Jak navýšit podíl na nákladech chovatelům psů?

Vložil SVJ_SNP_581-6, 6. Květen 2010 - 17:54 ::

Sledováním a porovnáváním spotřeby el. energie výtahů a na osvětlení schodišť mezi vchody jsme došli k závěru, že vyšší spotřeba je úměrná počtu držených psů, zejména pokud byli v jednom vchodě chováni 4 psi ve 4 bytech z 15ti. Jejich venčení 3–5× denně vliv na spotřebu má a pokud bychom nenašli řešeni, budou postiženi ostatní spolubydlící při vyúčtování. Příčil by se s nějakými předpisy náš návrh započítat drženého psa jako další osobu v bytě, ke které se pak ve vyúčtování bude vázat podíl na spotřebě el. energie výtahu a osvětlení schodiště? Děkuji předem za každou odpověď a radu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 7. Květen 2010 - 8:56

  Společenství si může odhlasovat cokoliv, i věci zjevně nerozumné nebo protizákonné. Tvrzení, že pes je osoba, patří do obou těchto skupin.

  Podle § 9a odst. 2 ZoVB společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  Podle § 11 odst. 4 ZoVB k přijetí usnesení o (...) rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  O rozúčtování položky "náklady na provoz výtahu" tedy rozhoduje shromáždění tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů. Pokud stanovíte kriterium "počet osob obývajících byt" nebo "počet osob a držených psů v bytě", půjde o platné usnesení, které podle mého názoru není protizákonné (i když - jak někteří diskutující upozornili - je zjevně nerozumné).

  Vlastník, který nesouhlasí s přijatým usnesením, se může obrátit na soud. V tom případě se soud může zabývat těmito otázkami:
  a) zda váš nový způsob rozúčtování zachycuje skutečné vytížení výtahu věrněji, než sledování pouhého počtu osob,
  b) zda existuje statisticky významná závislost mezi držením psa a frekvencí používání výtahu.
  Pokud by se uvedené neprokázalo, lze učinit závěr, že usnesení shromáždění diskriminuje držitele psů a dochází k bezdůvodnému obohacení těch, kdo psa nevlastní.

  lake

  Vložil kalous (bez ověření), 7. Květen 2010 - 7:43

  A děti které se na rozdíl od venčení psů (3× denně) courají výtahem i 10× denně jste taky porovnávali? To co se snažíte řešit nemá oporu v žádném zákoně jelikož pes je stále ještě veden jako věc a za věc nelze vybírát polatek za služby. Pokud se stane že si tento paskvil o placení za psa přece jen odsouhlasite tak bohužel jednáte protiprávně a u soudu případný spor prohrajete, což vás v konečném důsledku přijde velmi draho. Nakonec ani nemáte žádné páky jak tento poplatek od pejskařů vymáhat.

  Kalous

  Vložil Anon (bez ověření), 7. Květen 2010 - 7:31

  Tak dejte automat na mince na chodbu, každý kdo si chce rozsvítit bude musel hodin minci

  Vložil Anonymous, 7. Květen 2010 - 9:58

  „Tak dejte automat na mince na chodbu, každý kdo si chce rozsvítit bude musel hodin minci“

  Úniková cesta musí být osvětlena.

  Vložil Anonymous, 6. Květen 2010 - 20:58

  Tak to je jasná diskriminace. Jak k tomu přijdou ostatní?

  Vložil Anonymou (bez ověření), 6. Květen 2010 - 19:32

  Řešilo se to tu už 100×. Je to NESMYSL.

  Ale pokud jde o právo – dle vašich stanov si nastudujte kolik procent je potřeba na schválení takové blbosti. Poté čekejte protižalobu postižených majitelů psů…

  P.L.

  Vložil Anonymous, 6. Květen 2010 - 18:03

  A malý pes platí za jízdu výtahem polovic.

  Vložil vladislav, 7. Květen 2010 - 8:07

  V našem SVJ jsme připravili návrh na zpoplatnění psa tím způsobem, že by byl započítán do počtu členů rodiny v bytě. Byl zpracován návrh na usnesení v tomto smyslu a předložen shromáždění(jako nejvyššímu orgánu SVJ) ke schválení.Po poměrně rušné diskusi došlo k hlasování.Návrh nebyl schválen,většina proti. Jde mi v závěru komentáře o to, že kdyby došlo ke schválení usnesení o zvýšení počtů osob v bytě o psa,tak se domnívám, že by to bylo legální a v případě,že by nebyl nikdo,kdo by se obrátil na soud,že s přijatým usnesením nesouhlasí, tak by usnesení bylo platné. Je to tak?Ještě doplním otázku:přijaté usnesení shromážděním většinou lze považovat za rozšíření, nebo upřesnění stanov?

  Vložil kalous (bez ověření), 7. Květen 2010 - 8:23

  Ne, nebylo by to legální. Pes není osoba nemá úřední rodné číslo a nemá ani trvalé bydliště. To co jste se pokoušeli schválit na schůzi je protízákonné, ještě že je u vás rozumná většina. Majitel psa nemusí nic k soudu dávat ale jednoduše vám nic za psa nebude platit a jsem zvědav jak a čím ho k placení donutíte. K soudu by jste to museli dát vy a zcela jistě by jste tento spor prohráli. Mám zato že i města výběrem poplatku za psa porušují ústavu jelikož pes je dle zákona věc a z vlastnictví věci nelze vybírat poplatky. Čekám v tomto ohledu na odpověď od pana Motejla pokud vůbec odpoví.

  Kalous

  Vložil Mirunavotrok (bez ověření), 6. Květen 2010 - 19:29

  Když neumíš psát k věci, tak se neztrapňuj.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".