Rozúčtování společných nákladů

Vložil meloun52 (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 8:16 ::

Dobrý den, Máme v domě celkem 5 bytových jednotek. Manželé, vlastníci jedné bytové jednotky se každoročně odhlašují že společných nákladů, protože zde fyzicky nejsou. Dělají to tak, že z celkem 12 měsíců mají v bytě hlášen pobyt třeba pouze na 4 měsíce. Tudíž na ostatních měsících kdy tu nejsou, mají za osoby 0. Tím pádem nám ostatním majitelům vzniká vyšší náklad na společné energie. Paní argumentuje tím, že proč by platila, když tu nejsou. Jedná se o společné osvětlení a o společné zařízení (počítač poháněný společnou el. energií) na topení. Paní jednou řekla že topí i když zde nejsou, po druhé zase že netopi když zde nejsou a že přece za to nebude platit. Já s tím nesouhlasím, protože nám ostatním vzniká vyšší náklad za tyto společné energie a paní krásně šetří peníze. Ve stanovách máme že společná energie se rozúčtuje dle osob/jednotku. Tudíž když jsou manželé odhlášení že tu nejsou (mají zde trvalý pobyt), tak mají minimální náklad a platí pouze např. za 4 měsíce, zbytek platíme my ostatní. Což mi nepřijde spravedlivé, protože i topná sezóna je delší než 4 měsíce a platíme za ně elektřinu spotrebovanou zařízením na topení, které využívají, ale neplatí za to. Jde se nějak bránit? Nikdy toto nebylo schválené, že budou mít takovouto slevu z nákladů, takže se zde porušují stanovy svj nebo na to mají vlastníci jednotek nárok? Dle mě přeci nikoho nezajímá, že zde nejsou, jednou zde vlastní jednotku, tak by přeci měli platit vše tak jako ostatní. Prosím máte nějakou radu co s tímto udělat? Moc děkuji za rady

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 16. Prosinec 2018 - 9:09

  Paní Meloun52, buď záměrně lžete, nebo nerozumíte rozúčtování služeb. Jeví se mi, že jste kverulantka.

  Napsala jste tento nesmysl: „Já s tím nesouhlasím, protože nám ostatním vzniká vyšší náklad za tyto společné energie a paní krásně šetří peníze.“

  Pokud jde o osvětlení chodeb a schodiště, nemáte pravdu. Jestiže některý byt je obýván jen 4 měsíce v roce, pak osoby v něm se započítají jen po dobu, kdy byt užívají, protože jen v této době svítí na chodbách a rozsvěcují si světla na schodišti. Ve vašem SVJ se rozúčtuje osvětlení společných prostor v souladu se stanovami – podle počtu osob. Vše je v pořádku, nerozumím čeho chcete dosáhnout.

  Pokud jde o počítač řídící vytápění, také nemáte pravdu. Jde přece o náklad na službu vytápění!!! Nejedná se ani náhodou o náklad na osvětlení společných prostor. Náklad na spotřebu elektrické energie pro vytápění je součástí základní složky nákladů na vytápění, a tu samozřejmě platí KAŽDÝ odběratel služby vytápění. Bez ohledu na to zda jeho byt je či není obydlen. Ze základní složky se hradí i náklady na elektrickou energii k pohonu oběhového čerpadla ÚT, na pohon servoventilů v kotelně, na elektroniku kotle či výměníku (pokud je provozujete), na regulační zařízení, na ventilátor turbokotle, atd.

  Zkrátka máte to všechno popletené a prudíte. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil meloun52 (bez ověření), 16. Prosinec 2018 - 20:50

  Bohužel se mýlíte, úsporné zařízení na topení se nám počítá do společného osvětlení, protože nemáme jiný podruzny měřič společné elektrické energie. Vidím to i ve vyúčtování, od té doby co máme toto zařízení, stoupl náklad a to viditelně.

  A pokud tedy jede na společnou elektřinu zařízení, které nám všem v domě šetří náklad na topení a to i tu vaši základní složku o které píšete, proč bychom my ostatní to za někoho měli platit? Když ten někdo za tu společnou elektřinu neplatí? Přece logicky, jednou je nějaké společné zařízení v domě, které je poháněno společnou energií tak za to přece budou platit všichni jak mají a né, že nějaký vykuk využije tedy svou nepřítomnost v domě k tomu, aby se placení nákladů.

