Neschválení účetní závěrky nepodléhá sankci i když není koronavir

Vložil Pavel, 13. Červen 2020 - 9:51 ::

Na adrese

https://okolobytu.cz/…oblemy-resi/

se vyskytl příspěvek z něhož vyjímám:

„Úpravu projednání a schválení účetní závěrky lex covid neupravuje,je ale velmi nepravděpodobné, že by v současném stavu byla SVJ postihována za neschválení účetní závěrky v řádném termínu, tedy do 31.12. 2020,“ vysvětluje aktuální situaci právník Mgr. Vojtěch Opočenský ze společnosti První česká předsednická, která poskytuje služby profesionálního předsedy SVJ.“

Z textu dovozuji, že profesionální předseda právník Mgr. se domnívá, že neschválení účetní závěrky za rok 2019 do konce roku 2020 by podléhalo sankci, pokud by nebyl koronavirus.

Mám jiný názor. Domnívám se, že samotné neschválení účetní závěrky nepodléhá nějaké sankci.

NOZ za neschválení účetní závěrky žádnou sankci nestanovuje, ani nemůže. Není možné zákonem nařídit, že soukromé subjekty musí účetní závěrku schválit. NOZ pouze uvádí, že schválení účetní závěrky je v kompetenci shromáždění SVJ. NOZ ani nestanovuje lhůtu pro schvalování ÚZ. ZOK také nestanovuje sankci za neschválení ÚZ, pouze stanovuje lhůtu do kdy má být ÚZ projednána a kdo ji má schvalovat.

Zákon o účetnictví v § 37, který řeší přestupky mezi přestupky nezahrnuje neschválení ÚZ.

Naopak v § 21a/2 uvádí, že účetní jednotky mají povinnost ÚZ zveřejnit do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byla ÚZ schválena.

Takže žádnou sankci za neschválení ÚZ jsem nenašel a zákonodárce dokonce předjímá, že i neschválená ÚZ se zveřejňuje.

Jestli pan profesionální předseda právník Mgr. má i v jiných oblastech práva stejnou úroveň znalostí jako projevil svým příspěvkem, tak držím palce osobám, které si ho najmou.

Hezký den!

P.S.

svým příspěvkem rozhodně nenabádám neschvalovat resp. neprojednávat ÚZ na shromáždění nebo členské schůzi. Pouze upozorňuji na jednoho profesionálního předsedu právníka Mgr., který svůj ničím nepodložený názor publikoval i ve velmi čtené tiskovině METRO dne 11.6.2020.

  • Koronavir
  • účetní závěrka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 10:24

Zajímavější otázka je, zda je sankcionována (a tudíž požadována) i správnost účetní závěrky a její soulad s předpisy, a nebo stačí založit cokoliv. Jinak formulováno, je povinnost založit účetní závěrku splněna již založením jakéhokoli papíru označeného jako účetní závěrka, nebo jejích dílčích částí (byť správných), nebo až založením správné a úplné účetní závěrky sestavené v souladu s právními předpisy? Řada účetních závěrek založeních ve veřejném rejstříku je vadných (dokonce zřetelně vadných, tj. vadných tak, že je to zřejmé na první pohled i účetnímu laikovi) a nikdo to neřeší. Hlavně že je „cosi“ založeno.

Analogie: finanční správa pokutuje opožděné podání daňového přiznání, nikoliv vadné daňové přiznání. Pro vyhnutí se sankci za opožděné podání daňového přiznání tak stačí podat v teminu cokoliv označeného jako daňové přiznání.

Analogie 2: Pokuta podle § 13 zákona o službách je podle judikatury bohužel pouze za opožděné vyúčtování, nikoliv za vadné vyúčtování. Není tak možné se pomocí pomocí tohoto ustanovení domoci správného vyúčtování. Opět i zde stačí členům doručit cokoliv označeného jako vyúčtování služeb a člen se sankce ani správného vyúčtování nedomůže. Mocný zákonný nástroj se tak v interpretaci soudců stává bezzubým. Opět lze interpretovat tak, že správné vyúčtování služeb není třeba vyhotovovat.

