GDPR a nahlížení do podkladů k vyúčtování

Vložil Pavel, 27. Duben 2018 - 14:50 ::

Podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb., o službách, je poskytovatel služeb povinen na základě žádosti od příjemce služeb mj. doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, provedení vyúčtování a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

Podle Pražák, Zbyněk. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222 NOZ a k zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014:

„Příjemce služeb má také právo na to, aby mu společenství (správce) doložilo způsob provedení vyúčtování. To znamená podle mého názoru, že má právo se dozvědět, jak a co bylo ostatním vlastníkům vyúčtováno.“

Na základě dosavadních školení a literatury:

1)Předpokládám, že GDPR toto právo neomezí

2)Předpokládám, že při pořizování kopie dokladů se nebude nic začerňovat

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Duben 2018 - 15:37

  Znalost náměrů ostatních vlastníků je předmět neustálých debat.

  Podle mého názoru, abych si mohl spolehlivě zkontrolovat vyúčtování mé jednotky, potřebuji mít v ruce tyto dokumenty:

  1. rozúčtování (odečet, náměr) vody a tepla mé jednotky (podklad od odečítací firmy Enbra, Ista, Techem, Ulimex…)
  2. vyúčtování resp. rozúčtování ostatních jednotek; co vím, tak Ista a Techem umí do PDF vystavit objemný soubor „Celkové rozúčtování“, kde jsou rozúčtování každé jednotky – loni jsem si vyžádal a dělalo to asi 500 stránek :-)
  3. fakturu od vodárny, platební kalendář se zálohami
  4. fakturu od teplárny, platební kalendář se zálohami
  5. fakturu od dodavatele elektřiny, platební kalendář se zálohami
  6. pokud SVJ řeší úklid dodavatelsky – 12 faktur od úklidové firmy, je-li fakturováno měsíčně
  7. pokud má SVJ vlastní uklízečku – dohodu o provedení práce s uklízečkou, přičemž zde je sporné, zda je vlastník oprávněn do DPP nahlížet s ohledem na § 312 ZP
  8. patrně též Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě s odečítací firmou, všeobecné obchodní podmínky, ceník (Enbra, Ista, Techem, Ulimex…)
  9. patrně též Smlouvu o dodávkách vody s vodárnou, všeobecné obchodní podmínky, ceník
  10. patrně též Smlouvu o dodávkách tepla s teplárnou, všeobecné obchodní podmínky, ceník
  11. patrně též Smlouvu o dodávkách eletřiny s dodavatelem elektřiny, všeobecné obchodní podmínky, ceník
  12. přehled počtu oznámených osob (psů) v jednotkách, pakliže SVJ některou službu rozúčtovává dle osob (psů)
  13. veškeré zápisy ze shromáždění, schválená usnesení, směrnice a pravidla prokazující rozhodnutí SVJ o rozúčtování cen služeb a veškerá rozhodnutí stanovící výši (způsob určení) záloh, způsobu jejich rozúčtování, způsobu stanovení výše záloh za služby a způsobu provedení vyúčtování

  Předmětem sporů je, zda vlastník může nahlížet do vyúčtování ostatních jednotek, podle mého názoru potřebuji znát náměry a odečty i ostatních jednotek, co si ale pamatuji z konzultačních dnů SMBD, tak JUDr. Čáp zásadně odmítá možnost nahlížet do vyúčtování, resp. i rozúčtování ostatních jednotek.

  Otázka dále je, zda GDPR umožňuje znát výši přeplatků a nedoplatků ostatních vlastníků, JUDr. Janečková na školení ke GDPR pořádaném SMBD říkala, že jde o osobní údaje, které nelze sdělovat.

  Problém GDPR je, že osobními údaji jsou údaje živnostníka-řemeslníka, tedy nejspíše i výše jeho příjmu (?), tj. fakturovaná částka. Adresa sídla nejspíše osobní údaj nebude, nebo ano, v živnostenském rejstříku se u řemeslníků uvádí sídlo a IČO. Sídlem bývá trvalé bydliště, pokud řemeslník nemá kancelář či dílnu, kam si umístí sídlo.