  Jediné východisko tedy bude udělat podružný měřič elektřiny přímo na toto zařízení a bude to konečně alespoň trochu spravedlivé.

  Mimochodem, o mě píšete že jsem kvelurant, ale moc by mě zajímalo, jak by se Vám toto líbilo, aby měl někdo v domě směšné náklady na úkor ostatních a sám by jste platil jak mourovatý. Přeji hezký den

  Vložil JaVa, 17. Prosinec 2018 - 9:57

  Milá paní/ne.Opravdu čtete všechny příspěvky na Vaše téma?Jak jsem již dříve uvedl(Ano,takže zde dochází k vadnému rozúčtování Vložil JaVa, 15. Prosinec 2018 – 12:55),nejprve si podrobně pročtěte Prohlášení vlastníka.Samoz­řejmě,pokud máte k dispozici jeho kopii a víte,co to vlastně je.Teprve pak, zde můžete pokládat další zmatečné dotazy,ze kterých není zřejmé, zda vaše SVJ vzniklo ze zákona 72/1994 Sb.,tj.před platností NOZ a nebo bylo založeno až po 1.1.2014 schválením stanov všemi vlastníky jednotek v domě.

  Můžete to prosím upřesnit.

  Děkuji a přeji Vám hezký den. JaVa

  Vložil meloun52 (bez ověření), 17. Prosinec 2018 - 12:04

  Bohužel prohlášení vlastníka nemám k dispozici, takže nahlédnout nemohu. Jinak SVJ jsme byli už před rokem 2014, poté po roce 2014 se schválili stanovy a jede se dál. Takže určitě ze zákona. Moc se v tom nevyznám a nechápu co má s tím toto společného prosím?

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2018 - 17:07

  Paní Meloun,

  pan JaVa si zjevně spletl pravidla přispívání na správu domu (podle prohlášení vlastníka budovy) s pravidly rozúčtování nákladů na služby, spojené s užíváním bytů (podle vašich stanov).

  Vy jste se ptala na to druhé. Dotazy na obsah prohlášení vlastníka jsou mimo téma.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 17. Prosinec 2018 - 18:29

  Dovoluji si oponovat. Do správy domu patří vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí (§ 1189). Právní úprava NOZ, nerozlišuje dlouhodobé zálohy na budoucí opravy společných částí domu a pozemku a krátkodobé zálohy na služby a výdaje spojené se správou domu a pozemku.

  Proto si myslím, že pokud je v PV uvedeno: “že vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle svých spoluvlastnických podílů“.

  Pak se to bez změny v PV dle § 1169 odst. 2),vztahuje na všechny služby i platby mimo rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům dle vyhlášky č.269/2015 Sb., a dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech dle § 5 odst.2) písm.a) z.č. 67/2013 Sb.,

  Jestliže tam(v „PV“) nemají nic o účtování podle osob nebo bytových jednotek,pak musí vše účtovat dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dokud nezmění PV dle § 1169 odst.2).

  Přeji hezký zbytek dne.

  JaVa

  Vložil JaVa, 17. Prosinec 2018 - 13:54

  Děkuji za doplnění informací.V praxi tzn.,že vaše SVJ vzniklo před účinností NOZ a před přijetím nových stanov v r.2014 jste se řídili n.v 371/2004 Sb.,a zněním v Prohlášení vlastníka k budově.Pokud jste vaše nové stanovy, neschvalovali 100% hlasů všech vlastníků jednotek v domě a nezměnili jste znění v „PV“, v pasáži o způsobu hrazení nákladů na správu domu a pozemku,pak se tímto „PV“, musíte stále řídit a žádné usnesení shromáždění vlastníků, nemůže bez změny „PV“,o jiném způsobu plateb rozhodnout.Psal jsem Vám o tom zde, již 15. Prosince 2018 – 12:55.Doporučuji znovu pročíst!Jelikož toto „PV“nemáte k dispozici,tak Vám nelze fundovaně poradit ,jak postupovat dál.

