Ochrana bydlení a povinnost xxxxx Kč/m2/měsíc

Vložil Nálepka (bez ověření), 1. Únor 2016 - 14:21 ::

Podle

http://www.portalsvj.cz/…udek%20a.pdf

pro uložení povinnosti hradit xx Kč/m2/měsíc postačí, že tak rozhodlo shromáždění vlastníků jednotek. Existencí plánu správy a finančního plánu a jeho schválením se soud nezabývá, ani tím, zda se jedná o platby na výdaje nutné.

Znamená to, že je vymahatelná povinnost hradit xxx Kč/m2/měsíc, rozhodne-li tak shromáždění vlastníků jednotek? A nebo xxxxx Kč/m2/měsíc? Je nějaká horní mez pro takovéto placení? Je nějaká ochrana bydlení?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Únor 2016 - 17:44

  Nemáte v tomto pravdu. Pro uložení povinnosti platit xx Kč/m2/měsíc nestačí, že tak rozhodlo shromáždění.

  Pro uložení povinnosti platit xx Kč/m2/měsíc je nutné, aby tak rozhodlo shromáždění a aby žádný vlastník jednotky nenapadl toto rozhodnutí soudně.

  Po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty je rozhodnutí nadále považováno za platné a účinné, i kdyby později vyšly najevo okolnosti, pro které mohlo rozhodnutí být napadeno.

  Píšu to zde už po pětadvacáté. Viz http://www.portalsvj.cz/…BEdy+zhojeny.

  lake

  Vložil EmilKa (bez ověření), 2. Únor 2016 - 1:35

  U nás máme stanoveno platit na správu domu zálohu 115Kč/m2. To bylo stanoveno před 7 lety kdy jsme si vzali úvěr na zateplení a kdy výši Kč/m2 údajně nějak vykouzlila banka, jako podmínku pro poskytnutí úvěru. Nyní již je to splaceno. Spoluvlastníci na minulém shromáždění ale na argument, že je nyní „příspěvek na správu“ (ze kterého se mělo samo sebou, že se platí úvěr SVJ za zateplení, náklady na právníky, externí firmy apod.) zcela nedůvodně vysoký, neslyší. Prý budeme „šetřit“ na nenadálé havárie, na asanace za dlužníky, na …nikdo přesně neví na co, apod.

  Chci li tedy změnit (snížit) vyši příspěvku resp. chci li aby pokud to jinak nejde, byla výše Kč/m2 podložena „tvrdými daty“, navrhnu shromáždění přijetí usnesení. …jak by ale mělo znít? (já bez „tvrdých dat“ resp. krátko/dlouhodobého plánu – který u nás má výbor za sprostou mluvu – stanovit kolik by to mělo být. Mělo by tedy být v usnesení pro shromáždění požadováno doložení krátko/dlouhodobého plánu ze kterého plyne Kč/m2 nebo přímo konkrétní výše Kč/m2 kterou mohu jen hádat?)

  A v případě, že s návrhem usnesení neuspěji (nebo nebudou o něm hlasovat), mám se jako přehlasovaný obrátit na soud? Bude mi to ale u soudu k něčemu pane Lake, pokud údajně z výše uvedeného rozsudku (návodu) plyne, že se „soud nezabývá, ani tím, zda se jedná o platby na výdaje nutné“? Jsem tedy odsouzen platit až do smrti 115Kč/m2 i když oprávněnost takové výše již není?

  Vložil janica, 2. Únor 2016 - 14:06

  Banka SVJ nic nevykouzlila, ale dostali jste úvěr na 7 let na základě toho, jak velkou splátku jste platili, proto ta částka 115 Kč/m2. Jestliže je všechno splaceno a neplánujete další opravy a úpravy v domě, není dlouhodobý plán, tak ta částka je vysoká. Kdybyste ještě uvedla, jak vysoká částka je to měsíčně, posuzovalo by se to lépe. Havárie může vždy nastat, ale aby se předešlo, je třeba zkontrolovat odpady, stoupačky, elektroinstalaci, výtah, plyn a co je třeba, opravit. Pak by platba měla smysl. Měli byste trvat na snížení, pokud není oprávnění.

