Vložil Evžen (bez ověření), 17. Prosinec 2015 - 14:43

Problém ovšem je s těmi krátkodobými pronájmy. Nájem bytu upravuje v NOZ § 2235. Odst.2 § 2235 ale vylučuje u krátkodobých pronájmů postup podle § 2235 „(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.“

Tzn., že u krátkodobých pronájmů se bude jednat o ubytovací služby upravené podle § 2326 NOZ Ubytování. Vlastník poskytující krátkodobá ubytování by měl mít živnostenský list na ubytovací služby a měl by odvádět z tohoto podnikání daně z příjmů podle § 9 ZDP a také sociální a zdravotní pojištění, což je méně výhodné proti běžnému nájmu podle § 2235, kdy se příjem zdaní podle § 7 ZDP a neplatí se z něho zdrav. a sociální pojištění.

Je také otázkou, zda by něšlo takové podnikání napadnout ostatními vlastníky podle § 1175 „(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.