  Kde získat prohlášení vlastníka k budově

  Jeden klasik zde již dávno napsal,že částečné prohlášení vlastníka,by měl mít ve svém vlastnictví,každý vlastník jednotky.Tento dokument v prostém provedení Vám na požádání připraví a vydá váš příslušný katastrální úřad cca.20 kč. za jednu prostou (úředně neověřenou) stránku.Vyžádejte si vše, co se týká označení budovy,vymezení jednotek v domě,stanovení spoluvlastnických podílů jednotek,označení pozemku, určení společných částí budovy,práv a závazků týkajících se budovy a pozemku,pravidel pro správu společných částí domu a pozemku,pravidel pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou domu a pozemku,údržbou a opravami společných části domu a vaší konkrétní jednotky,kterou vlastníte.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2018 - 1:50

  Paní Meloun52, máte nesprávně rozklíčované náklady na jednotlivé služby! Reklamujte u vašeho SVJ.

  Spotřeba energie u zařízení k vytápění patří do základní složky nákladů na vytápění. Ta se rozúčtuje podle podlahových ploch. S počtem osob v bytě to samozřejmě nijak nesouvisí.

  Nemáte pravdu, když podmiňujete správné rozúčtování osazením podružného měřiče. Je možné a nutné určit spotřebu energie na vytápění alespoň odhadem, i když žádný podružný elektroměr není osazen. Už vám to zde podrobně popsal jiný diskutující. (Samozřejmě napájení přes podružný měřič dá přesný výsledek.)

  Přestaňte se zaměřovat na Vaše sousedy, kteří Vám nic nedluží a o žádné peníze Vás nepřipravili. Nemohou za to, že vaši členové výboru zprasili rozklíčování a rozúčtování nákladů na jednotlivé služby. Ten, kdo Vás připravuje o peníze, jsou statutáři Vašem SVJ. Směšují náklad na vytápění s nákladem na osvětlení společných prostor. Vy kvůli nim platíte víc než byste měla – a to si necháváte líbit?

  Pokud toužíte změnit způsob rozúčtování nákladů na osvětlení, navrhněte jinou metodu. Např. podle podlahových ploch, bez ohledu na počty osob. Nebo stejným podílem na každý byt. Změnu je třeba odhlasovat do stanov vašeho SVJ. Stanovy se pak vloží do sbírky listin rejstříkového sou­du.

  Justitianus

  Vložil meloun52 (bez ověření), 17. Prosinec 2018 - 8:44

  Děkuji za odpověď. Nepsala jsem vše do podrobna, ale zmiňovaná sousedka byla do teď předsedkyně svj, takže něco řešit bylo složité.

  Bohužel v našem svj je neskutečný bordel díky této paní. Jak jsem psala již dříve, neplatí náklady na elektřinu, protože to obchází tím že zde nejsou, dále neplatí za svoz odpadu. Když jsme ji sdělili, že pouze náš byt platí za 1 celou popelnici a druhá popelnice se rozpocitava mezi 4 byty a že platíme tedy hodně, naslibovala hory doly jak se to postará, ale rok uběhl a z její strany absolutní nezájem. Takže jsem ji na schůzi svj konfrontovala s tím, že s ní nejsem spokojená a co se mi nelíbí. Bohužel paní udělala hysterickou scénu jak tedy končí a že jsem neuznalá atp, takže vztahy jsou zde vyhroceny tak, že paní ani neodpovídá na pozdrav, když jednou za týden přijede do bytu.

  Bohužel nemám vše co se týče svj úplně zmaknute, celý život jsem bydlela v domě a teď tady z toho mám hlavu jak pátrací balón. Proto jsem chtěla radu co mám dělat, aby rozuctovani byli spravedlivé

  Rozuctovani elektřiny na plochu či na bytovou jednotku mě už taktéž napadlo a určitě to bude ten nejjednodušší způsob. Teď jde o to, zda se toto schválí na schůzi. Bohužel dotyčná paní nás drží v šachu ještě s jedním sousedem – mají nadpoloviční většinu hlasů. Jde se tedy potom nějak bránit pokud by tito majitelé nesouhlasili a tím pádem by se změna neodhlasovala?

  Vložil Krupp, 16. Prosinec 2018 - 11:50

  pane Justiniane

  Zákon 67/2013

  § 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí

  g)osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  z toho vyplývá, alespoň jedna osoba se počítá vždy.

  Jirka

  Vložil Justitianus, 16. Prosinec 2018 - 14:26

  Pane Kruppe, nemáte pravdu. Důvodem je Vaše neznalost zákona č. 67/2013 Sb.. Ustanovení o počtech osob není kogentní, jak se nesprávně domníváte.