  Vložil Misme, 27. Duben 2018 - 18:54

  Dovolím si opravit tvrzení TN. uvedené pod bodem 1. Rozúčtování není informace o mých odečtech, náměrech… Rozúčtování má za cíl určit podíl každého jednotlivého konečného spotřebitele na celkovém nákladu služby za dům. Správnost rozúčtování, tj. svého podílu, který zjistím na svém vyúčtování, proto nemohu zkontrolovat bez znalosti údajů týkajících se všech jednotek, tj. např. znalosti jejich náměrů a jim příslušejících koeficientů (tam, kde se počítá podle náměrů), podlahových ploch a jim příslušejících koeficientů (tam, kde se počítá podle podlahových ploch), počtu osob (tam, kde se počítá podle počtu osob)… Nemusím znát identifikaci těchto jednotek, tzn. např. že jde o byt pana Nováka, ale musím dostat informaci (podklad), který mi řekne, že v bytě ABYZ má v místnosti č. 1 odečet hodnotu 456789, uplatní se na něj koeficienty x, y, z… o hodnotách… A obdobně pro všechny ostatní jednotky. Pokud nemohu zkontrolovat rozúčtování, pak např. umožňuji různým filutům, kteří mají potřebné konexe nebo práva (např. předkládají data zpracovatelům nebo sami provádějí výpočet) uvádět nesmyslné údaje (úmyslně nižší) o odečtech, podlahových plochách atd., na jejichž vyúčtování jsou osobně zainteresováni.

  Vložil Romann (bez ověření), 2. Listopad 2018 - 9:48

  Dobrý den. Jsme v podobné situaci s vodou, kdy nemáme přehled jakým způsobem je rozúčtován rozdíl mezi bytovými vodoměry a hlavním vodoměrem. Dostáváme pouze navýšenou cenu vody za m³. Takže každý máme jinou cenu za m³. Je to opravdu tak správně? Předem díky za odpověď.

  Vložil vidím to takhle (bez ověření), 27. Duben 2018 - 19:28

  Ano je to tak.

  V našem SVJ je zcela běžné, že

  • náměry některých (většinou teplých) vodoměrů některých BJ nejsou započteny do celkové spotřeby
  • teplou vodou z prádelny (bývalé) myjeme v SVJ podlahy (ne kbelíkem, ale hadicí!)
  • elektřinu ze společných mají někteří napojenu do bytu
  • některé služby do bytů (některých!!) se nefakturují BJ ale hradí se tajemně ze záloh na správu domu
  • kamery mění SVJ každý půlrok – prý jsou opotřebované (to že jsou měněné – na to přijdete, jen pokud máte dobré oko a pamatujete si, že typ před půl rokem byl jiný. Samozřejmě že SVJ nikomu účetnictví neukáže)
  • dluhy některých neplatičů jsou již promlčeny a některé odepsány. Stále ale platíme 1000Kč/konzultaci právníkovi správce a 1000Kč za každý úkon a 500Kč / měsíc paušál na sledování všecho možného i nemožného
  • trávu okolo domu sekáme (1000Kč/30m2) tak intenzivně, že v nynějšícm suchu již dále neroste a zem je popraskaná.
   To ale dalšímu „sekání“ a dalšímu nákladu na sekáče a jeho sekačku, nevadí :) Nikde nakonec ve stanovách nemáme, že by náklad na sekání musel mít příčinnou souvislost se sekáním. :) :) :)

  Jeden by se mohl ptát, kde na různé rozmary SVJ bere. Jednoduché: když se dostaneme do situace, že režijní paušály dostanou přírůstek do „FO“ do mínusu, refinancujeme úvěr který máme. SVJ předloží sliby, jak snížíme úrok z úvěru a nikomu extra neřekně, že cena za refinancování je zvýšení úvěru o půl mega. A těch „půl mega“ pak rozpouští do provozních nákladů – pak se není čemu divit, že platíme do FO 12Kč/m3

  Vložil Kornélie (bez ověření), 27. Duben 2018 - 19:59

  „1000Kč/konzultaci právníkovi správce a 1000Kč za každý úkon“

  Odkud jste, že u Vás máte tak levné právní služby?

