Novela Obchodního zákoníku neplatí pro SVJ

Vložil Pavel, 28. Říjen 2011 - 17:00 ::

Dnes tu byl publikován příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…rniho-orfanu

podle kterého: „V senátu prošel zákon, který má od 1.1.2012 umožnit členům statutárního orgánu pracovat v dané organizaci na základě pracovního poměru.“

Ano, kdo zná problémy s duplicitou vztahů jednatele či člena představenstva a.s. jistě sledoval jak se ST 310/2 pokusili poslanci napravit situaci, kterou sankcionoval NS.

Poslanci proto do novely Obchodního zákoníku vtělili nový paragraf (Senátní tisk 207):

„§ 66d Pověření obchodním vedením

  1. Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.
  2. Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
  3. Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
  4. Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu."

Tímto se však změnila situace pouze u společností podle ObchZ nikoliv u SVJ, protože SVJ se neřídí ObchZ.

Pro výbor SVJ je tato novela bezvýznamná.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.