  § 5 Rozúčtování nákladů na služby
  (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství.
  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto (…). 

  Ze znění zákona plyne, že veškerá ustanovení o způsobu rozúčtování nákladů na služby podle § 5 odst. 2 zákona jsou ustanovení dispozitivní. Jejich platnost může být překonána buď rozhodnutím dvou třetin nájemců družstevních bytů, nebo rozhodnutím SVJ.

  V tomto případě tazatelka uvedla vícekrát, že způsob rozúčtování služeb je uveden ve stanovách jejch SVJ. Jde tedy o případ podle § 5 odst. 1 zákona. Je vyloučeno použít odlišný postup výpočtu uvedený v § 5 odst. 2 zákona. Rozhodující je pouze obsah stanov. Vyjádřená vůle vlastníků jednotek má přednost před dispozitivní právní úpravou, obsaženou v zákoně.

  Váš odlišný názor je tedy v rozporu se zákonem. Shodně se mýlí i hlupáci, kteří Vám udělili za nesprávnou odpověď kladné body. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 16. Prosinec 2018 - 19:44

  Pane Justiniane. Tazatelka nenapsala nic o tom, jak se podle stanov počítají osoby. Neměl by v tom případě nastoupit zákon, který to předepisuje? Jirka

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2018 - 1:23

  Pane Kruppe, vycházím z toho, co napsala tazatelka. Uvedla o počítání osob toto:

  „Ve stanovách máme že společná energie se rozúčtuje dle osob/jednotku. Tudíž když jsou manželé odhlášení že tu nejsou (mají zde trvalý pobyt), tak mají minimální náklad a platí pouze např. za 4 měsíce, (…)
  … bylo mi sděleno „proč by paní platila, když zde fyzicky není“ (…).“

  Myslím, že je to celkem srozumitelný popis – určitě nejde o počet osob stanovený postupem podle § 2 zákona. To by se totiž vlastník jednotky započítal vždy na celých 12 měsíců, nemohl by se nikdy „odhlásit“. Jde tedy v SVJ tazatelky o nějaký jiný způsob zjišťování osob, který by nám mohla ještě upřesnit pomocí citace z příslušné části stanov SVJ.

  I kdyby stanovy toto nijak blíže neurčovaly, použil by se i nadále ten způsob zjištění osob, který je v domě zažitý, a nikdo jej dosud nereklamoval postupem uvedeným v § 8 odst. 2 zákona č 67/2013 Sb.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 17. Prosinec 2018 - 9:30

  Pane Justiniane,

  v domě se svítí. Do domu chodí třeba pošťák a musí si rozsvítit. Nosí poštu i té zmíněné paní. V domě se uklízí. Při tom se třeba také svítí. Nebo jen se kontrolují žárovky. Vlastník prostě byt užívá, i když v něm nebydlí. Třeba tam jen přijde vyvětrat. Ve stanovách není napsáno nic o odhlášení. Chápu, že případné dokazování u soudu by bylo složité a výsledek nejasný. Navíc částka je naprosto bagatelní. Správnější ale rozhodně je, jednu osobu počítat vždy. Citace toho, co je uvedeno ve stanovách to nezakazuje. A platí, co není zakázáno je dovoleno. Tazatelka rozhodně není kverulant. Paní předsedkyně je prostě „hajzl“. Jirka

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2018 - 16:58

  Pane Kruppe, zde nedskutujeme o tom co by se Vám líbilo více. To si uplatněte ve Vašem SVJ.

  Diskutujeme o právním stavu v SVJ tazatelky. Je snad jasné i Vám, jak počítají osoby pro rozúčtování služeb. Je-li oznámený počet osob v bytě NULA, započítá se NULA. Protože se takto rozúčtuje více roků a nikdo nepodal námitku proti správnosti rozúčtování, vznikl tím konkludentní souhlas vlastníků jednotek se způsobem započítávání osob.

  Nikdo si nedovoluje švindlovat a zapisovat počet osob JEDNA. I když panu Kruppovi by se to podle jeho názoru jevilo spravedlivější.

  Nemůžete se chovat jako revolucionář, který ostatním vnucuje své pravdy. Nechte vlastníky v domě tazatelky, aby si případně upravili rozúčtování služeb nějak jinak – najdou-li dostatečný počet hlasů ke změně stanov. V této diskusi je k tomu dostatek podnětů a rad.

