Vyúčtování služeb všech vlastníků pro skutečnou kontrolu

Vložil Per 16.2. (bez ověření), 16. Únor 2020 - 13:48 ::

Jeden z vlastníků žádá o zaslání vyúčtování služeb všech vlastníků bytových jednotek v domě. Účetní se mne ptá jestli mu může zaslat vyúčtování všech ostatních, aby neporušila nějaký zákon jako GDPR, apod. Jsem pro zaslání všech vyúčtování, v logické rovině pokud chce vlastník detailně kontrolovat, potřebuje opravdu vidět i vyúčtování všech ostatních vlastníků. Myslím, že ani žádné citlivé informace nebudou zveřejněny. Výpisy z bankovního účtu SVJ a daňové doklady, náměry měřidel, faktury, smlouvy atd. jsou všem k dispozici. Může si tedy po jednotlivých položkách zkontrolovat jednotlivé nákladové skupiny. Ale potřebuje ještě kontrolovat např. výši podílu z uvedených součtů nákladových skupin za služby vůči uvedené výši zaplacených záloh u každého bytu ve vyúčtování. Tzn., třeba aby nedošlo v nějakém vyúčtování k uvedení vyšších záloh než jak bylo zaplaceno daným vlastníkem ve skutečnosti. Tzn. aby nebyl žádný byt, třeba i omylem zvýhodněn oproti ostatním. Následně si pak chce zkontrolovat jestli a kolik vlastníci doplatili na bank.účet SVJ a kolik bylo vyplaceno z bankovního účtu SVJ.

Můžou všichni vlastníci v SVJ, tedy všechny bytové jednotky obdržet vyúčtování služeb ostatních vlastníků daného SVJ, nebude tím porušen zákon? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PN (bez ověření), 18. Únor 2020 - 12:29

  Prosím číst pozorně znění dotazu.

  V původním dotazu od „Per“ je uvedeno:

  „…pokud chce vlastník detailně kontrolovat, potřebuje opravdu vidět i vyúčtování všech ostatních vlastníků.“

  V otázce NENÍ uvedeno pokud chce vlastník detailně kontrolovat JEN své vyúčtování. Tzn. původní otázka je položena šířeji, ten vlastník chce kontrolovat hospodaření SVJ.

  To dokazuje „Per“ i v dalších upřesněních dotazu:

  „…vůči uvedené výši zaplacených záloh u každého bytu ve vyúčtování.“

  A

  „Tzn. aby nebyl žádný byt, třeba i omylem zvýhodněn oproti ostatním. Následně si pak chce zkontrolovat jestli a kolik vlastníci doplatili na bank.účet SVJ a kolik bylo vyplaceno z bankovního účtu SVJ.“

  Tedy ten vlastník z dotazu chce kontrolovat i výši přeplatků a nedoplatků, bank. účet, a další, tzn. chce kontrolovat hospodaření SVJ.


  Tedy původní otázka může být položena třeba i takto:

  Který ZÁKON ZAKAZUJE, /ideálně uvést paragraf/ aby bylo vyúčtování služeb ostatních vlastníků zasláno některému z vlastníků na vyžádání?

  Potažmo tedy zasláno na vyžádání vyúčtování třeba všech, všem? A to i pokud by bylo nutné dle nějakého zákona anonymizování jméno a číslo bytu.

  Vložil a (bez ověření), 18. Únor 2020 - 12:35

  Zákon říká, že vlastník může nahlížet. Takže,který zákon říká cokoliv o zasílání?

  Vložil Blažej (bez ověření), 18. Únor 2020 - 15:04

  „který zákon říká cokoliv o zasílání?“

  Zákon zasílání nazakazuje, takže povoluje.

  Vložil * (bez ověření), 18. Únor 2020 - 11:18

  Pro kontrolu rozúčtování nákladů (jednotlivých služeb, správy domu a pozemku i odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti) na jednotlivé bytové jednotky potřebuji údaje všech jednotek.

  Pro kontrolu vyúčtování záloh (jednotlivých služeb, správy domu a pozemku i odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti) údaje ostatních jednotek nepotřebuji.

  Vložil Sousedka (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:10

  Které údaje z vyúčtování pokládáte za (citlivé) osobní údaje chráněné zákonem, které by ostatní vlastníci neznali?

  Součástí Vašeho vyúčtování je kamerový záznam z kabiny výtahu? Součástí Vašeho vyúčtování je časový přehled vstupů osob do/z domu a do/z kabiny výtahu? Nebo o jaké údaje jde? To jste nenapsala.

