Není shoda mezi vlastníky

Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 19:41 ::

Naše situace je podobná té v článku „Nedorozumění mezi vlastníky“. Jsme SVJ s právní subjektivitou­,vlastnictví bytů je 100%. Spravujeme dva panelové domy, každý o 4Oti bytových jednotkách,těsně sousedících vedle sebe. Domy byly postaveny v letech 1978,takže jejich rekonstrukce je víc než potřebná. Zahájili jsme jednání o zateplení domů, ale bohužel vlastníci jednoho domu jsou zásadně proti. Vlastníci druhého domu zase mají zájem o opravu domu, vylepšení vzhledu a podmínek k bydlení a nechtějí doplácet na liknavost a nezájem druhých. Nevíme jak situaci řešit. O rozdělení SVJ jsme uvažovali již při jeho vzniku v r. 2OO3, ale bohužel máme mnoho společného, jako např. společnou plynovou kotelnu, kde mají všichni vlastníci podíly podle velikosti bytů, stejně tak i u pozemků kolem domů. Bylo by možné provést zateplení pouze jednoho domu v případě, že rozdělíme fond údržby pro každý dům samostatně a povedeme odděleně podle skutečných nákladů a když získáme souhlas k zateplení od vlastníků druhého domu, abychom získali potřebných 75% hlasů? Budeme vděčni za každou radu a nápad.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil KarelJ (bez ověření), 28. Duben 2008 - 14:54

  Tazatel uvádím, že se jedná o dva domy, měla by se tedy jednat i o dvě společentví. Společná kotelna v tomto ohledu nepředstavuje problém.

  KarelJ

  Vložil Pavel, 26. Duben 2008 - 7:50

  Vámi navrhovaný postup rozdělit dlouhodobou zálohu na opravy, tzv. fond oprav, pro každý vchod a hospodařit s nám samostatně by sice nebyl zcela v souladu se ZoVB, ale pokud by o tom panovala shoda, a hlasování druhého vchodu (kterého by to nic nestálo) by zajistilo potřebný souhlas, tak je určitá naděje, že když to nikdo nedá k soudu, tak to projde.

  Za stávajícího zákona se asi musí jen přesvědčovat, přesvědčovat, přesvědčovat.

  Nový zákon má snížit kvorum ze 75% na více než 50%.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Čestmír Šrubař (bez ověření), 26. Duben 2008 - 9:40

  Velice děkuji za názory. Oddělené finanční hospodaření máme již několik let a v podstatě funguje bez problémů. Toto je však potvrzeno pouze usnesením schůze Shromáždění. Aby se nemuselo SVJ dělit a právu se dostalo za dost, bude možná vhodné uzavřít v tomto smyslu dohodu, podepsanou všemi členy SVJ. Šrubař Čestmír, SVJ VM

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".