  Justitianus

  Vložil meloun52 (bez ověření), 17. Prosinec 2018 - 9:01

  Ve stanovách svj není blíže specifikované rozúčtování dle osob. Pouze obecně je psáno že se energie rozuctuji dle poctu osob/jednotku.

  Přijde mi toto ale hodně nefér, protože ona sousedka (zároveň předsedkyně) tedy platí náklad pouze cca za 4 měsíce v roce (každý rok je počet měsíců trošku jiný) z důvodu toho, že zde fyzicky nejsou. Do toho já, jakožto obyvatelka domu s 2 malými dětmi platím toto společné osvětlení i za ty 2 zmiňované děti přesto, že vlastně fyzicky taktéž tyto děti nespotrebovavaji elektřinu za osvětlení, neboť po chodbě vždy jdou s jedním z rodičů. Takže si myslím že i já bych měla platit osvětlení pouze za 2 lidi a ne i za děti. Bohužel ale v našem domě nikdo jiný děti nemá a nikdo jiný do teď toto rozúčtování nenapadl. Takže to má každý z výboru jak se říká „na háku“ a smějí se, jak většinu nákladů platíme v domě my (já a přítel).

  Bohužel nevím jestli se vůbec mám dozadovat nějaké slevy či odečtu děti tedy z toho osvětlení, neboť tento případ není ve stanovách svj napsaný. Pouze že dle počtu osob/jednotku.

  Pokud ale budu brát v potaz to, že předsedkyně fyzicky světlo nepoužívá a tím pádem za něj neplatí, mohla bych i já tento postup požadovat vůči svým dětem, které taktéž fyzicky světlo nepoužívají, neboť jsou tak malé, že po chodbě nechodí sami.

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 16. Prosinec 2018 - 12:05

  To ten spamer neví.

  Vložil Mladý (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 11:20

  Jsem názoru, že náklady na elektřinu pro vytápění se mají započítat do celkových nákladů na vytápění a ty pak rozúčtovat podle vyhlášky. Totéž s náklady na ohřev TUV. Bez této elektřiny by systém vytápění a ohřevu TUV nefungoval, přitom její spotřeba je zcela nezávislá na počtu osob v domě.

  V prvním kroku byste měli stanovit podíl spotřeby elektřiny podle jejího užití. V našem domě 30 osob, 7 podlaží, 15 bytových a dvě nebytové jednotky, je podíl spotřeby elektřiny dlouhodobě přibližně: osvětlení společných prostor domu 17 %, vytápění 11 %, ohřev TV 72 %. Nejvíce „žere“ oběhové čerpadlo TUV, a to je nastaveno na nejnižší stupeň dynamického tlaku. Při nastavení na nejvyšší stupeň spotřeba vzrostla na dvojnásobek!

  V předávací stanici je podružný elektroměr. Sledujeme po měsících spotřebu, z čehož nám dávají letní měsíční spotřeby představu o nárocích na přípravu a distribuci TUV.

  Obdobně se z letních spotřeb tepla dá vyčíslit skutečný nárok na ohřev 1 m3 TUV.

  Po vyjmutí spotřeby elektřiny na vytápění a na ohřev TUV by tak sousedé, byť dlouhodobě mimo dům, platili za společnou elektřinu celkem spravedlivě.

  Vložil aba (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 8:39

  Náklady na topení, sv a tuv se skládají za základní a spotřební složky. I když někdo v bytě nebydlí má povinnost podílet sa na základní složce. Předpokládám, že máte v bytě na topení nějaká „měridla“ indidátory, která indukují spotřební složku. Na spotřební složce můžou mít klidně nulu (i ikdyž o tom pochybuji), ale na základní složce mají povinnost se podílet. A taky existuje přestup tepla. Takže ze služeb se odhlásit nejde. Tím, že jim to tolerujete sami nedodržujete vyhlášku a sami si zvyšujete své vlastní náklady. No co jk tomu dodat. A vykukové si z vás dělají legrací. Jaké máte ostatní služby netuším, takže se nemůžu k ostatním službám vyjádřit.

