Investice nad rámec běžných výdajů SVJ

Vložil vrrr (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 10:59 ::

Chci se jen zeptat na situaci, kdy si má shromáždění svj odhlasovat investici, která je nad rámec běžných výdajů (týká se to investice do solárních panelů na střeše našeho bytového domu). Pokud si to odhlasuje většina ze shromáždění svj, my ostatní se prostě musíme přizpůsobit? I když jde o investici cca kolem 60 000 jednorázově nebo 600 měsíčně na naši bytovou jednotku? Což mi připadá jako docela vysoká částka.. Navíc je zde spousta otazníků – ohledně ekologické likvidace apod.

Děkuji za odpověď.

 • správa domu
 • FVE

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil jaroš (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 9:38

A s jakou částkou max. může operovat výbor při zadávání prací, služeb? Nepokryje to?

Vložil vrrr2 (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 15:54

Celková cena přesáhne 4 milióny. Největší problém je, že i těch 600 kč (pro některé až 1000 kč) jsou částky za splácení nevýhodného úvěru. Tedy se vlastník upíše na dvacet let (pokud se část umoří dotací, tak deset let) splácet úvěr. Bohužel podle prezentace, je návratnost pro takového vlastníka 10 let! Úvěr totiž navýší vloženou částku o polovinu :( Pokud nechcete úvěr, tak musíte celou částku složit do jednoho měsíce. No, není to super, když vás sousedi přinutí k úvěru pro něco, zčeho za deset let budete mít možná zisk? Celá ziskovost investice navíc závisí na změně dvou zákonů, které by MOHLY být v roce 2023/2024 ( FVE nad 10kw a komunitní energie). Což samozřejmě je pravděpodobné, ale není to jisté.

Ve stanovách SVJ nejsou stanovené částky. Není stanoveno jestli pro větší investici musí hlasovat více lidí apd. :( Většinou to probíhá tak, že si výbor vymyslí něco co chce prosadit a svolá schůzi, kde k bodu bude „diskuze“ a následné hlasování. Program není možné měnit. V diskuzi se dá slovo „odborníkovi“ k prezentaci toho co se chce (zde expertům na FVE), předtím prezentace výhod energie od BE apd. ) Námitky jsou bagatelizovány, to se tak dělá, není to potřeba, výbor zařídí, nebojte se, hlavně budete mít vše levnější, je to tak lepší, vynese vám to peníze, ušetříte, nemusíte nic dělat a na závěr kouzelná větička: „Musíte se rozhodnout teď, protože ceny nemůžeme garantovat.“ No a pak se hlasuje…

Vložil Hubert (bez ověření), 3. Prosinec 2022 - 3:33

SVJ ze zakona nesmi podnikat a FVE je podnikani.

Neco jineho je pronajmout strechu nejake jine organizaci, vcelku me prekvapuje ze Vam banka pujci na podnikatelsky za­mer.

Vložil Pavel, 3. Prosinec 2022 - 9:12

Huberte,

aby byla FVE na střeše podnikáním, tak by musela splňovat § 420 NOZ.

Ale stávající instalace v drtivé většině slouží pro členy SVJ a pouze přebytky se dodávají do sítě. To podnikání není.

Nyní se k tomu připravuje speciální novela energetického zákona:

http://www.portalsvj.cz/…telne-zdroje

Protože fakt, že FVE na střeše není podnikáním je v odborné veřejnosti znám, tak není překvapující, že banka poskytne úvěr.

Hezký den!

Pavel

Vložil § (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 20:24

„Musíte se rozhodnout teď“ (Vložil vrrr2 (bez ověření), 30. Listopad 2022 – 15:54)

Jakmile toto někdo řekne, že rozhodnutí jasné a přímočaré.

Podle judikatury jde o rozhodnutí pod nátlakem a takové rozhodnutí je možné soudně zvrátit. Jednodušší ale je takové rozhodnutí nečinit. Nikdy. Bez výjimky.

Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2022 - 6:39
 • Hlupák „§ (bez ověření)“ napsal: „– Musíte se rozhodnout teď – Podle judikatury jde o rozhodnutí pod nátlakem a takové rozhodnutí je možné soudně zvrátit. “

Hlupák si vymýšlí, a druzí hlupáci mu dávají kladné body.

Je to samozřejmě jinak. Jestliže v pozvánce na shromáždění byla uvedena záležitost o které bude shromáždění rozhodovat (zařazená na pořad jednání), pak úkolem usnášeníschopného shromáždění bylo rozhodnout o této záležitosti. Pravě kvůli tomu bylo přece shromáždění svoláno. Kůvli tomu se přece všichni sešli! Pořad jednání je závazný jak pro předsedajícího, tak i pro účastníky.

Věta „musíte se rozhodnout teď“ je tedy přiléhavá, obsahuje pouhé konstatování skutečnosti, a nevyjadřuje žádný nátlak. Jen blb by mohl toto rozporovat.

Zcela jiná otázka je JAK mohlo shromáždění rozhodnout. Jaké existovaly možnosti. Ani zde nebyl činěn na členy žádný nátlak. Pouze shromáždění samotné mohlo určit zda vůbec se o záležitosti bude rozhodovat, případně jaký bude výsledek hlasování.

 • Shromáždění mohlo rozhodnout že o záležitosti se nebude hlasovat.
 • Shromáždění mohlo rozhodnout o jiném nebo upraveném návrhu.
 • Shromáždění mohlo rozhodnout že návrh není schválen.
 • Shromáždění mohlo rozhodnout že návrh je schválen.
 • Shromáždění se mohlo kdykoli stát neschopným usnášení, a v tom případě by až do konce ztratilo způsobilost rozhodovat o čemkoliv.

Nikdo nevyvíjel na nikoho nátlak ve smyslu že by nutil jednotlivé členy hlasovat určitým způsobem (PRO nebo PROTI nebo ZDRŽEL SE). Nikdo jim nebránil požadovat podrobnější vysvětlení. Nikdo jim nebránil vůbec nehlasovat. Nikdo jim nebránil podávat protinávrhy. Nikdo jim nebránil odejít.

Tazatel vrrr je dobrovolně v jednom stádu s hloupými ovcemi. Sám se do toho stáda zařadil, sám v něm setrvává. Nemůže se tedy divit, že stádo rozhodlo většinově jinak než by rozhodl on sám.

Justitianus

Vložil vrrr2 (bez ověření), 4. Prosinec 2022 - 19:38

Dobrý den, no…právěže předseda tvrdí že: Citace:

Shromáždění mohlo rozhodnout že o záležitosti se nebude hlasovat.

 • schromáždění prý musí hlasovat!

  Shromáždění mohlo rozhodnout o jiném nebo upraveném návrhu.

 • schromáždění prý musí hlasovat přesně tak jak byl bod navrhnut

Takže po tom so jak výborem SVJ, tak odborníkem byli všichni přesvědčování, že tohle je to nejlepší a jinak to nejde, tak bohužel hlasovali pro. Přitom, těm co byli proti mnohdy ani nešlo nemít FVE, ale mít lépe zpracované podklady a studii která bude lépe odpovídat realitě.

A i to vypadalo, že by věyšina vlastníků nebyla proti kdyby se hlasování odložilo, ale předseda tvrdil, že se musí hlasovat o bodu tak jak byl předložen. Ře nejze přidávat další body, nebo body upravovat.

Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2022 - 21:31

Pane vrrr2, rád bych reagoval, ale píšete jako Tatar. Nerozumím.
Jste jiná osoba než zakladatel diskuse. O co Vám prosím jde?

