Připomínkování nového zákona o službách spojených s bydlením

Vložil Pavel, 30. Říjen 2011 - 12:16 ::

Od 26.10.2011 je ve vnějším připomínkovém řízení paragrafované znění zákona, které uvádím v příloze.

Připomínky lze do 24.11. posílat na

josef.darebny@mmr­.cz

Hezký den!

Pavel

PřílohaVelikost
zd_rack8mzl5k7s.doc214.5 KB
ma_rack8mzl5k7s.doc91 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 13. Březen 2013 - 22:07

  Zítra bude ve Sb.z. publikován nový zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zkráceně zákon o službách) s účinností od 1.1.2014.

  Kdo nechce služby rozúčtovávat podle osob, má dost času na shromáždění rozhodnout jinak.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 27. Únor 2013 - 0:46

  Dne 19.2. byl zákon s nižšími sankcemi předán na Hrad k podpisu. Jeden z prezidentů ho asi podepíše.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 6. Únor 2013 - 1:57

  Dne 4.2.2013 vrátil Senát nový zákon o službách do Poslanecké sněmovny s návrhem na snížení sankce v § 13.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 16. Říjen 2012 - 1:15

  Na 47. schůzi PS má být od 23.10.2012 pro­jednáván i ST 657 – zákon o službách spojených s bydlením a to rovnou ve 2. a zároveň 3. čtení.

  Když uvážím, že ho čeká ještě senát, hrad, Sb.z. a má nabýt účinnosti 1.1.2013, tak to bude docela zajímavé.

  Legisvakance bude spíše ve dnech než týdnech. Holt právní stát jak vyšije.

  To takový 318/2012 Sb. dostal legisvakanční lhůtu skoro 3 měsíce! Takže si SVJ mohou v poklidu zajistit PEN, aby neplatila nesmyslné pokuty.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 9. Září 2012 - 16:20

  Nový zákon o službách má být projednáván ve 2. čtení od 18.9.2012. Některé chyby tohoto návrhu mají být odstraněny pomocí „iniciativy“ poslanců.

  Problémem může být opakované projednávání církevních restitucí, které jsou zařazeny také na pozvánce. Ty by se ale měly z programu 46. schůze vyřadit.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  Na 46. schůzi má být také projednávána novela ZDPH. Pro družstva, která jsou plátci, je tam nebezpečný § o nespolehlivém plátci. Protože stát neumí vybrat daně od podvodníků, tak vymyslel, že je bude vybírat od těch, kteří s podvodníky obchodují. Většina SVJ není a asi i nebude plátcem DPH a tak se jich to netýká. Ale kdyby Mirka napadlo, že by i SVJ mohla být plátci… :-))

  Vložil Filip Šedý (bez ověření), 12. Září 2012 - 9:35

  Je ještě možnost odstranit z návrhu nedefinovatelný a nepřezkoumatelný „počet osob“? Návrh uvádí „počet osob“ jako základní kritérium pro:

  dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizacemi,
  užívání výtahu,
  osvětlení společných prostor v domě,
  úklid společných prostor v domě,
  odvoz tekutých odpadů a čištění nepropustných jímek,
  zajištění rozhlasového a televizního signálu,
  odvoz komunálního odpadu,
  popřípadě další plnění sjednaná mezi poskytovatelem plnění a příjemcem plnění
  [§ 5 odst. 2 písm. a) a c)]

  Jinak formulováno, „počet osob“ je v návrhu jako základní kritérium pro všechna plnění s výjimkou komínů, tepla a teplé vody, buďme rádi aspoň za to, i když „počet využívaných vyústění do komínů v bytě“ také není zrovna jednoznačně definovaný.

  Podrobněji: Náklady na provoz komínové techniky se rozúčtují podle počtu využívaných vyústění do komínů v bytě [§ 5 odst. 2 písm. b)], náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele [§ 6].

