
---------------------------------------------------------------

Ing. Vladimír Hrouda napsal: „… pokud se dnes v budově neprovádí žádná změna, budova se neprodává ani nepronajímá ani není užívána orgánem veřejné moci, není povinnost zajistit PENB. To se ale mění 1. 1. 2015, kdy musí stavebník, vlastník nebo SVJ pro užívaný bytový dům nebo administrativní budovu zajistit zpracování PENB.“.

Nepravda. Zákon č. 318/2012 Sb. říká něco úplně jiného: že „staré“ průkazy, vzniklé v letech 2007 až 2012, platí deset let, tedy do roku 2017 až 2022, stejně jako průkazy nové. Konkrétně: tazatel, kterého jste Vaší odpovědí na webu uvedl v omyl, se nemusí o nový PENB starat do roku 2020.
---------------------------------------------------------------

Ing. Vladimír Hrouda napsal také: „Obsah i metodika zpracování průkazů se 1. 1. 2013 zásadně změnila.“

Nu a co? Co má být? To není argument. To přece ví každý. Podstatné je, že tyto odlišnosti nevadily zákonodárcům. Jinak by nestanovili v přechodovém ustanovení zákona č. 318/2012 Sb. výslovně, že PENB vystavené podle „staré“ právní úpravy se považují za průkazy podle nové právní úpravy a jsou i dále platné celých 10 let. V zákonu je to přece uvedeno černé na bílém. Je pouze jediný účel, ke kterému nelze „starý“ průkaz použít: změna budovy prováděná po datu 1. 1. 2013, podle § 7a odst. 1 písm. a zákona.
---------------------------------------------------------------

Pane Hroudo, podle profese jste energetický specialista. Nejste právník. V právu se nevyznáte. Nebo nám záměrně lžete? Co píšete je zjevně názor lobby energetických specialistů, kteří se přirozeně snaží „oškubat“ ty, kdo mají PENB z dřívější doby. Protože od vás si nový průkaz koupit nepotřebují. Ekonomické zájmy vaší skupiny by ale neměly vést k podávání nepravdivých informací tazatelům.

Nesnažte se být chytřejší než zákonodárce. Nehledejte v zákonu co v něm není, ale chtěl byste to v něm mít. Nevykládejte zákon podle toho, jak se to energetické lobby zrovna hodí.

Pane Hroudo, spokojte se prosím s Vaším podílem na těch stamilionech, které tečou a potečou do kapes energetických specialistů za nové průkazy KAŽDÉHO domu KAŽDÝCH 10 let znovu a znovu – a to i když nedojde k žádné změně budovy!!!!! Máte zajištěny kšefty až do smrti.

Ovšem majitelé starších průkazů mají od vás, energetických specialistů, pokoj. Alespoň na prvních deset let – viz zákon č. 318/2012 Sb.. Nic s tím nenaděláte.

Hamižnost je ošklivá vlastnost, pane Hroudo. A vede k nečestnému chování.

lake

Vložil RadekV, 21. Září 2014 - 13:03

Já bych navrhoval, aby bylo možno odevzdávat výpalné přímo, bez obtěžování obyvatelstva zbytečnostmi.

Čili – že by státem certifikovaný parazit jen předložil fakturu a vlastník domu by ji proplatil. Nebyl by obtěžován zbytečným papírováním kvůli zjevnému nesmyslu.

Pokud někdo bude kupovat celý panelák, jistě nebude věřit papíru, který mu předloží prodávající. Byl by blázen, kdyby mu věřil a nezadal si vlastní posudek.

Pokud bude kupovat byt, je mu ten papír k ničemu.

Vložil Jar (bez ověření), 20. Září 2014 - 15:44

Prosím, pane LAKE, odkdy je povinnost mít zpracovaný v rámci stavebního povolení PENB? platila tato povinnost již v letech 2007, 2008? Developer nám ověřenou nepředal ověřenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, jejíž součástí by podle mne PENB měl být. Abychom zbytečně nenechávali PENB zpracovat.

Děkuji Jar

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".