Justitianus

Vložil vr (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 12:08

Jde nám především o to, že rozhodnutí hned požadoval výbor (v rámci hlasování, ačkoliv někteří vlastníci žádali o posunutí hlasování budˇ na hlasování online cestou, nebo na jinou mimořádnou schůzi). A hlavně tam šlo také o to, že výbor požadoval zaplacení částky (u některých jednotek nad 50 000) do cca měsíce. A někteří vlastníci požadovali změnit zaplacení do konce ledna. Předseda výboru toto nebral v potaz a řekl, že se nejdřív odhlasuje varianta původni – zaplacení do konce prosince. Pokud bude většina pro nebude se dále hlasovat a pokud bude většina proti bude se hlasovat až o termínů lednovém. Toto dle mého mělo být navrhnuto opačně. Samozřejmě po 3 hodinovém jednání chtěli mít všichni odhlasováno a toto už se neřešilo.

Vložil kartar (bez ověření), 4. Prosinec 2022 - 11:08

Pokud jste si investici odsouhlasili, tak to řešíte trochu pozdě. Asi jako když si koupíte ojetinu a pak hledáte možnosti jak ji vrátit.

Pokud chcete celou věc zastavit, sežeňte potřebný počet spoluvlastníků a svolejte mimořádnou schůzi. Zda je možné vše stihnout než Vám z minulého hlasování vzniknou závazky nemohu soudit.

Neznám poměry ve vašem SVJ, ale sami jste si výbor/předsedu společenství dobrovolně zvolili a můžete ho i odvolat a nahradit kompetentnější osobou.

Dále je možné, že pokud se spojíte s předsedou, vytasí se s kalkulací a plánovanou návratností investice, která Vás o záměru přesvědčí. Pokud ne, tak jste jelita, že jste takovou investici odsouhlasili a může Vás hřád pouze pocit, že děláte něco dobrého pro ochranu klimatu a majiteli realizační firmy přispějete na lepší bydlení.

Vložil Pavel, 27. Listopad 2022 - 11:53

vrrr,

pokud to schválí potřebná většina na shromáždění, tak s tím nic nenaděláte.

FVE nemají jen problém s ekologickou likvidací. Psal jsem o tom třeba zde:

http://www.portalsvj.cz/…a-bytovy-dum#…

V Německu se na Mieterstrom model využilo pouze 1,5% vyhrazených prostředků na rozvoj tohoto modelu.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 27. Listopad 2022 - 11:30

☀ Zákon nerozlišuje výdaje „běžné“ a „neběžné“.

☀ Částka 600 Kč měsíčně zcela jistě nemá „rdousící, resp. likvidační účinek, který by případně mohl vést k závěru o porušení práva na ochranu vlastnictví“, viz II. ÚS 1484/18.

Podle § 1189 platí, že správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí; správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

 • Nová věc neuvedená v prohlášení může být pořízena do vlastnictví právnické osoby SVJ na základě rozhodnutí shromáždění, viz § 1189.
 • Nová věc neuvedená v prohlášení může být pořízena do spoluvlastnictví vlastníků jednotek na základě změny prohlášení přijaté postupem podle § 1169 odst. 2 písm. a). Proti změně prohlášení je možno obrátit se na soud podle § 1209, je-li pro to důležitý důvod.
 • Třetí možnost je prodat jednotku a odstěhovat se na samotu u lesa.

Justitianus

Vložil vr (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 12:13

K těm 600 Kč měsíčně – je to na základě úvěru s úrokem 7% na 20 let, tedy by se přeplatila částka, kterou by jsme dali „v hotovosti“ o 40 000.

Nevím, jak na to nahlížejí soudy, ale toto už asi není úplně výhodná investice.

Vložil § (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 13:22

Výhodnost úvěru je relativní.

Je sice pravda, že při úvěru s úrokovou sazbou 7 % p.a. na 20 let zaplatíte 86 % navíc v nominální hodnotě. Ovšem při inflaci 20 % ročně naopak ušetříte, takže se jedná o výhodný úvěr.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".