Vložil Justitianus, 1. Leden 2021 - 8:26

Rozhodnutí NS se neodchyluje od dosavadní (protiústavní) soudní praxe, když v rozporu se zákonem se judikuje přechod dluhů převodce na nabyvatele, aniž by ovšem takový přechod dluhů byl v zákoně uveden.

  • Podotýkám, že zákonný přechod dluhů převodce jednotky na nabyvatele neexistoval za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (potvrzeno Nejvyšším soudem opakovaně, ostatně uvádí to NS výslovně i v tomto rozhodnutí 26 Cdo 774/2019).
  • Automatický přechod dluhů neexistoval ani po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soudní praxe ovšem zákon překvapivě ignorovala a bez jakéhokoliv právního zdůvodnění se judikovalo a judikuje, že dluhy naopak přecházejí – aniž by ovšem v zákoně byl takový přechod dluhů zmíněn. S tímto názorem přišli právní teoretici, a tento protiprávní nesmysl začal bohužel žít svým vlastním životem.

Všimněte si, že ani v tomto judikátu není Nejvyšší soud schopen doložit to, co tvrdí: žádná citace ze zákona, žádný výklad není uveden. To je typické pro tyto protiústavní judikáty. Ovšem vadných a protiústavních rozsudků v této věci bylo už tolik, že žádný soud od této protiústavní praxe necouvne.

Automatický přechod dluhů převodce jednotky na nabyvatele se stal součástí českého právního řádu teprve dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 89/2012 Sb., ode dne 1. července 2020.

Pro srovnání dále uvádím původní a novelizované znění občanského zákoníku. Je z nich patrno, že do 30.6.2020 žádný „přechod dluhů“ v zákoně neexistoval.

89/2012 Sb. § 1186 ve znění do 30.6.2020 89/2012 Sb. § 1186 ve znění od 1.7.2020
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat. (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.
  (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.
Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.
(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.
Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.
(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.