§ 1180 NOZ je dispozitivní

Vložil Pavel, 24. Červenec 2019 - 22:15 ::

Přispěvatel „zděšený člen SVJ“ zde opakovaně uvádí, že § 1180 NOZ je kogentní.

Např. zde:

http://www.portalsvj.cz/…c-nevyuzivam#…

http://www.portalsvj.cz/…c-nevyuzivam#…

Mám jiný názor, který jsem zde uvedl před více než 3 roky:

http://www.portalsvj.cz/…dispozitivni

Mimo komentářové literatury je tento názor zastáván i předkladateli novely NOZ 2020 ve ST 411 na str. 23 K bodu 11:

„Stávající § 1180 odst. 2, který upravuje další část příspěvku, se také zachovává. Pravidlo pro stanovení této části příspěvku je také dispozitivní a napříště bude možné se od něho odchýlit pouze v prohlášení.“
Na základě údajné kogentnosti § 1180 přispěvatel vystavěl teoretickou konstrukci, že např. stoupačky a odpady jsou společné pouze pro ty z vlastníků, kteří jsou na ně napojeni.

http://www.portalsvj.cz/…c-nevyuzivam#…

„Vámi prosazovaný postup, kdy opravy stoupacího vedení, místo výlučně jej využívajících spoluvlastníků z jednoho vchodu, platí celé SVJ, je v rozporu s mnou citovanými ustanoveními občanského zákoníku 1175 a 1180.“

Ale tento raritní názor stojí za samostatné vlákno.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil obyčejný člen SVJ (bez ověření), 13. Září 2019 - 2:33

  Zdravím,

  je sice pěkné napsat toho tolik, ale jaký to má praktický dopad? Může to tu někdo povědět?

  Jsem pouze obyčejný člen SVJ a chci vyúčtování záloh, které platím. V našem SVJ §1180 se ale ve vyúčtování nijak neprojevil. Dostáváme vyúčtování dále služeb (voda, kanál, teplo, úklid, světlo). Jsou to služby podle zákona 67/2013.

  Mělo by se rozdělení dle §1180 NOZ chápat jako služba? Služba, která by měla být každo-ročně ve vyúčtování?

  Podle mne to je služba. A pokud podle někoho není, tedy mi řekněte „co to je“ tj. kde se prakticky pro člena SVJ má projevit to, o čem, se tu vede bitva už s 88 „výstřely“.

  Zatím budu předpokládat, že to služba je (protože ve smyslu §1/3 zákona, je službou zřejmě cokoli, co si zajišťuje příjemce s účastí poskytovatele služeb. A službou je příkladně i vedení účetnictví a odměna za její vedení, i správní činnosti a odměna za ně, i …).

  Otázka-1: Takže je li co uvádí §1180/2, službou (svého druhu), pak být vyúčtována (tj. rozvržena stejně) nemusí, jen POKUD existuje rozhodnutí společenství o vyloučení aplikace §1180/2. ANO nebo NE?

  Otázka-2: jeli odpověď na ot-1 ANO (tj. §1180/2 musí být vyúčtován), musí být vyúčtovány na vyúčtování služeb jako jedna ze služeb a tedy se všemi konsekvencemi plynoucími dle 67/2013 anebo mohou být vyúčtovány mimo (tzn. nikoli s konsekvencemi dle 67/2013)

  Otázka-3: je tu přispěvatel nebo jeho známí, kdo fakticky na sobě měl možnost ověřit, že §1180/2 v jeho společenství byl „rozvržen stejně“, anebo je toto vlákno pouze akademická debata, iniciovaná panem Pavlem k procvičení slovní rétoriky diskutujících?

