Vložil Rigana, 16. Červen 2020 - 11:41

Ve Sbírce listin je mnoho s.r.o., které žádné ÚZ neukládají a to po celou dobu své existence. Takže pokud bude státní správa vybírat sankce za neukládání ÚZ, tak to musí nejprve zautomatizovat pro všechny. A kdoví, kdy se jim to podaří.

Nedávno jsem se pro zajímavost dívala na jistou s.r.o., která nabízí investice, má i nadační fond pro pomoc dětem. Tuto společnost pokutovala ČNB kvůli nesplnění informační povinnosti podle zákona o inv.společnostech a fondech a nařízení EU a vyškrtla ji ze seznamu oprávněných subjektů k 30.9.2019, které vede ČNB viz https://www.cnb.cz/…_CNB573.pdf

Zaujalo mě, že na stránce 7 v bodě 34 ČNB konstatuje, že nemohli přezkoumat majetkové poměry pokutované společnosti, protože nemá ve Sbírce listin uloženy příslušné dokumenty (ÚZ).

A dne 22.5.2020 je toto s.r.o. opět vedeno v evidenci ČNB jako oprávněný subjekt (investiční společnost), čili zaplatili pokutu a nechali se znovu zapsat. Mohou tak například vydat veřejně obchodovatelné dluhopisy atd. A v jejich Sbírce listin stále není uložena žádná ÚZ, čili to evidentně ČNB nevadí.. Asi-nestudovala jsem to, v zákoně o inv.společnostech není nic o tom, že podmínkou zápisu je například i splnění ostatních zákonných povinností, jako je ukládání ÚZ do Sbírky listin OR.

Takže do té doby, než se podaří státní správu opravdu zdigitalizovat a propojit, protože manuálně to ošetřit je utopie („nejsou na to lidi“) a propojení dneska ve státní správě funguje jen zlomkovitě, co vím, tak např. Katastr a FÚ, tak bych sankcemi za neukládání ÚZ za SVJ nestrašila. To neznamení, že to schvaluji, naopak.

A ještě perlička ohledně propojení státní správy: Moje sousedka byla po skončení prac.poměru půl roku na nemocenské a protože chtěla pokračovat ve fyzioterapii-již soukromě, tak se šla přihlásit po skončení neschopnosti na ÚP, aby měla vůbec čas a možnost terapii 3× týdně absolvovat. Na ÚP ji sdělili, že musí si sama vyžádat potvrzení z OSSZ, že ukončila pracovní neschopnost. Poté originální papír vystavený na OSSZ donést na ÚP, aby ji vůbec přihlásili do evidence. Takže pokud nemá propojení ani ÚP (v místě trv.bydliště) a OSSZ (která jí vyplácela nemocenskou – bylo v městě vzdáleném 25 km od ÚP), které jsou však pod jedním ministerstvem, tak je to dost tristní stav.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.