  Vložil Laky (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:30

  Všechny podklady včetně všech vyúčtování musí být poskytnuty podle zákona o službách. Žádná ochrana GDPR tam není.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 17:53

  V praktické rovině kontroly vyúčtování služeb:

  Z bank. účtu SVJ může být některým vlastníkům vyplaceno nakonec více než by měli skutečně obdržet. A naopak některým vlastníkům může být vyplaceno méně než měli obdržet. Chyby účetní dělají zejména v součtu zaplacených zálohových plateb u bytů. Předejít nedorozumění lze právě i zpětnou vazbou, kontrolou i ostatními vlastníky.

  Zjednodušený příklad. Byt č.1 za rok skutečnost:

  • zaplatil na zálohových platbách: 10 000,–Kč
  • zaplatit měl na zálohových platbách: 12 000,–Kč
  • náklad za rok celkem u bytu č.1: 12 000,–Kč

  Ve vyúčtování služeb pro byt č.1 ovšem účetní udělá CHYBU a uvede: „zaplatil na zálohových platbách 12 000,–Kč“. Tzn. přidá bytu č.1 o 2 000,–Kč více než skutečně zaplatil /zaplatil skutečně jen 10 000,–Kč/. Byt č.1 pak nebude doplácet 2000,–Kč i když by správně doplatit měl. Skutečně totiž uhradil na zálohách jen 10 000,–Kč, namísto předepsaných 12 000,–Kč a náklad byl také 12 000,–Kč. Rozdíl – nedoplatek 2 000,–Kč mu bude naopak vyplacen jako přeplatek z bank. účtu SVJ i když by správně částka na bank. účtu SVJ měla zůstat a naopak by měl doplácet 2000,–Kč byt č.1.

  Pokud ostatní vlastníci nebudou moci zkontrolovat vyúčtování ostatních může SVJ přijít o nemalé peníze.

  PS: Vlastníci bytu č.1 si můžou do příkladu dosadit jiné číslo bytu, nic proti vlastníkům bytu č.1 :-).

  Vložil ik (bez ověření), 16. Únor 2020 - 20:51

  Přestaňte psát blbosti. Společenství vlastníků vede podvojné účetnictví, tzn. účtuje každý měsíc se nejprve zaúčtuje předpis plateb a proti pak skutečná platba došlá na účet. Takže vždy zjistíte, že někdo v konkrétním měsíci nezaplatil, či zaplatil méně než měl. Chybu by teoreticky mohla účetní udělat při účtování v jednoduchém účetnictví, ale v podvojném to nepředpokládám.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 22:11

  Pane ik (bez ověření), 16. Únor 2020 – 20:51. Dovolím si s Vámi nesouhlasit. Už jsem viděl řadu výstupů vyúčtování služeb v rámci několika různých SVJ. Všechny výstupy tzn. i vyúčtování pro všechny byty v rámci daných SVJ. Účetní se běžně pletou, např. v tom, že: započítávají vyšší nebo nižší skutečné zálohové platby u bytů vůči skutečným nákladům.

  Automatická kontrola výstupu souvztažností v rámci nastavení daného algoritmu nefunguje ve všech účetních programech. Navíc ne všichni účetní používají profesionální software určený přímo pro vyúčtování služeb. Někteří používají stále tabulkové procesory např. Excel a podobné. V něm si většinou nenastavují další kontrolní vzorce pro porovnání výsledků. Někteří to neumí nebo nechtějí atd. Takže, účetní se může splést a často se také pletou.

  Chyba ve vyúčtování služeb se může projevit ve výstupu v rámci podvojného zaúčtování. Ale každý jí vždy nemusí řešit, nevšimne si chyby nebo všimne a nebude chybu řešit – zkusí jestli chyba projde. Většinou chyba projde, ve vedení SVJ bývají často statutáři, kteří závěrky nekontrolují detailně. Pokud statutáři kontrolují a rozumí detailně účetnictví často nechávají určité chyby být. Vědí totiž, že FÚ většinou SVJ neřeší.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 17. Únor 2020 - 7:10

  I účetní jsou jen lidé a mohou udělat chybu. Na druhou stranu zrovna tento typ chyby, který popisujete, vidím jako velmi nepravděpodobný, pokud účetní skutečně vede podvojné účetnictví. Ale vyloučit podobnou chybu samozřejmě nejde, rozhodně se však nebude jednat o „běžnou chybu“.

  K chybnému přiřazení by mohlo dojít třeba tehdy, když se vymění vlastníci v jedné jednotce. Jeden je tam 10 měsíců a druhý 2 měsíce a všechny platby se přiřadí pouze jednomu z nich. To ale většinou nastává nesprávným použitím variabilního symbolu nebo tím, že první vlastník zaplatí ještě v měsíci, kdy už byt nevlastní a zároveň nový vlastník v prvním měsíci ještě nezaplatí.