  Vložil vidím to takhle (bez ověření), 28. Duben 2018 - 0:24

  Vlákno je o GDPR ne o cenách právních hyen.
  Ale budiž, upřesním tedy, co vím od našich vládců:

  • emailová odpověď na email (triviální dotaz do 30 slov dotazu): 700Kč
  • emailová odpověď na email (triviální dotaz do 100 slov odpovědi): 1600Kč
  • emailová odpověď potvrzená el. podpisem právníka +1200Kč
  • konzultace telefon/skype: 15min/1000Kč
  • konzultace právníka u klienta: 8min/1000Kč + cestovné, dieta
  • konzultace klienta u právníka: 10min/1000Kč + konzumace pro každého člena dotazovacího „SVJ-komanda“ (voda + 4 kyselé bonbóny)
  • konzultace klienta u právníka (koncipienta): 20min/1000Kč + konzumace pro každého člena dotazovacího „SVJ-komanda“ (voda bez bublinek + 2 kyselé bonbóny)
  • „zabukování“ času právníka pro konzultace klienta u právníka 2500Kč (platí se, když se konzultace neuskuteční)
  • „zabukování“ času právníka pro konzultace právníka u klienta 4500Kč (platí se, když se konzultace neuskuteční)
  • „nástupní taxa“ 4500Kč
  • při konzultaci klienta u právníka příplatek za křeslo 380Kč (jinak se sedí na židli bez opěradla)
  • z každého sezení se pořizuje audio/video-záznam za 13Kč/min/kamera (bez záznamu se nic neuskuteční). Pokud se má záznam předat i SVJ pak stojí 19Kč/min/kamera na nosič SVJ
  • co se rozumí úkonem mi nebylo, ani na opakovaný dotaz, sděleno
  • ceny jsou bez DPH

  Vládcům SVJ tyto náklady nevadí, vždyť mají z minulosti schaválený FO – 12Kč/m3 (bylo to ale v době na úvěr na zatepelení).


  od Teplic.

  Vložil vidím to takhle (bez ověření), 27. Duben 2018 - 18:04

  §4a zák.101/2000
  …osobním údajem jakákoliv informace [jakákoliv INFORMACE JAKÁKOLIV INFORMACE] týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu…


  Je jasn0, 6e pokud JUDr Čáp, kope za SMBD či jiné BD-many, ani nelze očekávat jiná zavádějící a lživá tvrzení. To by si asi na „chleba“ odřezávaný zlatým nožem nevydělal.


  Jesli jsem zde dobře četl, TN vy jste ve výboru? A pokud ano, vše co jste zde vyjmenoval také dáváte komukoli kdo Vás podle §8/1 zákona vyzve, nebo čekáte na až dojde na SVJ soud?

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Duben 2018 - 18:13

  Před shromážděním posíláme vlastníkům emailem všechny možné dokumenty za uplynulý rok, ohledně vyúčtování se jedná o knihu přijatých faktur, účetní deník (tady jsou zaúčtované faktury za úklid), fakturu od vodárny, teplárny a dodavatele elektřiny. Pokud by někdo poptával dodatečné informace, doposílám. Upřímně řečeno, většinou se na schůzích řeší provozní blbosti typu, že Zázvorová nechává na chodbě pytel s odpadky, uklízečka neumyla okna apod. Hospodaření a detaily vyúčtování mnoho vlastníků neřeší.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".