  Daniel

  Vložil JaVa, 25. Červenec 2019 - 9:06

  "Dispozitivnost ustanovení vyplývá z § 1 odst. 2 občanského zákoníku [Ustanovení § 978 občanského zákoníku stanoví, že od ustanovení této části zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše příspěvku však účinky ve vztahu k třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj. osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2 občanského zákoníku)]. Ze skutečnosti, že poměr výše příspěvků je obligatorní náležitostí prohlášení, vyplývá, že poměr výše příspěvků lze upravit odlišně od ustanovení § 1180 pouze v prohlášení a podle pravidel pro jejich tvorbu, resp. změnu. Důvodová zpráva tuto skutečnost pouze konstatuje. Doplnění požadované připomínkovým místem by bylo ostatně v rozporu s koncepcí občanského zákoníku, který tímto způsobem dispozitivnost (na rozdíl od předchozí úpravy) zpravidla nevyjadřuje. V případě doplnění by mohly vznikat výkladové problémy u jiných pravidel.

  Pokud jde o povahu ustanovení, tak dispozitivnost § 1180, a to jak v účinném, tak v navrhovaném znění, vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku [Ustanovení § 978 občanského zákoníku stanoví, že od ustanovení této části zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše příspěvku však účinky ve vztahu k třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj. osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2 občanského zákoníku)]. Není zde dán žádný důvod k tomu, aby bylo ustanovení § 1180 kogentní. Na dispozitivnost ukazuje i navrhované ustanovení § 1166 odst. 1 písm. c). Pokud by bylo ustanovení § 1180 kogentní, nedávalo by smysl, aby muselo být opisováno do prohlášení, aniž by byla vlastníkům jednotek dána možnost upravit si poměr výše příspěvků jinak. Dispozitivnost ustanovení je navíc zdůrazněna v důvodové zprávě, úmysl zákonodárce je tak zjevný."

  konec citace z připomínkového řízení k novele NOZ

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 18:14

  Dispozitivnost ustanovení § 1180 skutečně plyne již ze samotného § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Není tedy o čem dumat. Stejně dispozitivní je většina ustanovení NOZ, s výjimkou případů, kdy je odchylná úprava výslovně zakázána (např. s poukazem na neplatnost odchylného ustanovení).

  Ocituji k tomu z důvodové zprávy k § 1 NOZ:
  Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.

  Justitianus

  Vložil Yvetta (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 16:31

  „poměr výše příspěvků je obligatorní náležitostí prohlášení“

  Od kdy? Prohlášení vymezuje jednotky. Nebo to je nějaká novinka?

  Vložil JaVa, 26. Červenec 2019 - 16:56

  Zkuste třeba tento odkaz

  http://www.portalsvj.cz/…tnictvi-bytu

  § 4 g)

  SVJ vzniklá ze zákona 72/1994 Sb.,t.j. před účinností NOZ, tato pravidla, pro přispívání na správu domu a pozemku, určitě obsahují.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Pavel, 26. Červenec 2019 - 16:16

  JaVo,

  vím, že pouze citujete názor předkladatele novely NOZ 2020.

  Ale zdejším minusovačům se to nelíbí, protože mají asi „lepší“ právní názor.

  Jejich minusy však na realitě nic nezmění.

  Hezký tropický den!

  Pavel

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 7:58

  zapomínáte na pilíř NOZ, a to je že jsou zakázána ujednání porušující dobré mravy.

  pokud je balkon přístupný pouze z bytu a využívá ho jen daný vlastník bytu, je v rozporu s dobrými mravy ujednání, že na tento balkon příspívají všichni. je přeci zcela jasně v rozporu s dobrými mravy, aby na balkon přispívali i ti, co ho nemohou využívat.

  to samé, pokud v garáži není rozvod plynu, vody a odpadu, jak bylo zmíněno v jiném vlákně, a vlastník garáže je nemůže využívat, je v rozporu s dobrými mravy ujednání, že na tyto rovzody přispívá tento vlastník. je přeci zcela jasně v rozporu s dobrými mravy, aby na tyto rozvody přispíval i ten, co ho nemůže využívat.

  zákon se musí brát jako celek! bohužel je to častá chyba, se kterou se potkávám i u soudů. je třeba znát zákon, jeho smysl a úmysl zákonodárce. a to už je vyšší úroveň, kterou většina nedává.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 16:57

  Pan anon1234 zde napsal:
  „… zapomínáte na pilíř NOZ, a to je že jsou zakázána ujednání porušující dobré mravy.“

  Pane anon1234, to je nesmyslné a účelové tvrzení – a to se vyjadřuji velmi mírně. Rozeberu Váš omyl na příkladu pana anona5678 – vlastníka garáže, který povinně přispívá na společné části domu, i když je nemůže sám užívat.