Vložil Pavel, 13. Červen 2020 - 10:39

§,

ÚZ má být podle ZoÚ správná, jinak by šlo použít § 37 ZoÚ o přestupcích ze strany kontrolního orgánu.

Ale správnost účetní závěrky rozhodně neprověřuje rejstříkový soud. Ten maximálně posuzuje (jenom někdy, většinou si toho nevšímá), zda bylo něco nazvané jako ÚZ založeno do sbírky listin či nikoliv. To je realita. Slyšel jsem, že byl připravován projekt, kde by se účetní jednotky automatizovaně vyzývaly k podání chybějících ÚZ a pak by byly automatizovaně rozesílány sankce. Ale automatizace státní správy je v žalostném stavu.

Nechci strašit, ale při propadu SR o 500 miliard Kč se přímo nabízí vybírat sankce za vědomé porušování zákonů.

Hezký den!

Pavel

Vložil Rigana, 16. Červen 2020 - 11:41

Ve Sbírce listin je mnoho s.r.o., které žádné ÚZ neukládají a to po celou dobu své existence. Takže pokud bude státní správa vybírat sankce za neukládání ÚZ, tak to musí nejprve zautomatizovat pro všechny. A kdoví, kdy se jim to podaří.

Nedávno jsem se pro zajímavost dívala na jistou s.r.o., která nabízí investice, má i nadační fond pro pomoc dětem. Tuto společnost pokutovala ČNB kvůli nesplnění informační povinnosti podle zákona o inv.společnostech a fondech a nařízení EU a vyškrtla ji ze seznamu oprávněných subjektů k 30.9.2019, které vede ČNB viz https://www.cnb.cz/…_CNB573.pdf

Zaujalo mě, že na stránce 7 v bodě 34 ČNB konstatuje, že nemohli přezkoumat majetkové poměry pokutované společnosti, protože nemá ve Sbírce listin uloženy příslušné dokumenty (ÚZ).

A dne 22.5.2020 je toto s.r.o. opět vedeno v evidenci ČNB jako oprávněný subjekt (investiční společnost), čili zaplatili pokutu a nechali se znovu zapsat. Mohou tak například vydat veřejně obchodovatelné dluhopisy atd. A v jejich Sbírce listin stále není uložena žádná ÚZ, čili to evidentně ČNB nevadí.. Asi-nestudovala jsem to, v zákoně o inv.společnostech není nic o tom, že podmínkou zápisu je například i splnění ostatních zákonných povinností, jako je ukládání ÚZ do Sbírky listin OR.

Takže do té doby, než se podaří státní správu opravdu zdigitalizovat a propojit, protože manuálně to ošetřit je utopie („nejsou na to lidi“) a propojení dneska ve státní správě funguje jen zlomkovitě, co vím, tak např. Katastr a FÚ, tak bych sankcemi za neukládání ÚZ za SVJ nestrašila. To neznamení, že to schvaluji, naopak.

A ještě perlička ohledně propojení státní správy: Moje sousedka byla po skončení prac.poměru půl roku na nemocenské a protože chtěla pokračovat ve fyzioterapii-již soukromě, tak se šla přihlásit po skončení neschopnosti na ÚP, aby měla vůbec čas a možnost terapii 3× týdně absolvovat. Na ÚP ji sdělili, že musí si sama vyžádat potvrzení z OSSZ, že ukončila pracovní neschopnost. Poté originální papír vystavený na OSSZ donést na ÚP, aby ji vůbec přihlásili do evidence. Takže pokud nemá propojení ani ÚP (v místě trv.bydliště) a OSSZ (která jí vyplácela nemocenskou – bylo v městě vzdáleném 25 km od ÚP), které jsou však pod jedním ministerstvem, tak je to dost tristní stav.

