Vložil lake, 15. Červen 2014 - 8:12

Pane NSS, rozumíme si.

JUDr. David, který v roce 2006 kolosálně zpackal rozsudek o obsahu pojmu „dohoda“, byl loni jmenován soudcem Ústavního soudu. Soudci ústavního soudu jsou i Balík, Lastovecká a Nykodým, kteří bez mrknutí oka judikovali v roce 2010, že vyvlastnění majetku je možné pouhým většinovým hlasováním a že takové nulitní hlasování má právní účinky. Počítám, že JUDr. Milan Cellar se po patnácti letech psaní a publikování akademických článků stane také soudcem Ústavního soudu. Nakročeno k tomu má.

Obdobně jako Ústavní soud judikoval Nejvyšší soud v roce 2009:

„I když právní názory, které Nejvyšší soud zaujal v jiných právních věcech, nejsou ex lege závazné pro řešení případů obdobného druhu, nelze ztrácet ze zřetele, že došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikatornímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikatorní posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007

Připomínám, že celá debata o údajné povinnosti SVJ(2000) je pouze debatou o nepravé retroaktivitě, která se údajně měla zavést – ovšem bez existence výslovné právní úpravy v zákoně.

Připomínám, že z nálezů Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě byly dva z nich shledány natolik závažnými, že je ÚS nechal vydat ve sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy. Nelze se tedy nyní vymlouvat na jakési „odlišné“ či „většinové“ výklady NOZ. Netřeba vykládat a hledat co snad zákonodárce mínil, ale o čem pomlčel, protože to do zákona zapomněl uvést.

Tím spíše mne překvapuje, když stádo právních prasat (čítající jak mladé, tak staré kusy) chrochtá už druhým rokem nesmysly, které jsou jednoznačně rozporné s právem. Přemnožili se, rozorávají nám pole a zahrady, ničí úrodu. Myslivci to běžně řeší odstřelem.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.