Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 13:48

ObčZ2014 nestanoví, že schůze SV se má konat tak, aby se členové mohli zúčastnit. (Srv. povinnost konat schůze jiných právnických osob podle ObčZ2014 tak, aby se členové mohli účastnit. Toto ustanovení se pro schůze SV nepoužije.)

ObčZ2014 dále nestanoví, že porušení povinnosti SV poskytovat členům SV svá rozhodnutí v písemné podobě, prodlužuje či přerušuje běh lhůty stanovené pro možné napadení rozhodnutí

Schůze SV rozhoduje typicky o částkách v řádu milionů Kč.

Ze shora uvedených důvodů nezbývá členovi SV než soustavně podávat návrhy na určení neplatnosti možných rozhodnutí, o nichž případně neví, a to každé 3 měsíce (zejména za situace, vykytla-li se v minulosti, byť 1×, snaha SV svá rozhodnutí nebo jejich náležitosti nebo podklady k nim tajit).

V jiné diskusi byla úvaha, jaká výše prostředků je odpovídající k zajištění dané hodnoty. Tvrdím, že soudní poplatek 2000 Kč každé 3 měsíce je zcela odpovídající vzhledem k zajišťované hodnotě v řádu milionů Kč. Navíc počínaje svým druhým návrhem člen SV jakožto navrhovatel požádá, aby věci byly spojeny ke společnému projednání z důvodu a aby zaplatil poplatek pouze 1×.

Vigilantibus iura scripta sunt (Práva jsou psána pro bdělé).

Sv. Pankrác

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.