Vložil Pavel, 16. Červen 2020 - 14:05

Rigano,

není pravda, že neukládání ÚZ nikdo neřeší. Stačí si přečíst judikáty VS Praha, VS Olomouc a ÚS. To jsou veřejně přístupné informace.

Např. VS Praha judikoval, že existuje povinnost rejstříkového soudu vyzvat k založení příslušné ÚZ. Účetní jednotka se bránila, že podle § 31 ZoÚ již ÚZ skartovala. Na to VS odpověděl, že pokud nedošlo k uložení ÚZ do sbírky listin nevzniklo účetní jednotce právo ÚZ skartovat. Tento rozsudek potvrdil i ÚS.

Znám řadu případů, kdy společnosti byly vyřazeny z grantového řízení, protože porušily povinnost ukládat ÚZ.

Viděl jsem několik výzev od soudu, aby byly doplněny ÚZ. V jednom případě co znám soud marně vyzýval spící s.r.o., u kterého nikdo nevybíral datovou schránku. Soud vyzval dokonce opakovaně. Ale schránku nikdo nevybíral a tak soud udělil pokutu.

Nepište tedy nepravdivé příspěvky, že neukládání ÚZ do Sbírky listin nikdo neřeší.

A spoléhat na to, že „Takže pokud bude státní správa vybírat sankce za neukládání ÚZ, tak to musí nejprve zautomatizovat pro všechny.“, tak to je naprostý blábol. Nic takového pochopitelně neplatí.

Znám 4 různé zákony, které platí obecně pro podnikatele a neziskovky, podle kterých lze sankcionovat za neuložení ÚZ do sbírky listin. A pak platí speciální zákony pro určité účetní jednotky.

Hezký den!

Pavel

Vložil All .. (bez ověření), 16. Červen 2020 - 19:25

Kdo má trošku rozumu, nedělá to, někteří to pak využívají k páchání trestné činnosti, či nepřátelskému převzetí firem

přitahuje to nepřátelské útoky jak na firmu, tak i na osoby jako takové

a rejstříkový soud není schopen ochranu zajistit.

Obchodní patneři mají hromadu jiných nástrojů jak si navzájem poskytovat ekonomické údaje

Vložil Rigana, 16. Červen 2020 - 14:34

Díky za info, to je dobře, že se řeší. Jednou za čas potřebuji nebo chci si něco ověřit a při pohledu do Sbírky listin stále zjišťuji, že tam ÚZ (u podnikatelských subjektů) často chybí, proto jsem měla pocit, že se nic za ta léta nemění. A nový je pro mě poznatek, že pokud účetní jednotka neuložila ÚZ do sbírky listin, že jí nevzniklo právo ji skartovat. Určitě do Sbírky ukládat ÚZ a které SVJ nemá uloženo, tak má čas to teď napravit.

Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 12:37

Rigano, mám čerstvou zkušenost.

V rodině jsem vyřizoval žádost o příspěvek pro postiženou osobu, má to na starosti Úřad práce. Doložil jsem všechny doklady, požadované zákonem.

Ale néééé, to nestačilo: „Ještě mi musíte donést důchodový výměr žadatele, a důchodový výměr manželky žadatele.“ Já na to: „Tuto přílohu ale zákon nepožaduje. To si zjistíte na úřadě sami, z příslušného registru, do kterého máte přístup.“. Ne a ne a ne. Oni si to zjišťovat nebudou. Nakonec jsem kapituloval a oba papíry jim donesl.

A dnes dopoledne zase telefon: „Ještě Vám k výši příjmů ze samostatné činnosti chybí potvrzení o výši platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.“ Říkám: „Zákon to nepožaduje, ani ve vašich formulářích o tom nic není uvedeno.“ Abych to zkrátil, musím to prý donést, protože protože proto.

