Vložil lake, 10. Únor 2014 - 1:01

Mrzout se samozřejmě mýlí. Netuší zřejmě co je bezdůvodné obohacení. Je to něco jiného než zpronevěra.
-------------------------------------------------------------------------------

Pro tazatele:

Žádný FO neexistuje. Pokud jste uhradil nějaké částky na takový neznámý a neurčitý účel, je to Váš problém. Jste to pouze Vy sám, kdo nyní musí tvrdit a prokazovat, že se příjemce peněz na Váš úkor bezdůvodně obohatil. Jak to ale prokážete, pokud jste od počátku hradil dobrovolně bez důvodu?

Pokud snad máte na mysli zálohy na správu domu podle § 15 odst. 2 ZOVB, ty je možno vlastníkům předepsat jedině na budoucí nutné náklady. Tedy za situace, kdy je přesně znám účel záloh a čas jejich použití:

  • jestliže shromáždění schválilo tříčtvrtinovou většinou všech konkrétní dlouhodobý plán oprav,
  • jsou známy termíny a předběžné ceny,
  • existuje finanční plán SVJ, ze kterého je patrné, že zálohy jsou nutné právě v té výši a právě v tu dobu, kdy se mají vybírat.

Celkově se toto nazývá Reserve Study, český přiléhavý výraz dosud nikdo nenavrhl. Pokud jste ale něco hradil naslepo, bez konkrétního určení, bez existence těchto dokumentů, pak nemáte právo na vrácení záloh, dokud samo SVJ neprohlásí, že ty peníze nebude nikdy v budoucnu potřebovat.

Hrazením na neurčitý účel jste se sám dostal do procesně nevýhodného postavení. SVJ ani správce nejsou povinni nic prokazovat, protože jste vše hradil dobrovolně. Každý soud z toho dovodí, že jste znal důvod plateb a byl jste s tím srozuměn. Povinnost prokazovat, že důvod úhrady odpadl, máte dnes pouze Vy sám.

Jedině pokud toto prokážete, jde o bezdůvodné obohacení SVJ a vznikne Vám nárok na vrácení částek, u kterých odpadl důvod k úhradě. Nárok na vrácení částek z bezdůvodného obohacení plyne ze zákona; hlasování v SVJ o této věci je bezvýznamné.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.