Vložil Justitianus, 16. Červenec 2021 - 11:13

Neugebauere, jste tragický šašek.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. byla vydána k provedení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.. Je to v ní výslovně uvedeno na samém jejím počátku. Z toho je třeba vyjít.

Zákon č. 47/1994 Sb. ze dne 21.3.1994 (účinnost od 21.3.1994):
„Zákon č. 174/1968 Sb. se mění tak, že v § 5 se vypouštějí písmena a), d), f) a g).“
Vyhláška č. 85/1978 Sb. tím ztratila vymahatelnost, protože přestalo existovat zákonné zmocňovací ustanovení, ke kterému byla vydána.

Od té doby uplynulo už 27 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Zákon č. 124/2000 Sb. ze dne 15.4.2000 (účinnost od 1.7.2000):
Do zákona č. 174/1968 Sb. bylo vloženo nové ustanovení § 6c, které stanoví že odpovědnost za výchozí revizi má provozovatel zařízení (tedy nikoliv dodavatel zařízení) a že výchozí revize se provádí před uvedením do provozu (tedy nikoliv jako součást dodávky).

Od té doby uplynulo už 21 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Zákon č. 253/2005 Sb. ze dne 3.5.2005 (účinnost od 1.7.2005):
„V zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušují § 4, § 5 a § 6.“
Byl tedy zrušen i zbytek § 5, ke kterému byla vydána vyhláška č. 85/1978 Sb.

Od té doby uplynulo už 15 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Je to stejné jako v diskusi o požární ochraně. Tragický šašek, který nezná právní úpravu a není schopný přiznat si své omyly, i když je na ně upozorněn. Jen čekám, až se zase začne vymlouvat na svoje „školitele“.

Ohánět se právní normou, která pozbyla účinnosti před 27 lety – to je tedy rekord. Pane Neugebauere, nebudete usilovat o zápis do Guinessovy knihy?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.