Lhůty fikce doručení vyúčtování

Vložil Fik (bez ověření), 7. Květen 2024 - 16:24 ::

Lhůty fikce doručení vyúčtování odeslaného poštou 30.4. oznámeno poštou 6.5. S uložením, fikce doručení nebo vyzvednutí nastane 16.5.

Kdy je tedy formálně doručeno, od kdy do kdy běží pokuta za nevčasné doručení?

Mám 2 teorie: od 2. do 6.5. nebo od 2. do 16.5.?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 16. Květen 2024 - 15:19

  doručeno bylo 6.5.24. Pokuta běží od 1.5.24 do 6.5.24 – vyúčtování mělo být doručeno do 30.4.24.

  Hmotněprávní úkon je třeba považovat za perfektní (doručený) okamžikem, kdy se adresát tohoto úkonu měl možnost s ním objektivně seznámit, doručení nelze vázat na okamžik, kdy je adresát „ochoten“ tak opravdu učinit (vyzvednout si zásilku, seznámit se s jejím obsahem). podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 2988/2011, ze dne 13. 11. 2012

  Vložil pokuta za pozdni dodani (bez ověření), 23. Květen 2024 - 12:36

  Pokuta běží od 1.5.24 do 6.5.24

  takže je to správně 5 dnů pokuty po 50,– anebo 6 dnů pokuty po 50,– ?

  děkuji

  Vložil Fik (bez ověření), 7. Květen 2024 - 17:33

  Zajímavé, ale první květen nebyl pracovní den, takže opravíte váš výrok?

  A jak by to bylo v případě, že by 30. dubna došlo k odeslání datovou schránkou?

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 - 7:35
  • „… takže opravíte svůj výrok?“

  Omlouvám se. Od té doby, co nechodím s mávátkem na na prvomájové manifestace, jsem dočista zapomněl že 1. květen je nepracovním dnem. Opravuji a shrnuji oba Vaše dotazy do jedné odpovědi.

  • „Kdy je tedy formálně doručeno?“

  Jestliže bylo odesláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 30. dubna, pak prvním dnem lhůty tří pracovních dnů (2012/89/§573) je 2. květen. Má se za to, že zásilka došla dne 6. května (2012/89/§607). Jde o vyvratitelnou domněnku dojití, která se použije pouze v případech, kdy nebude tvrzen a prokázán jiný okamžik doručení (I. ÚS 2474/13).

  • „… od kdy do kdy běží pokuta za nevčasné doručení?“

  Pokud snad zúčtovací období skončilo dne 31.12.2023, pak čtyřměsíční lhůta pro doručení vyúčtování skončila dne 30. dubna. Následující den (1. května) byl prvním dnem prodlení poskytovatele služeb. Má se za to, že posledním dnem prodlení byl 6. květen.

  • „A jak by to bylo v případě, že by 30. dubna došlo k odeslání datovou schránkou?“

  Podle 2008/300/18a/3 platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

  Jestliže bylo odesláno dne 30. dubna, pak nejspíše bylo téhož dne i dodáno. Prvním dnem desetidenní lhůty je 1. květen. Fikce doručení nastala/nastane v pátek dne 10. května 2024.

  Justitianus

  Vložil Fik (bez ověření), 8. Květen 2024 - 17:28

  1/ Takže proto advokáti a další posílají pozemní poštou? Aby dříve proběhla lhůta papírové zásilky než datové?

  Ale co tohle:

  V posuzované věci bylo prokázáno, že zásilka podaná žalovanou na poště k přepravě dne 19. 2. 2015 byla zaslána na účastnicemi řízení dohodnutou doručovací adresu, kde byla v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin přítomna pracovnice žalobkyně oprávněná přebírat pro ni poštu. Přestože dne 20. 2. 2015 žalobkyně pobývala v době od 8.00 do 12.00 hodin v XY., jehož je statutárním orgánem – ředitelkou – v provozovně na ulici XY a „po obědě“ odjela na dovolenou do XY, měla (objektivně) možnost seznámit se s obsahem zásilky žalované ze dne 19. 2. 2015, neboť se v místě, kde docházelo k doručování, zdržovala, byť tam nebyla fyzicky přítomna. Zdroj: https://www.profipravo.cz/index.php…

  Z toho čtu, že už 2 pracovní den by mohlo býti doručeno (i když asi nebylo, anebo bylo?)

  2/ Dál mne zajímá názor na to, Když tedy dám výzvu e-mailem, emailem není reagováno, tak dám další výzvu doporučeným dopisem, zda mohu nárokovat tyto poštovní náklady (příslušenství pohledávky)?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".