Takže říkám: „Fajn, zdravotní a sociální pojištění se podávalo elektronicky přes datovou schránku, takže já Vám to prostě přepošlu do datové schránky Úřadu práce na Vaše jméno. To bude během pěti minut.“

Dlouhé ticho … A pak zaznělo:

„No, víte, to by to ale … Mhm … Noooo … A nemohl byste to raději přinést vytištěné? To bude rychlejší.“

Justitianus

Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 16. Červen 2020 - 15:20

„…Dlouhé ticho …...“

A jak dlouhé, je „dlouhé ticho“: než se hlas v telefonu stačil nadechnout?

Že DS nemá každý jeden úředník ÚP by tedy mohl vědět každý lehce „zelektronizovaný“ klient ÚP, ale chápu že k Astronautovi se ta informace ještě nedostala.

Takže kdo potřebuje DS pro ÚP, tak zde: https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/detail.do…


PS: jen nechápu, že úderné Lakoviny, kterými Astronaut usazoval hloupou ÚP-úřednici, nezabraly. Ty asi zaberou jen tady, ve PortalSVJ:žva­nírně, že?

A jinak žádost pro ZTP jsme také vyřizoval a rozhodně žádný výměr, natož důchodový nepotřebovali. Stačí v kolonce formuláře vyplnit „jméno a příjmení“ a nikoli „příjmení a jméno“, jak se to obvykle Just bývá a stačí komunikovat písemně. kdo je tak hloupý, že komunikuje verbálně, ten „kapituluje a papíry jim donese“. A takový „Astronaut“ nám tu radí, jak právo vymáhat? Jejda.

Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 18:39

Pane „aby bylo jasno“, je zjevné že netušíte o čem píšete. Jste tedy neználkem.

Vždyť vy nemáte ani datovou schránku. Jinak byste totiž věděl, že posílám-li datovou zprávu úřadu, mohu v záhlaví vyplnit textové pole „k rukám“. Takže vím (a ví to i příjemce), ke které konkrétní úřednici se má ta zpráva nasměrovat. Mohu také vyplnit textové pole „číslo jednací“, případně „spisová značka“, pokud už byla přidělena – a je jasné, ke komu se má zpráva dostane.

To Vy ale netušíte, protože o datových schránkách víte velké prd.

Mimochodem, pletete si „žádost pro ZTP“ podle § 34 zákona č. 329/2011 Sb. s žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku podle § 9 zákona č. 329/2011 Sb.. Ale to jen ukazuje, že se ve věci totálně neorientujete – nedokážete ani porozumět textu, na který rýpavě reagujete.

Jen hlupák takto dobrovolně ukazuje svou hloupost, pane „aby bylo jasno“. (To rýpání samotné Vám ovšem jde znamenitě.)

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Červen 2020 - 19:01

Jen hlupák takto dobrovolně ukazuje svou hloupost, pane justi. co pomůže čj. v záhlaví? jak ten podle vás hlupák píše, DS má celý úřad jednu jedinou. a do té rozhodně nevidí všichni úředníci. „někdo“ musí tyto datové zprávy „stáhnout“, nahrát a přidělit jednotlivým úředníkům. pokud dojde denně třeba pět tisíc zpráv na úřad, kde je dvě stě úředníků, tak rozhodně se DZ nedostane k rukám konkrétního pracovníka v řádu hodin. takže vy ukazujete, že o tom prd víte. jako vždy.

Vložil Anynomous (bez ověření), 16. Červen 2020 - 19:43

Pomocí konektoru ISDS se zprávy z DS přerozdělují v reálném čase. Nazdar.

Vložil Dvořák (bez ověření), 17. Červen 2020 - 4:50

Nevím, jak to má úřad práce, ale poměrně často komunikuji se sociálkou nebo zdravotními pojišťovnami. A tam je to tak, že když je potřeba něco doposlat, tak je opravdu rychlejší to po domluvě poslat příslušné paní emailem, protože když to jde přes DS, tak to jde někam „do Pardubic“, kde se to zpracuje a teprve poté se to dostane příslušné paní. Což bývá až druhý den.

