Vložil JaVa, 5. Březen 2019 - 9:55

A těm,kterým to ještě nedošlo a stále žijí v hlubokém socialismu,kde se vše dělalo v akci „Z“ a „svépomocí“,stačí nakouknout do LZPS:

Čl. 9

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:

  1. práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
  2. vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
  3. službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
  4. jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

Přeji hezký den.JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.