Mimořádné shromáždění SVJ

Vložil PavelŠ. (bez ověření), 28. Leden 2018 - 20:20 ::

Dobrý den vážení,

jsem předsedou SVJ a potřeboval bych poradit. Na posledním shromáždění jsme nebyli usnášeníschpni, a tak se nic neschválilo. Dostal jsem od známého radu, že máme od teď na všech pozvánkách psát, že pokud nebude schůze svolaná např. na 2.2.2018, 18:00 usnášeníschopná, vyhlašuje se od 18:30 mimořádná schůze, která prý již je usnášeníschopná vždy. Pozvánky se ale musí rozeslat min. 30 dní předem. Prý dostali tuto radu od právníka. Nicméně jsem hledal nějaké infpormace na internetu, zda-li to tak opravdu je, ale nic jsem nenašel. Prosím vás tedy o radu, jestli opravdu mimořádná schůze SVJ je usnášeníschopná vždy. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 2. Únor 2018 - 14:40

  Vše podstatné již zaznělo. Pro doladění pojmů si dovolím doplnit: Neexistuje nic jako mimořádné shromáždění SVJ. Shromáždění je soubor všech vlastníků. Můžeme jej nahradit skupinou, partou, grupou, bandou, když na to přijde :-D …

  Ona skupina se může sejít k jednání. Lidově se říká, že schůzuje, že se svolává schůze. Správně však zasedá. Může zasedat normálně, anebo i mimořádně. V obou případech platí nadpoloviční většina, to už tu však zaznělo.

  Shromáždění = podstatné jméno, podmět, vyjadřuje skupinu, ne činnost

  Vložil JarekSVJ, 30. Leden 2018 - 23:45

  Vždy postupujte dle vašich stanov…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Leden 2018 - 17:26

  Máte tam něco na téma mimořádná schůze a jiná hlasovací kvora? Asi těžko. Takže na rady právníka, který si určitě Vaše stanovy nepřečetl nedejte. To co potřebujete schválit je možné napsat na papír a pod tím shromáždíte podpisy vlastníků. Pokud máte ve stanovách možnost jednat per rollam můžete hlasovat i takto. Jinak ne i když Vám to tady radí.

  Vložil anon. (bez ověření), 29. Leden 2018 - 9:32

  Tento způsob svolání svolávat v svj není možné. To bylo možné v družstvu. Zda to je v družstvu ještě možné nevím, ale není to v žádném případě v svj. Právník je zcela mimo mísu, o svj se s nim neradťe, hledejte lepšího právníka. Musíte použít schvalování per rollam, to není napadnutelné. To, co vám radí právník je soudně napadnutelné a lze takový způsob zneplatnit.

  Vložil Konečný (bez ověření), 29. Leden 2018 - 11:03

  Je to tak, u SVJ je shromáždění usnášeníschopné jedině v případě přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.

  Usnášeníschopná členská schůze bez většiny je možná např. u družstev podle zákona o obchodních kooperací podle § 647

  „Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.“

  Pokud máte problém s účastí, můžete se pokusit obejít potřebný počet vlastníků, jež se zpravidla shromáždění neúčastní a požádat je o souhlas s jejich plnou mocí na zastupování s vysvětlením, že kvůli neúčastí většiny vlastníků na shromáždění nelze přijmout žádná usnesení a správa domu by tak mohla být ohrožena.

  Vložil Konečný (bez ověření), 29. Leden 2018 - 11:18

  Jo a u těch družstev ještě § 648

  „(1) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného.“

  Vložil tep (bez ověření), 29. Leden 2018 - 9:12

  Co neprošlo, to si nechte schválit per rollam. Napíšete body usnesení, které si necháte podepsat majiteli, které obejdete s uvedením data, kdy byl kdo pro či proti. Pokud nemáte nic o schvalování per rollam ve stanovách, tak to nevadí, je to v novém občanském zákoníku a do stanov se zákoník opisovat nemusí, ale má se respektovat.

  Vložil P_V (bez ověření), 28. Leden 2018 - 21:46

  Shromáždění je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů. Viz ObčZ § 1206. Na tom nic nezměníte, ani stanovami. Obvykle se to řeší plnými mocemi nebo náhradním písemným hlasováním, ale i tam platí stejné kvórum. Praxe s náhradní schůzí je možná u družstev, která si mohou dát do stanov i volnější pravidla.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".