Jak zjistit zapsaného skutečného majitele?

Vložil Anonymous, 17. Srpen 2020 - 12:00 ::

Jakou cestou mohu jako členka SVJ zjistit, zda SVJ zapsalo či nezapsalo svého skutečného majitele a pokud zapsalo, koho?

(Neptám se na smyluplnost předpisu ani na jeho novelizace.)

  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil elektronxx, 17. Srpen 2020 - 14:32

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů, který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů. Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn. Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů. Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

Vložil Vavřinec (bez ověření), 17. Srpen 2020 - 14:01

Jedna možnost mě napadá, není to sice úplná odpověď přímo na Vaši otázku, ale aspoň částečná. Každý má právo dotázat se kterékoli instituce, zda o něm vede nějaké údaje a tyto údaje si vyžádat. Můžete se tedy zeptat, zda jste Vy vedena jako skutečná majitelka SVJ, stejně tak se mohou zeptat jiné osoby.

Vložil Tazatel007 (bez ověření), 17. Srpen 2020 - 13:30

Můžete nám sdělit, proč se ptáte na nesmyslný údaj, který ještě nemá termín ke splnění a který bude zrušen? Děkuji

Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Srpen 2020 - 12:59

Můžete to zjistit snad jen dotazem na SVJ.

Z evidence skutečných majitelů to zjistit nelze – evidence není veřejná.

Je však nepříliš pravděpodobné, že by SVJ již zapsalo skutečného majitele – tato povinnost na SVJ k aktuálnímu data nedopadá a pravděpodobně SVJ z této povinnosti vypadnou úplně novelou zákona.

Více informaci: https://issm.justice.cz/

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".