  Takže – jak to bylo? Pan anon5678 dostal skvělou nabídku koupit si jednotku garáž v domě. Cena byla pouze 100000 Kč, když obdobné garáže v okolí se prodávají nejméně za 150000. No nekupte to za ty prachy! S vlastnictvím garáže je ovšemže spojena povinnost přispívat na společné části. Pan anon5678 je ovšem typický český vyčuránek: koupí si relativně levnou garáž, a po zápisu vlastnictví do katastru začne křičet, že na společné části nebude platit, protože je to prý proti dobrým mravům. Dyškryminácia!!!

  Tohle nebude fungovat, pane anone5678. Vy sám se chováte nemravně, když na jednu stranu DOBROVOLNĚ převezmete vlastnictví garáže, ale už nechcete plnit povinnosti, které jsou s vlastnictvím Vaší jednotky spojeny. To jste si měl rozmyslet před koupí – do té Vás přece nikdo nenutil, že.

  Český vyčůránek se ohání dobrými mravy, jak typické!

  Justitianus

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 19:05

  uvedl jsem to samé, pokud v garáži není rozvod plynu, vody a odpadu, jak bylo zmíněno v jiném vlákně, a vlastník garáže je nemůže využívat, je v rozporu s dobrými mravy ujednání, že na tyto rovzody přispívá tento vlastník. je přeci zcela jasně v rozporu s dobrými mravy, aby na tyto rozvody přispíval i ten, co ho nemůže využívat.

  v onom jiném vlákně je uvedeno, že v prohlášení vlastníka k danému domu je uvedeno, že vlastník garáže má právo využívat rozvody plynu/vody/odpadu. takže onen vlastník garáže si DOBROVOLNĚ zakoupil i právo využívat zmiňované rozvody.

  přečtěte si nejdříve, o čem se diskutuje, než se budete k něčemu vyjadřovat.

  nadto je naprosto irelevantní, za kolik koupil anon5678 danou garáž. pokud v prohlášení vlastníka je napsáno, že má právo využívat dané rozvody, je v rozporu s dobrými mravy, aby plnil povinnost přispívat na dané rozvody, pokud je mu znemožňováno je využívat.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 21:01

  Pane anon1234, napsal jsem jasně, že vlastníkovi nic nebrání v tom, aby ty rozvody využíval. Nic mu v tom nebrání. Ale ať se k nim napřed připojí. Je pouze jeho problém, že si předplatil budoucí užívání společných částí, které v garáži vůbec nemá. Buď neumíte číst, nebo nerozumíte psanému textu v českém jazyce.

  Blb si dobrovolně koupil garáž (za pro něj nevýhodných podmínek) a teď křičí „Dyškryminácia“! Soudy, pomozte!

  Justitianus

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 21:34

  Trochu rozpor, ne? Nejdřív “nic mu nebrání” a poté “ale ať se k nim připojí”. Takže mu v tom asi brání, to že není připojený, ne?

  On si nic nepředplatil přeci. Jak jste zase tohle vykonstruoval?

  Ta poslední věta o vás mnohé říká a není to nic, na co být hrdý.

  Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 18:02

  „DOBROVOLNĚ převezmete vlastnictví garáže, ale už nechcete plnit povinnosti, které jsou s vlastnictvím Vaší jednotky a ze zákona také členstvím ve Společenství vlastníků spojeny.“

  Vložil Zdenek 22, 25. Červenec 2019 - 7:07

  Pane Pavle,

  ono vlastně není až tak důležité hledat za každou cenu formu (kogentní/dis­pozitivní) § 1180, pokud se v praxi jako kogentní chová.

  Výchozí nastavení je dáno zákonem (pro odst. 1 podle SVP, pro odst. 2 podle jednotek) a změnit toto nastavení je možné pouze se souhlasem všech dotčených vlastníků. A v případě odst. 2 to budou vždy všichni vlastníci.