  Vložil mirek_2 (bez ověření), 12. Září 2012 - 11:31

  Nikoliv „počet osob“, ale jako prioritní uvádí návh zákona toto: „Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s nájemcem, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství.“ Pokud ale není dosaženo dohody, nebo platného rozhodnutí osoby odpovědné za správu, stanoví zákon to co tvrdíte. Máte-li konkretní návrh, jak řešení uvedeného problému zakotvit v zákoně lépe, doporučuji návh předložit jej tak, jak vám doporučuje Pavel níže. Diskusí na téma jak lze jednoduše rozúčtovat služby je zde mnoho. mirek2

  Vložil Pavel, 12. Září 2012 - 10:25

  Filipe,

  změn se dá dosáhnout nejsnáze u referentů na ministerstvech, když se předpis tvoří. Proto sem věším návrhy předpisů v této fázi. Ti ještě věci trochu rozumí, ale mají politické zadání a tak to není snadné.

  Když se to dostane mezi poslance je to daleko obtížnější. Ti věci nerozumí a mají pokyn sekretariátu strany, jak to má být a jak musí hlasovat. Ale neodrazuji Vás. Zkuste svého poslance nebo zpravodajku ST 657 Mgr. Horníkovou.

  Očekávejte ale, že můžete dostat odpověď, že je to vyřešeno § 1 177 NObčZ, kde je uloženo všem členům SVJ hlásit počty osob. A že by plzeňský právník do NObčZ napsal blbosti? Tomu sám nevěříte.:-)) (Pomíjím, že osoby podle zákona o službách jsou jiné než osoby podle § 1 177, ale to ten poslanec asi nepochopí)

  Já to vyřešil tak, že navrhnu shromáždění, že se u nás nic podle osob nebude rozúčtovávat. Přesvědčit členy SVJ je snadnější než tu množinu 282.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 4. Září 2012 - 11:38

  V jiném vláknu pan lake učinil teoretický úsudek, aniž by znal reálný stav. Formálně správně, ale mimo realitu:

  http://www.portalsvj.cz/…zivanim-bytu#…

  V praxi to vypadá samozřejmě jinak. Probíhá normální legislativní proces, ale každý k němu nemá přístup a tak činí úsudky z dostupných materiálů. Zrovna včera se probírali připomínky k tomuto návrhu a ve druhém čtení má být tato chyba odstraněna.

  Dále by se do zákona měla např. dostat sankce do nového § 13 (pokuta a poplatek z prodlení).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 4. Září 2012 - 12:27

  Pane Pavle,
  vyšel jsem z legislativního stavu návrhu zákona ke dni psaní příspěvku (včera 03.09.2012 19:15). V daném okamžiku a podle stavu dostupného na webu Parlamentu ČR nebylo na mém příspěvku nic, co by se odchylovalo od smysly zjistitelné reality. Nemám samozřejmě přístup k nejčerstvějším dosud nezveřejněným informacím z jednání a z kuloárů Parlamentu, za což se čtenářům omlouvám.

  Že se obsah návrhu bude v budoucnu měnit je jistě možné a nutné - proto jsem ostatně svou připomínku napsal.

  Pozastavil jsem se pouze nad tím, že ve dvoustránkovém návrhu triviálního krátkého zákona zůstala tato legrační chybka nepovšimnuta při předložení návrhu vládou a následně i po projednání Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj (usnesení ze dne 30. 5. 2012, tisk 657/1).

  lake

  Vložil Pavel, 4. Září 2012 - 13:53

  Pane lake,

  psal jste, že nový zákon spí. Není to pravda. Pracuje se na něm. Domnívám se, že hodnotit, zda se na zákonu pracuje či ne, bez informací, jak je to ve skutečnosti, je nepatřičné. Já ty informace mám, proto jsem se ozval.

  Mimochodem, tu skutečnou realitu jsem zjistil „smysly“. Každý ale asi považujeme za realitu něco jiného. Vy asi za realitu považujete pouze to, co je psáno, já k tomu přidávám i další informace, zejména jak ten psaný text byl vůbec myšlen. K tomu ale potřebuji i jiné informace, než samotný psaný text.

  V žádném případě se nechci zastávat poslaneckého výboru, který na takhle triviální chybu nepřišel. Na chybu přišli jiní a uplatnili ji na MMR. Což svědčí o tom, že posílat připomínky na správná místa se i může vyplatit. Na případnou námitku, že by návrhy již měly být bez chyb, odpovídám, že by se mi to také líbilo, ale vycházím z reality, nikoliv z teorie.

