Vložil Filip Šedý (bez ověření), 12. Září 2012 - 9:35

Je ještě možnost odstranit z návrhu nedefinovatelný a nepřezkoumatelný „počet osob“? Návrh uvádí „počet osob“ jako základní kritérium pro:

dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizacemi,
užívání výtahu,
osvětlení společných prostor v domě,
úklid společných prostor v domě,
odvoz tekutých odpadů a čištění nepropustných jímek,
zajištění rozhlasového a televizního signálu,
odvoz komunálního odpadu,
popřípadě další plnění sjednaná mezi poskytovatelem plnění a příjemcem plnění
[§ 5 odst. 2 písm. a) a c)]

Jinak formulováno, „počet osob“ je v návrhu jako základní kritérium pro všechna plnění s výjimkou komínů, tepla a teplé vody, buďme rádi aspoň za to, i když „počet využívaných vyústění do komínů v bytě“ také není zrovna jednoznačně definovaný.

Podrobněji: Náklady na provoz komínové techniky se rozúčtují podle počtu využívaných vyústění do komínů v bytě [§ 5 odst. 2 písm. b)], náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele [§ 6].

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.