  Vložil xy (bez ověření), 17. Únor 2020 - 7:58

  Tady to máte jasně napsané: Zjednodušený příklad pro PN (14). To jste vymínusovali, protože tomu nerozumíte a dál sypete ze sebe nesmysly. Pořád dokola vedete pivní řeči. A tak je veďte dál a dál mínusujte.

  Vložil . (bez ověření), 17. Únor 2020 - 5:35

  Vlastník z dotazu tu chybu určitě pozná.

  Vložil . (bez ověření), 16. Únor 2020 - 19:20

  Účetní udělá chybu a nedoplatek se vyplatí jako přeplatek. Přestańte psát by blbiny.

  Vložil Justitianus, 16. Únor 2020 - 18:34

  PN, nemáte pravdu. Ke kontrole správnosti vyúčtování pro byt postačují tyto údaje:

  • pro dům – předepsaná částka
  • pro dům – skutečně uhrazeno
  • pro byt – předepsaná částka
  • pro byt – skutečně uhrazeno

  Vlastník nepotřebuje vědět nic o vyúčtování bytu č. 1. U svého bytu si samozřejmě zkontroluje, že mu bylo předepsáno na zálohách 12000 Kč, a že na účet SVJ uhradil 12000 Kč. Jeho vyúčtování je v pořádku.

  Z podkladů ovšem uvidí, že částka předepsaná všem vlastníkům byla (například) 120000 Kč, uhrazeno však bylo pouze 118000 Kč. Z toho vlastník pozná, že někdo uhradil o 2000 Kč méně. A pozná to i bez znalosti vyúčtování bytu č. 1. Může pak po SVJ požadovat vysvětlení – aby mu sdělilo jak vzniklý dluh řeší, zda vyzvalo dlužníka k úhradě, zda dluh byl již mezitím vyrovnán nebo došlo k započtení, zda bude nedoplatek případně vymáhán soudně.

  Opakuji: Vlastník k tomu nepotřebuje vyúčtování konkrétního bytu č. 1 ani vyúčtování ostatních bytů v domě. Bude porovnávat pouze celek a podíl svého bytu na tomto celku.

  Justitianus

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 19:49

  Jen z celkového rozdílu (náklady celkem za dům vs. zaplacené zálohy /ne jen vůči předpisu/ celkem za dům) nepozná kolik případných dlužníku je. Dále nepozná kolik každý z nich přesně dluží. Nepozná kolik mají vyčísleno v zaplacených zálohách a vyčísleno v nákladech. Tedy jestli náhodou neudělala účetní chybu /klidně i neúmyslně/.

  „jak vzniklý dluh řeší, zda vyzvalo dlužníka k úhradě, zda dluh byl již mezitím vyrovnán“

  Z případné odpovědi statutára zda dluh řeší, nepozná jestli řeší správnou částku a neřeší třeba částku nižší.

  Jednoduché řešení – ideální by bylo statutárem odpovědět co přesně je ve vyúčtování ostatních. S tím, že pokud by platila Vámi popsaná ochrana údajů ve smyslu nezveřejnit číslo bytu a jméno vlastníka, pak zakrýt jméno a číslo bytu vlastníka/ů. Zaslat ostatním vlastníkům na jejich vyžádání informaci o ostatních vyúčtováních v rámci upraveného vyúčtování služeb /tzn. jen zamazat jméno a číslo bytu u ostatních vyúčtování služeb/.

  Prosím uveďte zákon a paragraf, který zakazuje statutárnímu orgánu SVJ poskytnout údaje o vyúčtování služeb ostatních vlastníků na vyžádání jinému vlastníku v rámci stejného SVJ. Díky.

  Vložil Justitianus, 16. Únor 2020 - 21:14

  Pane PN, snad si pletete dvě naprosto odlišné věci: kontrolu vyúčtování služeb podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb. s kontrolou hospodaření SVJ podle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb.

  Ke kontrole správnosti vyúčtování služeb poskytovaných vlastníkovi jednotky není třeba aby vlastníkovi byly poskytovány informace o tom zda vlastník bytu č. 1 zaplatil nebo nezaplatil na účet SVJ nějaké předepsané částky. Ke kontrole vyúčtování služeb nepatří ani zjišťování zda se účetní spletla či nespletla. (Ostatně nemohla se splést, neseděly by v účetním programu součty). Toto by byla úplně jiná kontrola – kontrola hospodaření SVJ. Je třeba tyto dvě odlišné činnosti rozlišovat.

