Hromosvod

Vložil Jar (bez ověření), 21. Listopad 2012 - 18:47 ::

Prosím o radu: v rámci záruční lhůty jsme jako kupující strana vyreklamovali prodávajícímu provedení hromosvodu, neboť vyšlo najevo, že je neplatná výchozí revizní zpráva a nedostatečně zpracovaný projekt pro ochranu před bleskem. Prodávající reklamaci uznal, předložil jiný projekt, který nezpracovala oprávněná osoba, předložil další projekt, který obsahoval závažné chyby, předložil třetí projet, ale nikoli nám, jako straně kupující, ale výboru SVJ. Výbor SVJ souhlasil s řešením podle tohoto projektu, na naše námitky, že není oprávněn podávat reklamace a navrhovat způsob jejich řešení, reagoval odkazem na §9 ZVB, zřejmě má na mysli to, že výbor SVJ odpovídá za opravy i společných technických zařízení. Umožnil vstup do objektu a realizaci projektu, včetně toho, že jeden svod je sveden na pozemek, který není součástí domu, patří stejným vlastníkům,jako dům, ale nejedná se o pozemek pod domem. Celý postup výboru SVJ i strany prodávající se mi zdá nespávný a nelogický, ale práce jsou téměř hotové. Zajímalo by mě, kdo je nyní vlastníkem těch částí hromosvodné soustavy, které byly změněny a kdo je odpovědný za případné škody, které vzniknou v důsledku možná špatně navrženého a realizovaného řešení( projekt je značně chaotický,autor se odkazuje v návrhu především na národní francouzskou normu, která není v ČR dostupná v českém jazyce, ani není součástí evropské sousatvy norem ). Jak doporučujete k stávající stav řešit? Děkuji zdvořile za názor.

  • hromosvod

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 22. Listopad 2012 - 7:13

Společenství je pouhý slouha, správce domu. SVJ nemá zákonné oprávnění vystupovat v reklamačním řízení cizího majetku namísto skutečného vlastníka. Už se řešilo vícekrát. Zásadní informace je ve FAQ zde: http://www.portalsvj.cz/…h-casti-domu

lake

Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Listopad 2012 - 0:44

…jsme jako kupující strana vyreklamovali prodávajícímu provedení hromosvodu…

  • kdo jste „Vy“? „Vy“ skupina vlastníků nebo SVJ? SVJ zastupuje statutární orgán tj. členové Výboru. Pokud je tedy realizací zakázky hromosvodu pověřeno SVJ – pak také SVJ reklamauje a nikoliv vlastníci sami.
  • je zjevné, že bez nahrazení členů Výboru kteří nechtějí konzultovat svou neznalost – zjevně nebudete schopni případným škodám plynoucím z uvedeného stavu předejít

Neználek

Vložil Jar (bez ověření), 22. Listopad 2012 - 1:18

Kupující – vlastníci BJ manželé SJM, nikoho jsme vyřizováním reklamace nezplnomocnili, tedy kromě právníka, ale s námi prodávající nekomunikuje, jsme pro něj asi také „prudiči“ :-), možná to bude tím, že o věci něco víme anestačí nám razítko revizáka, který napíše, že vše je v souladu s národní fancouzskou normou, která v Čechách není k mání v češtině, totéž dělá projektant, no aby to bylo ještě pikantnější, tak to posvětí Technická inspekce ČR. Chápete to? Všichni vědí, že je to v souladu s touto normou, ale když požádám ředitele TIČRu o sdělení, kde znění normy úředně přeloženo k mání, mlčí a neodpovídá. Požádala jsem Komtu autorizovaných projektantlů a architektů, aby prověřila že projektant, který podle této normy projektuje, prokázal, jak ke znalostem normy přišel. Myslíte, že to prověřil. Projektant se prý spletl a projetk opraví, zněl závěr dozorčí rady. Ale už jsme neviděli ani projektanta ani jeho opravený projekt.Asi dělá pro ty „neprudiče“, kteří mu to baští. Třeba jako členové našeho výboru. Je-li razítko správně kulaté, je vše v pořádku.

Vložil Jar (bez ověření), 23. Listopad 2012 - 22:22

Stav věci se hodně komplikuje… Moc prosím o radu! Prodávající si nechal vypracovat projekt autorizovanou osobou, projekt zrealizoval, realizační firmě prostory domu zpřístupnili členové výboru SVJ. Projekt jsem jako vlastník domu osobně před opravou neviděl. Výbor je pouze zvěřejnil na portále pro členy našeho SVJ. Prodávající nám vlastníkům pouze sdělil, že opravu provede, že si cituji „SVJ jako podmínku realizace projektu zadalo získání kladného a odborného stanoviska TIČR“, to bylo vydáno, opět zveřejněno na portále jako projekt a oprava zrealizována. Teď zřejmě proběhne kladná revize a já obdržím od prodávajícího zprávu, že vada je odstraněna. Ovšem, hromosvodná soustava není prasklá omítka. Takže prokazovat, že vada odsraněna není a trvá nebezpečí škody na majetku, zdraví a životě je finančně nákladná záležitost. Pokud se ale neohradím, může prodávající nabýt dojmu, že vadu odtsranil. Projekt zpracovala autorizovaná osoba, revizní zpráva bude kladná. To už tu ale bylo a dobře to nebylo. Teď to „vylepšeno“, ale horší je to, že zatímco škody dříve hrozily především mně, hrozí nyní mnoha vlastníkům. Já jsem reklamoval, požadoval opravu dle platné české normy, na mě je tedy prokázat, že oprava podle platné normy není? Kdo ponese případně za vzniklou škodu?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".