  Jinak se domnívám, že návrh má v originálním sněmovním tisku ve wordu 5 stránek.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 11. Květen 2012 - 16:19

  K předloženému návrhu zákona bylo 9.5.2012 1. čtení.

  Jakýsi Kamil Jankovský mluvil o novele zákona i když se jedná o úplně nový zákon, který tu dosud nebyl. Uváděl, že se připravují vyhlášky, které snad sníží fixní část u tepla, která je nyní 40–50% a snad zvýší korekci 140% (u nás máme i hodnoty 435% či 365% průměru. Tito uživatelé jsou dotováni sousedy v řádu 15 až 20 tis. ročně).

  K návrhu ještě vystoupila Mgr. Horníková (zpravodajka zákona) a JUDr. Křeček.

  Dne 22.5. bude návrh projednávat Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (předseda JUDr. Polčák) v rámci 2. čtení.

  Domnívám se, že by bylo vhodné nějaké připomínky výše uvedeným zaslat (tedy mimo toho Jankovského). Jsou ze 3 největších politických stran.

  Osobně tam vidím minimálně rozpor s NObčZ (§ 1177/2, § 1181/1, § 1181/2).

  A pak samozřejmě „osoby rozhodné pro rozúčtování služeb“. Protože se jedná o nepodařenou definici, která i kdyby byla podařená, tak se nedá kontrolovat (nebo připravují čipování osob bydlících v bytových domech???) tak jako jediné schůdné řešení vidím tento institut z návrhu vypustit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 22. Listopad 2011 - 16:09

  Pouze připomínám, že je možné do 24.11. připomín­kovat poněkud nešťastně formulovaný návrh nového zákona o službách spojených s bydlením.

  Pokud nedostanou připomínky, tak se budou domnívat, že žádné připomínky nejsou a předloží tento nepodarok množině 282, kde už si nikdo ničeho nevšimne, protože z toho nekoukají provize.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Říjen 2011 - 23:20

  Návrh zákona je takový, jako většina zákonů: katastrofa. Začal jsem si poznamenávat chybné formulace, ale po druhém paragrafu jsem toho nechal, papír byl plný. Jeden příklad uvedu pro zasmání: Často se zde objevuje otázka jak definovat počet osob v bytě. Byl jsem tedy zvědav, jak autoři zákona rozřešili tento oříšek. V ustanovení § 2 návrhu zákona stojí:

  „… osobami rozhodnými pro rozúčtování plnění (je) nájemce bytu a osoby, které s ním žijí v bytě po dobu delší než 2 měsíce, vlastník jednotky a osoby, které s ním žijí v jednotce po dobu delší než 2 měsíce; stejným způsobem se vymezují osoby rozhodné pro rozúčtování plnění i v případě, že se jedná o nájemce jednotky“.

  Takže zkusme testovat jak se budou podle nového zákona určovat osoby žijící v bytě pro účely rozúčtování služeb:

  • Nájemce jednotky přenechá byt podnájemci z Medzilaborců. Tento podnájemce a členové jeho rozvětvené rodiny nahlásí nula osob a nebudou nic platit (neboť zákon na podnájemce nepamatuje). Nájemce bytu bude platit za jednu osobu, i když nežije v bytě.
  • Vlastník jednotky se odstěhuje a svůj byt přenechá synovi. Se synem v bytě žije jeho manželka a čtyři děti. Vlastník jednotky nic neplatí (nežije v jednotce). Rodina jeho syna neplatí nic (nežije v jednotce s vlastníkem jednotky).
  • Vlastník jednotky pronajme svůj byt právnické osobě (s.r.o.), která v bytě ubytuje deset ukrajinských dělníků. Nájemce – právnická osoba nahlásí nula osob (s.r.o. nemá bytovou potřebu), a samozřejmě nebude nahlašovat ani deset dělníků (nežijí v bytě s nájemcem).

