Vložil Dušan, 20. Červenec 2013 - 16:17

Martle,

na rozdíl od svých přechozích příspěvků, když jsem nesouhlasil s Vašim výkladem, že se blokace převodů § 1198(2) uplatní jen v případě, že společenství nevzniklo vkladem prohlášení ani vkladem smlouvy o výstavbě, s ním teď už souhlasím.

Uvědomil jsem si, že DZ k § 1198 předpokládala (v té době ještě bez podmínky „tří různí vlastníci“), že v těch případech, kdy dochází k rozdělení práva k domu na práva k alespoň pěti jednotkám prohlášením, nebo kdy má dům s alespoň pěti jednotkami vzniknout na základě smlouvy o výstavbě, aby společenství bylo založeno přijetím stanov osobou, která činí prohlášení, nebo stranami smlouvy o výstavbě. Proto nebylo v té době potřebné vynucovat si založení společenství v těchto případech blokací převodů, a ty se týkají jen „těch ostatních případů“.

Teprve dodatečné vložení podmínky „tří různých vlastníků“ do § 1198 způsobilo pro nesplnitelnost této podmínky v okamžiku vkladu prohlášení nevymahatelnost a nevynutitelnost naplnit ustanovení § 1198 (jak vysvětlil Lake v jiném příspěvku). Osoba, která činí prohlášení, tak nebude muset uvést náležitosti stanov do prohlášení, a tak nemusí být splněn záměr původního návrhu zákona o založení společenství prohlášením.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.