Vložil Dušan, 24. Červenec 2013 - 11:06

Lake,

není pravda jak jste uvedl: „Důvodová zpráva k NOZ pouze zdůvodňuje tehdejší podobu návrhu NOZ před rozpravami a před změnami, ke kterým došlo v průběhu schvalovacího procesu…Důvodová zpráva nám pouze ukazuje, co si kdysi myslel předkladatel, a jaká (i chybná) tvrzení zastával v okamžiku, kdy návrh NOZ byl předkládán do schvalovacího procesu.“

I důvodová zpráva se měnila postupem schvalovacího procesu. V příspěvcích jsme citovali z konsolidované důvodové zprávy tj. z její poslední verze. V ní najdete např. komentář k nově vzniklému § 1162, který se do zákona dostal až schválením v PS nebo nové znění § 1207, v němž se změnila u práva domoci se svolat shromáždění vlastníky jednotek 1/10 na 1/4. Je ovšem pravda, že konsolidovaná důvodová zráva nebyla upravena o všechny změny provedené schválením pozměňovacích návrhů v PS.

Samozřejmě jsme nechtěli v případě, když jsme argumentovali DZ, ignorovat skutečné znění a smysl zákona. Důvovodovou zprávou jsme se snažili vypomoci v případě, když jsme se domnívali, že skutečné znění přípouští více výkladů, anebo když každý z nás některé znění zákona vykládal odlišně. Je nám také jasné, že DZ nemá právní platnost, měla nám jen napovědět při odlišném výkladu každého z nás ve snaze najít ten správný a pokud možno sjednotit se na něm.

V důvodové zprávě mohou být chyby, ale ve skutečném znění zákona rovněž, zvláště po některých nepromyšlených změnách zákona provedených schválením pozměňovacích návrhů v PS. Namátkou uvedu § 1166, který nabyl po změně v PS znění, o kterém jste se Vy sám vyjádřil následovně: „Základní poučkou právní vědy je nevytvářet právní normy, které jsou nevymahatelné a nevynutitelné a které je možno bezstrestně porušovat. Ustanovení § 1166 odst. 2 je jedna z takových zbytečných a bezzubých právních norem, kterým se každý může vysmát.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.