Vložil Justitianus, 5. Březen 2024 - 21:20
  • „… co když s úpravou nesouhlasím je to obvodová zeď není potřeba souhlas 100 procentní ???“

Je naprosto bezvýznamné zda společná zeď je obvodová nebo neobvodová.

  1. Pokud nevzniklo SVJ, použijí se pro rozhodování o společných částech pravidla určená v prohlášení. Přečtěte si je.
  2. Pokud nevzniklo SVJ a prohlášení o pravidlech mlčí, použije se § 1206/2 zákona. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.
  3. Pokud vzniklo SVJ a stanovy požadují ke schválení souhlas většího počtu hlasů než je uvedeno v § 1206, použijí se stanovy.

Vy jste se ptal zda je potřebný souhlas 100%. To by ovšem muselo být takto uvedeno v prohlášení, nebo ve stanovách.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.