  Anonymizace (případně pseudonymizace) zpracovávaných údajů je zmíněna v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Viz https://eur-lex.europa.eu/…/CS/TXT/PDF/?…

  Justitianus

  Vložil PN (bez ověření), 18. Únor 2020 - 0:28

  Pane Justitianusi, pro lepší přehled v rámci diskuze k Vámi uvedeným odkazům na zákony:

  § 8 zákona č. 67/2013 Sb.
  Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
  (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího
  období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a
  provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.
  (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději
  však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb.
  Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky

  § 1179 zákona č. 89/2012 Sb. 1179
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.
  ------------

  Žádný z výše uvedených částí zákonů výše nezakazuje rozeslání vyúčtování služeb vlastníků také ostatním vlastníkům v rámci jednoho SVJ.

  Proto trvá otázka:

  Jaký článek a číslo odstavce v:

  "NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016"

  či jiném zákoně zakazuje statutárnímu orgánu SVJ poskytnout údaje o vyúčtování služeb ostatních vlastníků na vyžádání jinému vlastníku v rámci stejného SVJ. Děkuji.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 21:52

  Pane Justitianusi, prosím nepodsouvejte mi něco co jsem nenapsal. Zákony a paragrafy jste uvedl Vy ne já. Nemůžu si je tedy plést. Já jsem jen napsal, že pro skutečnou kontrolu je třeba mít vyúčtování všech. Za tím si stojím, to je čistá matematika, přímá souvztažnost atd. Jaký zákon to případně upravuje jsem nepsal. Jestli mají být údaje vedoucí k identifikaci (jméno a číslo bytu) na jednotlivých vyúčtováních pro zaslání ostatním vlastním anonymizována je jiná otázka.

  „(Ostatně nemohla se splést, neseděly by v účetním programu součty).“

  Dovolím si nesouhlasit. Už jsem viděl řadu výstupů u několika SVJ v rámci vyúčtování služeb /tzn. vyúčtování pro všechny byty v rámci daného SVJ/. Účetní se běžně pletou, např. v tom, že: započítávají vyšší nebo nižší skutečné zálohové platby u bytů vůči skutečným nákladům a nejen to.

  Automatická kontrola výstupu souvztažností v rámci nastavení daného algoritmu nefunguje ve všech účetních programech. Navíc ne všichni účetní používají profesionální software určený přímo pro vyúčtování služeb. Někteří používají stále tabulkové procesory např. Excel a podobné. V něm si většinou nenastavují další kontrolní vzorce pro porovnání výsledků. Někteří to neumí nebo nechtějí atd. Takže, účetní se může splést a často se také pletou.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2020 - 10:38

  Pane PN, takže znovu: pro kontrolu vyúčtování služeb nepotřebuje nikdo znát vyúčtování ostatních. To je jen Vaše nepodložená fantazie. Vámi zmíněná „matematika“ není zjevně Vaším oborem.

  S logikou jste také na štíru. Jestliže tvrdíte, že výpočet vyúčtování jednotlivého vlastníka není možný bez znalosti vyúčtování všech ostatních vlastníků, pak jste v bludném kruhu: Jakpak by SVJ vypočetla všechna vyúčtování pro dům, když k výpočtu každého z nich potřebuje – podle Vás – mít hotová všechna ostatní vyúčtování? Napsal jste totální blbost, viďte.

  Jak už jsem tady uvedl: K vyúčtování služeb vlastník bytu potřebuje znát podklady pro vyúčtování, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 67/2013 Sb.. Vy snad nerozumíte co o tom říká zákon? Zde to je:

  67/2013 Sb.
  (1)Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

  Jak vidíte, nikde v zákoně se neuvádí, že by snad příjemce služeb měl mít nárok na předložení vyúčtování jiného vlastníka jednotky, nebo dokonce na vyúčtování všech vlastníků jednotek. Tak už si ten nesmysl vyžeňte z hlavy.

  Justitianus

  Vložil PN (bez ověření), 18. Únor 2020 - 0:39

  Pane Justitianusi, děkuji za zajímavou reakci, bohužel na mnoho místech zavádějící.

  „pro kontrolu vyúčtování služeb nepotřebuje nikdo znát vyúčtování ostatních.“

  Ovšem já nepsal jen o kontrole vyúčtování služeb pro jeden byt, psal jsem o kontrole vyúčtování v domě, o vyúčtování ostatních vlastníků v návaznosti na skutečnou kontrolu výstupu účetnictví v SVJ. Pro navazující možnost kontroly výše nedoplatků, přeplatků, pro následnou kontrolu vyplacení přeplatků z bank. účtu SVJ a nedoplatků na bank. účet SVJ. Následně skutečnou kontrolu dalších účetních výstupů SVJ. Tak aby mohlo být kontrolováno „hospodaření SVJ“, pokud to tedy chcete mít označeno přesněji /viz. Vaše reakce a odkaz na zákon o hospodaření SVJ – § 1179 zákona č. 89/2012 Sb./. Snažím se vysvětlit jak vyúčtování služeb a jeho skutečně komplexní kontrola, tedy i kontrola ostatních vyúčtování souvisí s účetním výstupem za SVJ a co vše je třeba znát ke skutečné kontrole účetních výstupů SVJ. Je to zcela zřejmé z kontextu mých příspěvků, ale zdá se, že ne každý CHCE pochopit nebo MŮŽE pochopit.