Celá diskuse mi přijde zbytečná. Myslím, že by více respektu k práci druhých, jejich pracovním podmínkám a možnostem, bylo velkým přínosem. Paní, vědoma si svých možností, ve snaze být nápomocna nad rámec svých povinností, nabídla zrychlující řešení. A místo poděkování je zde pranýřována. Jak typické …

Vložil Justitianus, 17. Červen 2020 - 6:54

Milý pane Dvořáku,

úřednice byla povinna sama zjistit výši důchodu žadatele a jeho manželky. Právě proto má Úřad práce zřízen přístup do příslušného registru! A přesto – z lenosti nebo z neschopnosti – žádala abych jí přinesl oba důchodové výměry osobně na papíře. To mi nepřipadá jako „nápomoc nad rámec svých povinností“. Naopak! Uřednice odmítla plnit svou zákonnou povinnost.

Ty další dva dokumenty možná požadovala oprávněně (i když v zákoně ani v oficiálním návodu ÚP o nich není ve výčtu příloh ani slovo). Takže namísto abych to pohodlně poslal z domova datovou schránkou, musel jsem ty PDF soubory nahrát na flash disk, odnést 2 km do printcentra k vytištění, a pak jsem sedl do auta a jel 12 km tam a 12 km zpět, abych jí ta papírová lejstra předal v sídle Ouřadu.

Při tom mi úřednice mile sdělila, že vyřízení mé žádosti může trvat „až tři měsíce“.

Pane Dvořáku, Vy si možná představujete elektronizaci státní správy právě takto. V tom případě se určitě neshodneme.

Justitianus

Vložil Anynomous (bez ověření), 17. Červen 2020 - 5:52

„A nemohl byste to raději přinést vytištěné?“ mi jako snaha být nápomocna nad rámec svých povinností ani jako nabídla zrychlujícího řešení opravdu nepřijde.

Víte o tom, že spousta matek nežádá o přídavek na dítě jenom proto, aby nemuseli každé čtvrtletí lítat po všech čertech a shánět stohy papírů coby důkaz nároku? A víte proč? Protože na to prostě nemají čas a energii! Žádat více respektu k práci druhých (státních úředníků), jejich pracovním podmínkám a možnostem lze tehdy, pokud tak budou činit i oni. Jinak jde o pokrytectví. Nazdar.

Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 20:00

Pane Anonymous,

děkuji za vaši technickou poznámku k datovým schránkám. Toto ovšem nechtějí místní blbečci slyšet. Pravda jim vadí, proto budete nejspíše vyminusován.

Paní Radku dohání k zuřivosti fakt, že vše co jsem napsal o datových schránkách je pravda. Když tedy nemá nic co by zkritizovala, útočí na mou osobu. Je to zde taková zoologická zahrada s podivnými (a někdy hodně vzteklými) zvířátky …

Justitianus

Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 19:12

Radko, mám nepochybně pravdu v tom, že v záhlaví datové zprávy mohu uvést jméno konkrétního úředníka, stejně tak jako spisovou značku či číslo jednací.

A mám pravdu i v tom, že pan „aby bylo jasno“ se mýlil a neví nic o datových schránkách.

Nepsal jsem ani slovo o tom jakým způsobem úřad zpracovává a rozděluje došlé zprávy. Ovšem Vy zde vystupujete jako pravá herdekbaba, která se chce hádat za každou cenu. Mějte se pěkně.

Justitianus

Vložil Žadatel (bez ověření), 16. Červen 2020 - 18:45

„Mohu také vyplnit textové pole „číslo jednací“, případně „spisová značka““

Můžete vysvětlit systém čísel jednacích a spisových značek Úřadu práce? Jedné věci přidělují více (mnoho) těchto čísel a jejich počet postupně narůstá. Je třeba je všechny uvádět? Děkuji.