  Vložil meloun52 (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 9:00

  Samozřejmě topení platí, alespoň tu základní spotřební složku. Jde o to, že neplatí za společnou elektřinu, protože máme zařízení na regulaci topení které je poháněno onou elektřinou a je v tom i společné osvětlení společných prostor. Platí pouze cca za 4 měsíce, což jejich náklad ročně vychází na celkem 8 jednotek za dva lidi (správně by měli platit celkem za 24 jednotek za dva lidi), tím pádem nám ostatním v domě vzniká vyšší náklad za jednotku, protože to nezaplatí oni, platíme my. Zajímalo by mně, jak by to vypadalo kdyby to takto dělal každý, kdo by potom společné náklady asi platil?

  Vložil meloun52 (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 9:27

  Mimochodem paní argumentuje tím, že zálohy platí pořád stejně, ale nedokáže pochopit to, že finální náklad za rok neplatí tak jak by měla, takže ty zálohy které platí se jí vlastně každoročně vrací po ročním vyúčtování. Do toho neplatí ani společné popelnice, protože si zařídila v místě přechodného bydliště svou popelnici za kterou platí. S poplatkem za odpad nic nezmůžeme, ale ráda bych, aby paní platila alespoň za tu společnou elektřinu. Cítím se být finančně poškozená, když se mi kvůli ní každoročně zvyšuje náklad. Jak se tedy vůči tomuto bránit?

  Vložil aba (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 10:44

  To co tvrdí paní je nepodstatné. Podstatná je vyhláška, o tom se nediskutuje. No a pokud je tam i spol.elektřina tak samozřejmě platí i za spol. elektřinu. Vedete jalové diskuse, o službách se nediskutuje. Na služby se přispívá. Obraťte se na výbor svj ať sjedná nápravu, ať se v svj dodržuje vyhláška.

  Vložil meloun52 (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 11:35

  Ano, takže zde dochází k porušování stanov svj. Bohužel zástupce správní firmy, která nám dělá účetnictví a vyúčtování společných energií stojí při téhle paní a bylo mi sděleno „proč by paní platila, když zde fyzicky není“. Takže jsem v kruhu, ze kterého nevím kudy ven. Samozřejmě můžu písemně upozornit svj k řádnému rozúčtování záloh, otázka je, zda mi to ale k něčemu bude. Už jsem zoufalá a nevím jak tuto věc vyřešit.

  Ještě mě napadla ta věc, že by se změnily stanovy svj. Že by se společná elektřina nerozpočítávala na osoby, ale za bytovou jednotku rovným dílem, myslím, že v našem případě by to bylo nejlepší a spravedlné. Myslíte, že by toto mohlo pomoci?

  Vložil JaVa, 15. Prosinec 2018 - 12:55

  Pro Vás je rozhodující,co máte napsáno v Prohlášení vlastníka.Jestliže tam je uvedeno,že vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemku, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu,pak se tím musí řídit a jakékoliv jiné rozúčtování je neplatné. Vyjímku tvoří rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům dle vyhlášky č.269/2015 Sb., a dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech dle § 5 odst.2) písm.a) z.č. 67/2013 Sb.,Vše ostatní by se mělo rozúčtovat, dle znění v prohlášení vlastníka k budově.Usnesení shromáždění vlastníků nemůže změnit prohlášení vlastníka, pokud neproběhne dle § 168 nebo 169 odst.2 z.č. 89/2012 Sb.,

  Můžete nám zde prosím uvést,co máte o způsobu hrazení nákladů na správu domu a pozemku uvedeno ve vašem Prohlášení vlastníka k budově.

  Děkuji.JaVa

  Vložil Petr, 15. Prosinec 2018 - 15:04

  „vyšší náklad na společné energie. Paní argumentuje tím, že proč by platila, když tu nejsou. Jedná se o společné osvětlení a o společné zařízení (počítač poháněný společnou el. energií) na topení“

  O jak velký podíl na byt se jedná ? Osvětlení domu nebývá přeci tak velká položka. Dražší položky jsou úklid (u nás cca 100 Kč/os/měs). Problémový je odvoz odpadků, protože pokud se polovina obyvatel oznámí na konci roku při zjišťování počtu osob, že v domě v létě nebyli, tak jste platili za prázdné popelnice, pokud si toho výbor nevšiml a neodhlásil 1 ks popelnice nebo nevyměnil větší popelnici za menší.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".