  " Jestliže tvrdíte, že výpočet vyúčtování jednotlivého vlastníka není možný bez znalosti vyúčtování všech ostatních vlastníků" „…když k výpočtu každého z nich potřebuje – podle Vás – mít hotová všechna ostatní vyúčtování? “

  Prosím nepiště nesmysly. Nikde jsem nepsal, že:

  „…že výpočet vyúčtování jednotlivého vlastníka není možný bez znalosti vyúčtování všech ostatních vlastníků“

  Psal jsem o detailní kontrole vyúčtování ostatních ve vazbě na skutečnou kontrolu výše následných přeplatků a nedoplatků ostatních v jejich vyúčtování služeb. S tím souvisí i kontrola hrazení správné výše přeplatků z bankovního účtu SVJ a kontrolu příjmu nedoplatků na bank. účet SVJ. Následně s tím souvisí i kontrola účetních výstupů, které vycházejí i z vyúčtování služeb. Uváděl jsem i zjednodušený příklad pro lepší názornost. Na Vaše jízlivé poznámky o mé matematice a logice ať si každý udělá názor sám…

  „…nikde v zákoně se neuvádí, že by snad příjemce služeb měl mít nárok na předložení vyúčtování jiného vlastníka jednotky, nebo dokonce na vyúčtování všech vlastníků jednotek. Tak už si ten nesmysl vyžeňte z hlavy.“

  Nepodsouvejte prosím. Nikde jsem neuváděl, že příjemce vyúčtování má dle zákona nárok na vyúčtování jiných. Dotazoval jsem se, který ZÁKON ZAKAZUJE, aby bylo vyúčtování služeb ostatních vlastníků zasláno některému z vlastníků na vyžádání. Potažmo tedy zasláno na vyžádání vyúčtování třeba všech, všem. A to i pokud by bylo nutné dle nějakého zákona anonymizování jméno a číslo bytu. Nezaměňujte prosím /zejména/ slovesa, nepodsouvejte. Děkuji.

  Vložil Krupp, 17. Únor 2020 - 11:17

  Pane Justiniane, nemáte zdaleka pravdu. Jak může jednotlivý vlastník zjistit, že byly pro ostatní jednotky skutečně použity správné podklady? Mám na mysli velikost, započtenou plochu, počty osob, odečtené hodnoty atd. Zjistil by to jedině v případě, že by dostal kompletní vyúčtování všech jednotek a nestačí k tomu ani anonymizovaná vyúčtování. Jak zjistíte, zda se pro výpočet nákladů na teplo nezanedbává plocha některých místností, nebo počítají nesprávné koeficienty polohy? Prostě nemáte šanci to zkontrolovat. Vlastní vyúčtování se bez přístupu ke kompletnímu vyúčtování zkontrolovat nedá. Jirka

  Vložil Realista (bez ověření), 18. Únor 2020 - 10:35

  Pane Krupp,

  až budetet mít k dispozici jediné soudní rozhodnutí, podle kterého někdo vymohl, aby mu SVJ předložilo konkrétní údaje z vyúčtování ostatních vlastníků, dejte vědět. Do té doby považuji vaše a PN tvrzení za nereálné domněnky.

  Vložil Krupp, 18. Únor 2020 - 11:32

  Pane realisto. nikde jsem netvrdil, že existují taková rozhodnutí. Jenom bezpečně vím, že bez konkrétních údajů všech jednotek správnost rozúčtování služeb nezkontroluje­te. Jirka

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2020 - 12:13

  Pane Kruppe, jste směšně popleten. Vždyť Vy ani nevíte co jsou to podklady k vyúčtování služeb. Pletete si je s vyúčtováním.

  Takže znovu: na počátku jsou podklady. Vyúčtování je druhotný (následný) výsledek, získaný na základě těchto podkladů, a to stanoveným postupem rozúčtování nákladů. Vyúčtování není podkladem!!! Vyúčtování jiných vlastníků nemůžete přímo použít pro kontrolu správnosti, Vašeho vyúčtování. Zkontrolujte podklady.

