Byt či nebýt.

Vložil Marek (bez ověření), 11. Leden 2016 - 20:00 ::

Dobrý den, chci se zeptat, zkouším to dát dohromady se slečnou ale není z města a chci tím pádem aby u mě spala. Nechci to řešit formou nahlašování osob v bytě, protože když se po měsící v kuse neschodnem tak mi příjde hloupé zase měnit nahlašování osob a měnit počet lidí v bytě a po půl roce to zkoušet znova a furt dokola. Jak mám tedy definovat soužití? A jak mám definovat stav kdy holka by u mě byla každý den aby jsme se poznali? Po jaký době kdyby u mě byla každý den bych ji musel nahlásit jako „uživatele“ bytu? Někde jsem našel po dvou a jinde po třech měsících když se to sečte v průběhu roku a dá to tedy více jak 90 dnů. Mám to udělat stylem...... 4 dny u mě a tři dny každý zvlášt abych nemusel nic nahlašovat? Nebo jak se k tomu stavíte? Sousedku mám v pohodě a věřím, že by nás nenahlásila, že u mě někdo bydlí. Ale znáte to, vždy v paneláku je někdo komu se něco nelíbí. Tak se chci tomu vyhnout kort kdyby to nevyšlo. Díky za radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Slečna z jiného města (bez ověření), 13. Leden 2016 - 10:35

  Můžete se setkat s požadavkem, abyste všem ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím správce domu průběžně oznámoval osoby, které užívají byt.

  Není to tak horké:

  (1) Nejprve zjistěte, zda se vůbec některá služba rozúčtovává podle počtu osob nahlášených vlastníkem jednotky. Pokud ne, další body se Vás netýkají. Pokud ano, navrhněte, aby se do budoucna již žádná služba podle počtu osob nahlášených vlastníkem jednotky nerozúčtovávala a čtěte dále.

  (2) Na nahlášení počtu osob pro účely rozúčtování máte čas do konce roku, hlásí se jedno číslo zpětně za celý rok, a to pouze při změně tohoto čísla.

  (3) Nahlášením jednoho čísla pro celý rok podle Vaší úvahy (třeba 1,35 nebo jiného vhodného) je Vaše povinnost splněna a žádnou další povinnost nemáte.

  Vložil svjvmt, 12. Leden 2016 - 12:30

  Není jasné, jaký máš byt, družstvo, SVJ, nájem. Je třeba se podívat do smlouvy, do stanov, do ZoVB, co si určilo shromáždění. Dny se sčítají. Jde o to, že co se hradí za osoby, podílejí se na tom všichni vlastníci. Takže nejspíše by jsi to nahlásil ke konci roku. Ale pokud to někdo nenapadne že máš návštěvu, tak nic. Přihlašovat k trvalému pobytu pochopitelně není třeba. Přechodný pobyt u nás neexistuje.

  Vložil lake, 12. Leden 2016 - 19:24
  • Svjvmt napsal: „Dny se sčítají.“

  To je nepravdivé tvrzení.

  Za prvé: Počty osob se nezjišťují podle počtu dnů ani v zákonu č. 67/2013 Sb. (osoby rozhodné pro rozúčtování služeb, § 2), ani v zákonu č. 89/2012 Sb. (povinnost nájemce oznamovat pronajímateli osoby, § 2272 NOZ). Lhůty jsou v obou případech určeny v měsících.

  Za druhé: Podle § 605 odst. 2 NOZ (ustanovení o počítání času) platí, že „[k]onec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.“

  Z uvedeného plyne, že lhůta „2 měsíce“ se v žádném případě nepočítá podle dnů. Jestliže například partnerka tazatele začne užívat byt dne 15.1.2016, konec dvouměsíční lhůty připadne na den 15.3.2016. Žádné jednotlivé dny se nesčítají. Předpokládá-li tazatel od počátku, že partnerka bude s ním užívat byt pouze do 14. března, není povinen oznamovat tuto osobu pro účely rozúčtování služeb.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 14. Leden 2016 - 5:25

  Lake: „…Počty osob se nezjišťují podle počtu dnů …“

  Jestliže například partnerka tazatele

  • začne užívat byt dne 15.1.2016, a skončí s užíváním 15.2.2016.
  • začne užívat byt dne 15.4.2016, a skončí s užíváním 15.5.2016
  • začne užívat byt dne 15.6.2016, a skončí s užíváním 15.7.2016
  • začne užívat byt dne 15.10.2016, a skončí s užíváním 15.11.2016

  bude nepochybně byt užívat cca 32% z celkové doby 12-cti měsíčního zúčtovacího období tzn. cca 3.9 měsíce

  § 2 odst. 1 písm. g) bod 2
  „…budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období…“


  • Lake tvrdí nepřímo, že „Dny se nesčítají“

  Lake tvrdí, že lhůta „2 měsíce“ se v žádném případě nepočítá podle dnů → z toho plyne, že bude li nějaká osoba s Lakem žít v jednotce dle výše uvedeného „plánu“, není Lake povinen oznamovat tuto osobu pro účely rozúčtování služeb.

  To je mylná domněnka, protože Lake zjevně nechápe význam slovního spojení „v průběhu zúčtovacího období“ (§2/g/2). Bohužel, toto slovní spojení není jen „španělská vesnice na konci Colifornie“, kterou zde zákonodárce zapoměl, aby nás pozlobil.

  Vložil Pub (bez ověření), 14. Leden 2016 - 4:02

  § 12 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. „…Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob ROZHODNÝCH pro rozúčtování.…“

  Lake (20. Prosinec 2015 – 11:45):
  cit. „…poskytovatel služeb ten počet osob, jaký se mu jeví [poskytovateli] s přihlédnutím k okolnostem…“

  Lake (12. Leden 2016 – 19:24):
  cit. „…partnerka bude s ním užívat byt pouze do 14. března, není povinen oznamovat tuto osobu pro účely rozúčtování služeb…“.


  Je dobře, že popleta Lake konečně dospěl k pravdivému výkladu…:
  resume: pro účel ROZÚČTOVÁNÍ je počet ROZHODNÝCH osob určen výhradně oznámením příjemce dle §12 ZoSL a nikoli vlastním názorem, cit. „…jaký se mu jeví [poskytovateli]…“ 

  Vložil Poradna (bez ověření), 12. Leden 2016 - 12:04

  Pokud je ta slečna rozumná, nic neřešte, život to vyřeší za Vás!

  Vložil Werewolf, 13. Leden 2016 - 23:17

  Pokud není, berte si ji jen na večery :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".