  Děkujeme, milí autoři návrhu zákona. Opravdu jste to vyřešili dokonale. Zvlášť když uvážíme, že podle počtu osob se mají rozúčtovat všechny tyto položky:
  „… dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizacemi,
  užívání výtahu,
  osvětlení společných prostor v domě,
  úklid společných prostor v domě,
  odvoz tekutých odpadů a čištění nepropustných jímek,
  zajištění rozhlasového a televizního signálu,
  odvoz komunálního odpadu,
  popřípadě další plnění sjednaná mezi poskytovatelem plnění a příjemcem plnění“
  .

  lake

  Vložil Revizor Josef (bez ověření), 31. Říjen 2011 - 11:55

  Není potřeba podnájemce z Medzilaborců.

  K nejasnostem zcela stačí, že není stanoveno, jak počítat ony 2 měsíce: Musí být souvislé? Pokud ano, opuštěním bytu je ona souvislá doba 2 měsíců přerušena? Načítají se ony 2 měsíce v průběhu roku? Pokud ano, jaká nejmenší doba se načítá?

  Pokud Vám to nestačí takto: Přítelkyně se u mně zdržuje každý pátek a sobotu. Domníváte se, že ji musím podle zákona sousedům hlásit? Dva měsíce sumárně to dá…

  Vložil Účtař (bez ověření), 31. Říjen 2011 - 12:02

  Není potřeba podnájemce z Medzilaborců.

  K nejasnostem zcela stačí, že se počítají osoby a není stanoveno, že se počítají osoboměsíce (či střední či přepočtený počet osob).

  Příklady:

  (A) 1 uživatel bytu celoročně → 1 osoba pro rozúčtování „plnění“

  (B) 3 osoby 2 měsíce → 3 osoby pro rozúčtování „plnění“ (střední počet osob 1/2)

  Tady ale zákonodárce lze chápat: Objemy „plnění“ je třeba dimenzovat pro maximální počet osob. Při objednávání podle středního počtu osob by objem „plnění“ při kolísajícím počtu osob po část roku nedostačoval potřebě.

  Vložil Pavel, 31. Říjen 2011 - 0:46

  Ano, ty počty osob se nepovedly, ale domnívám se, že se ani povést nemohou. Měřit něco na osoby v českých podmínkách podle mého názoru nejde i kdyby to bylo legislativně v pořádku. Stále zůstane problém jak počty sledovat ve skutečnosti.

  Já jsem se prokousal až k § 5 a ty počty osob zase nemusí hrát tak velkou úlohu. Podle § 5/2 je nadřazeno usnesení shromáždění a teprve potom by byly „počty osob“.

  Navíc když je vyhláškou vyřešeno rozúčtování tepla a TUV a shromáždění odsouhlasí rozúčtování pitné vody, tak je o hlavních výdajích rozhodnuto a relativně „spravedlivě“.

  Protože je do konce připomínkového řízení více než 3 týdny, bylo by vhodné na MMR nějaké připomínky zaslat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Revizor Josef (bez ověření), 31. Říjen 2011 - 10:33

  Připomínka:

  Zrušit rozúčtování podle počtu osob (jakkoli definovaných).

  Odůvodnění:

  Neproveditelné, nevymahatelné, nekontrolovatelné. V právničtině: Neúčinné pro neurčitost.

  Již se zde řešilo.

  Vložil Pavel, 31. Říjen 2011 - 13:46

  Že se to tu řešilo vím, patřím mezi služebně nejstarší na tomto portálu. :-))

  Má připomínka byla v tom duchu, že protože se dají „počty osob“ obejít, neházel bych nad tímto zákonem flintu do žita. Naštěstí to není základní kriterium.

  Pokud MMR nedostane použitelné připomínky, tak to pošle množině 282 osob a tam již není vůbec nikdo, kdo by si zákon přečetl a navíc mu i porozuměl, snad jen Křeček se zabývá bydlením. A jejich manželky, které mají za asistenty, to také nezvládnou.

  Ty příklady, jak počty osob nemohou fungovat, pravděpodobně pochopí jak JUDr. Darebný (v oblasti nájemního bydlení má docela přehled) tak i jeho ředitelka JUDr.Ing.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".