  Namátkou jste zmínil odečty, počty osob, koeficienty a plochy místností. No – toto všechno jsou podklady k vyúčtování, Vy popleto. Právě na tyto (a další) podklady má vlastník jednotky nárok podle zákona č. 67/2013 Sb. Na vyúčtování jiných vlastníků nárok nemá.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 17. Únor 2020 - 12:24

  Pane Justiniane, jestli budete používat zesměšňující výrazy, myslíte si, že budete mít pravdu? V tom případě jste blb a jakákoliv diskuse s blbem je zbytečná. Mějte se krásně. Jirka

  Vložil xy (bez ověření), 17. Únor 2020 - 11:34

  Za to co píšete odpovídá statutární orgán. Vždyť je to tak jednoduché, co na tom pořád nechápete. Pokud je neschopný a neví co je použité ve vyúčtování, tak tam nemá co dělat. No ovšem, zvolili si ho vlastníci, tak mají co chtěli. Pak se domáhají nesmyslné kontroly vyúčtování.

  Vložil Krupp, 17. Únor 2020 - 11:57

  Pletete jablka a hrušky. Odpovídá za to statutární orgán. To je samozřejmě pravda. Jestli je to ale uděláno správně nezjistíte. Jirka

  Vložil xy (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:09

  Ale samozřejmě, že zjistíte. A jak to tedy podle vás zjistí ten,co ty podklady požaduje podle původního dotazu, když to neví ani stat. orgán.

  Vložil . (bez ověření), 16. Únor 2020 - 17:35

  A copak z toho všeho ten člověk vyčte? Nic.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 16:52

  Téma rozeslání vyúčtování služeb všech vlastníků všem vlastníkům, rozeslání vyúčtování všech některému vlastníkovi se již na portálu řešilo.

  Doporučuji následovat například odkazy:

  http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb

  http://www.portalsvj.cz/…u-vsech-bytu

  případně viz již uvedený odkaz od Pavla:

  http://www.portalsvj.cz/…k-vyuctovani

  Citlivá osobní data žádného vlastníka nebudou dotčena, rozesláním jeho vyúčtování služeb i ostatním vlastníkům v rámci daného SVJ. Sdílím názor, že lze rozeslat vyúčtování služeb všech vlastníků všem vlastníkům.

  Vložil Justitianus, 16. Únor 2020 - 17:16
  • Petr napsal: „pokud chce vlastník detailně kontrolovat, potřebuje opravdu vidět i vyúčtování všech ostatních vlastníků.“

  Petře, Vaše tvrzení je nepravdivé. Pokud si vlastník chce zkontrolovat své vyúčtování, potřebuje k tomu pouze podklady pro vyúčtování. Z nich si může postup vyúčtování pro svůj byt zopakovat a tím zjistí, zda jeho vyúčtování je správné.

  Do vyúčtování ostatních vlastníků v domě Vám nic není. Cizí vyúčtování byste nemohl reklamovat ani kdyby se Vám dostalo do ruky.

  Podklady Vám mohou být poskytnuty – podle uvážení SVJ – v anonymizované podobě. To jest budou upraveny tak, že v seznamu odečtených hodnot nebudou k příslušnému údaji uvedena čísla jednotek či jména vlastníků jednotek. Budete pouze vědět která čísla jsou odečtem pro Váš byt. Pokud ale podkladem pro vyúčtování byl odečítací arch (s čísly bytů, s odečtenými náměry a s podpisy vlastníků jednotek), pak tento arch je nepochybně „podkladem pro vyúčtování“ a musí Vám být zpřístupněn, neboť to SVJ ukládá § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb..

  Justitianus

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 17. Únor 2020 - 22:33

  „…Vlastník nepotřebuje vědět nic o vyúčtování bytu č. 1…“
  „…Do vyúčtování ostatních vlastníků v domě Vám nic není. Cizí…“

  Pan Justinianus plká až se mu od díry pod nosem práší… Pan Justinianus totiž ví houby o tom co to je ŘÁDNÉ rozúčtování natožpak vyúčtování. Když na vyúčtování mého souseda bude chybět zúčtování jeho odběru vody nebo jeho podílu na provozu výtahu, nebo na spotřebě za světla podle schválených pravidel … ví někdo jak toto poskytovatel resp. SVJ uhradí? Ne? Možná se někdo domnívá, že to nemůže nastat?

  „..Podklady Vám mohou být poskytnuty – podle uvážení SVJ…“

  Ano je to pravda: pokud ale poskytovatel „uváží“, že vlastníkovi poskytne takové (nebo žádné) podklady ze kterých není možné aby byl příjemce služeb schopen zreplikovat proces rozúčtování a vyúčtování tak, aby se dostal k témuž vyrovnání jako poskytovatel, pak jsem zvědav jak uspěje u soudu. Řekl bych že mu kecálismus pana Justinianuse moc nepomůže.

