Orgány SVJ podle ZoVB (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 653/2012, ze dne 21.5.2014)

Vložil Vlastiks, 13. Říjen 2015 - 21:02 ::

V minulém roce se zde objevila informace ohledně možnosti volby nevlastníka členem Výboru SVJ, včetně judikátu (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 653/2012, ze dne 21.5.2014).

Došlo v této oblasti k nějaké změně, nebo je tento judikát „závazný“ i v případě jiných soudních jednání?

Jedná se možnost volby nečlena v SVJ(2000).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 14. Říjen 2015 - 5:16

  To je záležitost, která se zde probírala. Viz například http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb. V označené diskusi najdete mé zdůvodnění, proč rozsudek sp. zn. 29 Cdo 653/2012 je vadný. Je založen na diskriminujícím ústanovení ZoVB, které není zcela jednoznačné a hlavně – je neplatné pro rozpor s Ústavou a s článkem č. 11 Listiny základních práv a svobod.

  Navíc od 1.1.2014 se veškerá právní jednání posuzují podle § 1 odst. 2 NOZ, takže si můžete zvolit nevlastníka do výboru jak je vám libo. Jediné omezení zůstává: pokud vaše stanovy nevlastníka ve výboru zakazují, nepokoušejte se o takovou volbu. To je vše, co se dá k věci napsat.

  lake

  Vložil Vlastiks, 14. Říjen 2015 - 6:53

  Je tento judikát „závazný“ i v případě jiných soudních jednání ???

  viz http://www.pravnickeforum.cz/…ssiho-soudu/

  Vložil Vlastiks, 14. Říjen 2015 - 5:47

  … četl jsem, proto tento dotaz. Nemaje právního vzdělání, snažím se nahlížet na věc „selským rozumem“. Judikát (dle Vás vadný) má však svoji logiku (na rozdíl od výplodů zákonů). Důvodem vzniku Výboru SVJ je vznik „samosprávy“, kdy předseda (případně pověřený vlastník) je „nadán“ podpisovým právem pro „zastupování“ SVJ. To, že pověřený vlastník má být vlastníkem, je (selským rozumem vzato) dáno zřejmě potřebou existence „závazku“ na majetek který „spravuje“. Stejný „závazek“ je tedy vhodné očekávat v případě členů Výboru.

  Diskuse o problému členství v případě společného vlastnictví bytu mi připadají „úsměvné“. V rámci „majetkoprávního uspořádání“ má každý vlastník zápisem v katastru „přidělenu“ odpovídající část společného majetku. Manželé mají tedy každý jednu polovinu, takže nic nebrání tomu aby mohli hlasovat každý sám za sebe, a to i rozdílně, a stejnýmm způsobem se ucházet o členství ve Výboru.

  Vložil Werewolf, 14. Říjen 2015 - 5:58

  To jsem si taky myslel. V katastru jsou u nás vlastníci, manželé, mají byt napsán jako jednu položku SJM, ale někteří jsou zapsáni jako dva majitelé, každý zvlášť na řádku, každý má svůj vlastní podíl, který odpovídá polovině podílu celého bytu. Jak jsem zjistil i tito mohou vystupovat pouze prostřednictvím plné moci třeba na jednoho z nich. Tedy můžou přijít oba, ale musí dát „papír“.

  Vložil Vlastiks, 14. Říjen 2015 - 6:10

  Přijít mohou (a měli by) všichni vlastníci bez rozdílu. (… na množství nehleďte, jenom vůli mějme všichni rovnou)

  Pokud se spoluvlastník vzdá svého práva hlasovat – ve prospěch druhého, pak v případě jejich přítomnosti papír netřeba, stačí uvést v zápisu, jinak je existence „papíru“ vhodná.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".