  Vložil lake, 2. Únor 2016 - 7:58

  Paní Emilko,

  jedinou horní mezí pro výši plateb je co si stádo ovcí nechá bez protestů líbit.

  Základní chybu jste udělala už při tehdejším schvalování. Výše záloh měla být stanovena srozumitelně a určitě tak, že celková částka měla být rozepsána na dílčí platby podle jejich konkrétního důvodu s uvedením doby použití. Jakmile jeden z důvodů plateb odpadl, automaticky Vám tím odpadla i povinnost skládat příslušnou část zálohy. Navíc Vám tím vzniklo právo na konečné vyúčtování a vypořádání příslušné části zálohy.

  Vy jste se bohužel nezachovala obezřetně a dopustila jste, že platební povinnost k úhradě byla schválena jako nestrukturovaná částka bez vyjádření určitého a srozumitelného důvodu.

  Navíc šlo zjevně o protiprávní jednání ze strany SVJ, když Vám bylo tvrzeno, že jde o zálohy. Ve skutečnosti šlo přece o splátky Vašeho dluhu, který Vám vznikl tím, že SVJ opravilo či zhodnotilo Váš majetek. Splácení jistiny úvěru bance není nikdy účetním nákladem, takže se určitě nemohlo jednat o náklad na opravu či zhodnocení vašeho majetku. SVJ nebylo oprávněno přenést tyto své vlastní výdaje na vlastníky jednotek. Došlo tedy ze strany SVJ a členů výboru zjevně k trestnému činu podvodu a k trestnému činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Vy jste se nezajímala o hospodaření SVJ, ani o účetnictví, a tak Vám tento podvod zůstal skrytý až do uhrazení vašeho dluhu.

  Bohužel nelze dnes rozklíčovat která část tehdy schválené částky byla určena na splácení Vašeho dluhu a která byla skutečnou zálohou na budoucí nutné náklady správy domu podle § 15 odst. 2 ZoVB. Nemáte z toho důvodu jasno ani v označení plateb. Jestliže jde o zálohy, nemůže se zároveň jednat o „příspěvky na správu“, jak jste je označila. Buď jedno, nebo druhé, ale ne obojí.

  Jako přehlasovaný spoluvlastník byste se mohla obrátit na soud podle § 1130 NOZ. Budete zároveň požadovat, aby Vám byl prokázán důvod údajného závazku, tedy že výše požadované částky je určena tak, „aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“ (§ 15 odst. 2 ZoVB). SVJ(2000) je oprávněno vymáhat svým jménem pouze takto určené zálohy, viz § 15, § 16, § 118 NOZ a § 9a ZoVB.

  Pokud snad bude tvrzeno, že záloha je určena na nenadálé havárie, pak je zjevné, že se nemůže jednat ani o předpokládaný budoucí náklad, ani o nutný budoucí náklad.
  -----------------------------------------------------------------------

  Pokud snad vaše SVJ je SVJ(2012), pak je to jednodušší: žádné zálohy na správu není možné stanovit ani vybírat, není-li to výslovně upraveno ve stanovách. Ani žádné příspěvky na budoucí náklady správy není možno stanovit ani vybírat, pokud není splněn požadavek zákona a stanovy neobsahují to, co mají obsahovat povinně:

  89/2012 Sb. § 1200
  Stanovy obsahují alespoň (…) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

  Můžete tedy odmítnout jakékoliv úhrady na neurčitý budoucí účel, dokud nebudou stanovy uvedeny do souladu s NOZ a dokud SVJ nesestaví podle těchto stanov rozpočet společenství. Teprve podle tohoto rozpočtu by SVJ mohlo určit a vymáhat příspěvky na budoucí náklady správy.

  lake

  Vložil Rozhodil (bez ověření), 2. Únor 2016 - 9:30

  „Můžete tedy odmítnout jakékoliv úhrady na neurčitý budoucí účel, dokud nebudou stanovy uvedeny do souladu s NOZ a dokud SVJ nesestaví podle těchto stanov rozpočet společenství.“

  Jak by takové stanovy a rozpočet měly vypadat? Bude-li ve stanovách uvedeno např.: „Shromáždění je oprávněno rozhodnout o výši úhrady vlastníků jednotek na správu domu.“, potom je vše v pořádku, pokud shromáždění o takovéto úhradě rozhodne?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".