  „… čísly bytů, s odečtenými náměry a s podpisy vlastníků jednotek…“

  Ne opravdu nejde o to vědět, který kretén se mnou žije v domě. Je mi jedno jaká rodná čísla má Justinianus a jeho kohorta. Mně zajímá jediné: zaslal jsem na účet SVJ zálohy. Zálohy na správu domu a zálohy na služby. Nevím jak i to nechají líbit ostatní, ale mně vyúčtuje poskytovatel podle spotřeby tech služeb, které je oprávněn mi účtovat a to způsobem, který plyne ex lege nebo z pravidel řádně schválených. Nic více nepotřebuji, nic méně nepřipustím. Nechám na poskytovateli co mi poskytne, ale budeli toho málo: má problém. …se kterým mu pomůže třeba soud, bohužel v řádu 5–10 let.

  Ale může bát, soud řekne, že na řádné a PROKAZATELNÉ vyúčtování není v tomto státě nárok ani podle ZoSL ani podle NOZ. Jo v tom případě nabídku „se zastřelit“ s díky odmítnu a svou kratochvílnou ztrátu připočtu na účet luxusu, bydlet v jednom domě s bandou loupeživých primitivů, kteří zvolili do SVJ zmetky kteří rozúčtováním a vyúčtováním pověřili za úplatu blbce.

  Čmuchal

  Vložil Kana (bez ověření), 18. Únor 2020 - 7:26

  „Milý“ Čmuchale. No mít takové prudiče v domě jako ty, to musí být radost. Zkus si to dělat. Nikdo to nechce dělat, tak aspoň ti zodpovědní se toho ujmou byť nejsou " úřednicky" ani právnicky zdatní, ale někdo to přece dělat musí. Je jednoduché kritizovat a prudit, do všeho šťourat a vyhrožovat soudy ( to umí každý blb), a přitom nic nedělat. Tož tak, Jara

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 18. Únor 2020 - 9:20

  Právě proto,že se té funkce ujmou lidé,kteří nemají o správě SVJ ani páru,tak je potom mohou vlastníci,kteří o tom něco vědí nebo i nevědí „prudit“.Je totiž docela možné,že ten „šťoural“ má ve všem pravdu a neználci ve výboru mu ji nedokážou vyvrátit!

  Vložil Ludmila, 18. Únor 2020 - 8:15

  Ti, „co to dělají“ se to musí naučit, jinak se vystavují velkým nepříjemnostem. Je však možnost správou pověřit „profesionálního předsedu“ – například firmu, která se tím zabývá. To je ovšem finančně náročnější.

  Vložil Jura I. (bez ověření), 16. Únor 2020 - 18:08

  Jak je to tedy s ustanovením §6, odst.f) vyhlášky 269/2015 Sb. kde jsou jako povinnou součástí vyúčtovánípříjemce služeb uvedeny i podíly nákladů připadající na příjemce služeb (mnč.) .......? Díky za vysvětlení. Jura I.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 17:40

  Prosím uveďte zákon a paragraf, který zakazuje statutárnímu orgánu SVJ poskytnout údaje o vyúčtování služeb ostatních vlastníků.

  Vložil P_V (bez ověření), 16. Únor 2020 - 17:29

  „pak tento arch je nepochybně „podkladem pro vyúčtování“ a musí Vám být zpřístupněn“

  Nikoliv. Vyúčtování je proces rozdělení nákladů na odběratele. Podkladem k tomu rozdělení je náměr, ne arch. Může dostat jen tu anonymizovanou podobu.

  Vložil Pavel, 16. Únor 2020 - 15:12

  Per,

  http://www.portalsvj.cz/…k-vyuctovani

  Zákonnost zpracování vyplývá z čl. 6/1/c GDPR.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil P_V (bez ověření), 16. Únor 2020 - 14:58

  „Výpisy z bankovního účtu SVJ a daňové doklady, náměry měřidel, faktury, smlouvy atd. jsou všem k dispozici“

  To mě docela udivuje. Údaje o spotřebě jsou osobní údaj. Při sousedské řevnivosti se z toho dá vyvodit základ pro pomluvy. Že někdo přetápí a ostatní na něj doplácejí v základní složce, nebo že naopak netopí a krade teplo sousedům. Že má někdo malou spotřebu vody takže určitě šidí vodoměr. Pokud něco účtujete podle počtu osob, je tu nekonečný prostor k napadání vlastníků že nahlásili méně osob, nebo k napadání výboru že ignoruje, že tam je víc osob. U výpisu z bankovního účtu jsou zas citlivé údaje čísla účtů plátců.