Vložil Rigana, 16. Červen 2020 - 14:03

To je jak pohádka o slepičce a kohoutkovi :-( To je ta dnešní úřednická realita, kterou ze svých daní platíme a často nestíháme sledovat různé legislativní změny, takže se může i stát, že občas na to někdo z nás doplatí z vlastní kapsy…

Vložil Metr (bez ověření), 16. Červen 2020 - 11:59

„pokud bude státní správa vybírat sankce za neukládání ÚZ, tak to musí nejprve zautomatizovat pro všechny.“

Lituji, ale nic takového odnikud neplyne. Stát může pokutovat výběrově, namátkově, svévolně. Nelze úspěšně argumentovat tím, že za stejné jednání jiný pokutován nebyl, a to ani v případě, kdy by nepokutovaných byla drtivá většina.

Vložil Rigana, 16. Červen 2020 - 13:54

Mně je to jasné. A navíc jsou společnosti(pod­nikatelské), které jsou jen prázdné skořápky, takže ani v případě pokuty nic nezaplatí a stát ostrouhá. Kdežto ze SVJ vymohou pokutu vždy, tam je vždy z čeho. Proto bych neriskovala, že to nějakého snaživce napadne začít nejdříve právě u SVJ, právě kvůli úspěchu. Které SVJ nemá uložené ÚZ, má stále čas na nápravu, a mělo by to provést jak se hezky česky říká ASAP.

Vložil ik (bez ověření), 13. Červen 2020 - 12:01

Také jsem něco podobného slyšela, ale trochu jinak. Mělo, jestli se nemýlím, dojít k propojení FÚ s rejstříkovým soudem. Právnické osoby mají ze zákon povinnost podávat daňová přiznání vč. příloh. datovou schránkou. a Podané přílohy se měly propojení FÚ a OR nahrát do listin v OR. Ale to je zřejmě zatím v nedohlednu.

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 12:08

„Právnické osoby mají ze zákona povinnost podávat daňová přiznání vč. příloh datovou schránkou“

Můžu poprosit o příslušný §, který ukládá uvedenou povinnost právnickým osobám podávat daňová přiznání vč. příloh datovou schránkou?

Obecněji, je nějaký §, který ukládá právnickým osobám komunikovat datovou schránkou (tj. nejenom podávat daňová přiznání)?

Vložil Pavel, 13. Červen 2020 - 15:28

§,

v daňové oblasti se jedná o § 72/4 zákona č. 280/2009 Sb..

Nevztahuje se na SVJ, které nemají datovou schránku.

Drobným problémem je, že § 72/4 DŘ se odvolává na § 72/1 DŘ, který je Ústavním soudem pro protiústavnost zrušen.

Hezký den!

Pavel

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 10:55

„by šlo použít § 37 ZoÚ o přestupcích ze strany kontrolního orgánu“

Je tím kontrolním orgánem finanční správa? Řeší i anonymní podněty?

Nebo je vhodnější požádat rejstříkový soud o poskytnutí správné účetní závěrky s odůvodněním, že podle veřejného dálkového náhladu do sbírky listin správná účetní závěrka není založena? (Samozřejmě až po té, co SVJ na výzvy k sestavení, schválení, poskytnutí a založení správné účetní závěrky nereaguje.)

Cílem je dosažení (obnovení) stavu souladného s právem, nikoliv pokutace kohokoliv, ale pokud pokutace k tomuto stavu povede, potom splní svůj účel.

Jaká je promlčecí doba (pro oba případ, tj. že by věc řešil rejstříkový soud nebo finanční správa)? Ptám se pro případ, že není založená správná účetní závěrka za žádné účetní období. S ohledem na princip samozhojení se závady stávají neřešitelnými.