  Ale když už tedy máte všechny tyhle věci veřejné, tak už to vyúčtování opravdu neobsahuje nic citlivého navíc.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 18:09

  Obecně platí, že transparentnost nevede k pomluvám. Naopak zatajování vytváří prostor pro konspirační teorie a pomluvy. Zveřejnění informací z bank. účtu a o náměrech vlastníkům naopak v minulosti uklidnilo většinu vlastníků v našem domě. Mají informace včas k dispozici a můžou fungovat jako zpětná vazba – kontrola. Tedy upozorňovat výbor pokud výbor nekoná včas nebo vůbec. Např. v případě reklamací u dodavatelů v otázce našich náměrů a vyšších náměrů od dodavatelů, vyšších částek za faktury či v rámci neplatičů – dlužníků apod.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Únor 2020 - 14:40

  anonymně ano, ale ne jmenovitě. my např. když byl najednou hodně velký rozdíl patního a bytových vodoměrů, žádali jsme o údaje o spotřebě vody jednotlivých bytů. dostali jsme anonymní seznam, jeden byt měl spotřebu za rok 2 kubíky vody :-( na shromáždění se pak velice rádi jednotliví majitelé přihlásili ke své spotřebě z anonymní tabulky, a upravovač vodoměru byl odhalen. ale jinak ostatním nic není po tom, kolik konkrétní vlastník platí.

  Vložil PN (bez ověření), 16. Únor 2020 - 21:25

  „na shromáždění se pak velice rádi jednotliví majitelé přihlásili ke své spotřebě z anonymní tabulky, a upravovač vodoměru byl odhalen“

  Váš příklad není zrovna ideální. To, že měl někdo z vlastníků nízkou spotřebu vody nemusí znamenat, že náměr vodoměru nějak upravoval do tabulky, psal do tabulky nižší údaj. Někteří vlastníci v našem domě mají velmi malou i nulovou spotřebu vody, v bytě nejsou a nepronajímají. Důvodů rozdílu mezi hlavním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů může být řada.

  • úniky vody ve vodovodní sestavě před bytovými vodoměry
  • nepřesné bytové vodoměry
  • nepřesný patní vodoměr – přiměřování vody na hlavním vodoměru /zejména když je starší/

  …a další důvody. Na portálu je řada diskuzí na téma vodoměrů a úniků vody.

  Z malé spotřeby vody jste poznali, že se jednalo o upravovače spotřeby vody?

  Jak jste poznala, že byl upravovač vodoměru odhalen?

  „ale jinak ostatním nic není po tom, kolik konkrétní vlastník platí.“

  Naopak mají právo vědět jaké jsou náměry v bytech, jaký je systém rozúčtovaní celkových nákladů. Mají právo na smlouvy a výpisy z bankovního účtu svj. Platí totiž na společný bankovní účet a mají proto právo příjmovou i vydajovou stránku hospodaření SVJ kontrolovat. Tedy ne jen formálně zkontrolovat vyúčtování za svůj byt.

  Ale skutečně zkontrolovat hospodaření SVJ, tedy moci zkontrolovat i ostatní vyúčtování.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:23

  To, že měl někdo z vlastníků nízkou spotřebu vody nemusí znamenat, že náměr vodoměru nějak upravoval do tabulky…

  neupravoval do tabulky, „upravil“ vodoměr" což se potvrdilo. pokud bydlí v bytě trvale dva lidi, tak 2 kubíky? to by snad ani wc nesplachovali:-)

  Jak jste poznala, že byl upravovač vodoměru odhalen –

  na shromáždění byli všichni přítomni (jen 8 bytů), a každý se přihlásil ke své spotřebě. zůstala ta 2 kubíky a jeden vlastník :-) nezbývalo mu, než se přiznat sám.

  Důvodů rozdílu mezi hlavním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů může být řada –

  s tím souhlasím, ale rozdíl přes sto kubíků u deseti bytů je sakra moc, když vždy byly rozdíly cca 5 kubíků.

  ano, na náměry mají právo, ale ne zkonkretizovaných na jednotlivé byty.

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 16. Únor 2020 - 16:30

  Proč ji nemažete?

  Vložil Petr, 17. Únor 2020 - 14:50

  „Jeden z vlastníků žádá o zaslání vyúčtování služeb všech vlastníků bytových jednotek v domě“

  O kterou službu vlastníkovi jde ?

  Služby (úklid, odpadky, osvětlení domu) se rozúčtovávají dle osob. V tom může být (a bývá) problém. Pokud já dostanu vyúčtování, tak vidím kolik bylo osob hlášeno osob v domě celkem a mohu usoudit, zda to tak asi „odpovídá“.

  Problém je u vody, pokud nemáte bytové podružné vodoměry, rozpočítává se dle osob a některé domácnosti mají nahlášen menší počet osob, než ve skutečnosti (zvláště pokud byt slouží jako ubytovna-noclehárna).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".