S kontrolou daňového přiznání SVJ je to horší, tam patrně není možná nejenom veřejná kontrola, ale ani kontrola ze strany členů daňového subjektu, takže nezbývá, než podávat podání k prověření naslepo, právě např. s odůvodněním, že pokud není založena správná účetní závěrka, je možné, že není ani správně setaveno daňové přiznání, které by mělo z účetnictví (a účetní závěrky) vycházet.

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 10:10

Mnoho písmenek, zkrátím to:

Neschválení účetní závěrky sankci nepodléhá (což je patrně možné vyložit také tak, že účetní závěrku není třeba schvalovat, k čemuž nenabádám), koronavirus na to nemá vliv.

Neuložení účetní závěrky do veřejného rejstříku sankci podléhá, koronavirus na to opět nemá žádný vliv.

Vložil tomas 22, 13. Červen 2020 - 10:20

účetní uzávěrku schvaluje leda výbor, pokud vůbec. 99% lidí tomu nerozumí takže nechápu co by měli schvalovat…

Shromáždění SVJ může schvalovat tak leda zprávu o hospodaření ale není řádná sankce pokud se tak neděje.

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 10:44

„Shromáždění SVJ může schvalovat tak leda zprávu o hospodaření ale není řádná sankce pokud se tak neděje.“

Pane tomasi 22,

ono je to výrazně horší: Nejenom že není žádná sance za neschválení zprávy o hospodaření, ona není ani žádná sance za nepřesložení zprávy o hospodaření ke schválení a dokonce není ani žádná sankce za nesestavení zprávy o hospodaření.

Bohužel i samotná povinnost sestavovat a předkládat zprávu o hospodaření ke schválení je formulována nejasně a neurčitě, pouze jako působnost (právo) shromáždnění, nikoliv jako povinnost. Možná je to někde v ustanovení o spolku formulováno zřetelněji? Je to formulováno v ustanovení o správě cizího majetku (§ 1436 občanského zákoníku), jenže zatím nebylo projudikováno, že se toto ustanovení vztahuje i na bytové spoluvlastnictví.

Vložil Pavel, 13. Červen 2020 - 10:59

§,

nenašel jsem definici zprávy o hospodaření pro SVJ.

Pro toho, kdo umí číst v ÚZ, hlavní knize a obratové předvaze je zpráva o hospodaření jen další dokument, který si autor paskvilu ZoVB a NOZ vymyslel, aniž by ho definoval.

U nás zprávu o hospodaření sestavuje podle nějaké šablony externí správce. Většinu údajů přebírá z účetnictví. Protože oba materiály prezentuji na shromáždění já, tak část informací z účetnictví uvádím v rámci zprávy o hospodaření a část informací z účetnictví uvádím v rámci projednávání ÚZ.

Já bych zprávu o hospodaření zrušil. Ty informace jsou skutečně v účetnictví.

Hezký den!

Pavel

Vložil já například v ÚZ číst neumím (bez ověření), 20. Červen 2020 - 21:22

No jo, někdo by zprávu o hospodaření zrušil, protože ty informace jsou skutečně v účetnictví, na vyžádání, leckde s obstrukcemi viz nesčetně příkladů na tomto fóru. A někde namísto akademického žvanění o tom, zda kvůli neexistující definici je vlastně nutné vlastníky informovat o nákupu kancelářských sponek a jejich roční spotřebě, ty informace prostě a jednoduše pošlou. Definice slušného a logického jednání nepotřebují.

Jak má vypadat zpráva o hospodaření Např. zde:http://www.svjukrcskevodarny1134.cz/

Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2020 - 11:19

Ono by stačilo, kdyby autor občanského zákoníku napsal, zda se zprávou o hospodaření rozumí výroční zpráva (o hospodaření, definovaná pro jiné subjekty na příslušných místech občanského zákoníku) a nebo jde o dokument s jiným obsahem (jakým?).

Přečetl si vůbec autor občanského zákoníku po sobě svoje dílo?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".