  Vložil tep (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 6:14

  a v tom není rozpor. Problém je třeba u SVJ s více vchody, kdy do jednoho z vchodů chtějí zabudovat výtah. Financování pořízení výtahu i jeho provozu ale se musí dít pouze od vlastníků z tohoto vchodu, protože chtít financovat něco, co nemohu používat, je v rozporu s dobrými mravy, což je pravidlo nadřazené nad NOZ.

  Problém s komínem je něco jiného – pokud z bytu vedl do komína otvor, musím opravu komína spolufinancovat, i když komín nevyužívám – to, že ho nevyužívám je mé svobodné rozhodnutí. Až nebude v domě komín nikdo využívat, je možné ho zbořit, pokud s tím budou souhlasit všichni vlastmíci, kteří ho mohli využívat.

  Musím obdobně spolufinancovat i opravu STA, i když mám v bytě zavedenou kabelovku, protože STA nám možnost kdykoliv použít. Obdobně musím spolufinancovat opravu plynových rozvodů v domě, i když jsem si místo plynového sporáku pořídil elektrický – kdykoli v budoucnu se mohu vrátit k využívání plynu.

  Vložil Pavel, 25. Červenec 2019 - 8:12

  tepe,

  vidím rozpor v tom, že zděšený člen SVJ tvrdí, že § 1180 je kogentní a nelze se od něho odchýlit ani se souhlasem všech, zatímco drtivá většina ostatních tvrdí, že toto ustanovení je dispozitivní. Já v tom zkrátka rozpor vidím.

  O tom, že si jeden vchod usmyslí dodatečně zbudovat výtah a ostatní vchody s tím nesouhlasí se zde nediskutovalo. Diskuse byla o tom, že náklady na jednu stoupačku mají nést pouze vlastníci napojení na tuto stoupačku. Jinak je vadné vyúčtování se všemi možnými důsledky jako je nesplatnost atd..

  Řadu Prohlášení jsem viděl a troufám si tvrdit, že v drtivé většině z 66 000 Prohlášení nejsou stoupačky a odpad vymezeny pouze členům ke stoupačkám připojeným.

  Jak to máte u Vás? Nejste tou světlou výjimkou?

  Hezký tropický den!

  Pavel

  Vložil tep (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 10:25

  Pavle, ve stanovách máme ošetřeno, jak se financují společné části domu ve výlučném užívání skupinou vlastníků – chtěli jsme totiž zabudovat do domu výtah a zajistit, aby ti, kteří se k zabudování výtahu nepřipojili, aby je výtah nestál ani haléř. Ve stanovách je, že o způsobu financování pořízení takové části, provozování a o opravách rozhodují pouze výluční uživatelé – ti se museli nejprve dohodnout písemně. Tak si stanovili, že na pořízení výtahu se přispívalo jinak než podle vlastnických podílů na domě, ale že každý vlastník přispěje shodnou částkou – síla hlasů všech vlastníků je v tomto případě při hlasování o výtahu shodná. Časem začali k provozovatelům výtahu přistupovat i ti, co byli proti zabudování výtahu do domu. Pořizovací náklady výtahu se při přistoupení dalšího vlastníka podělí novým počtem vlastníků a tak se vypočítá finanční podíl na výtahu pro nově přistoupivšího vlastníka, kterýžto podíl se následně rozdělí rovnoměrně mezi dosavadní provozovatele výtahu, takže jsou v domě všichni spokojeni a nikdo nemá pocit, že by musel doplácet na jiné.

  Vložil Pavel, 25. Červenec 2019 - 10:52

  tepe,

  Váš případ s dodatečně vybudovaným výtahem znám. Opakovaně ho uvádíte zde a na jiných webwch. Ale o tom jsem nechtěl diskutovat, proti tomu nic nemám.

  Vlákno jsem založil proto, aby se vyjasnilo, zda je § 1180 dispozitivní či kogentní.

  Ale když už odbíháte od tématu, máte jako společnou část jen pro některé vlastníky vymezeny jednotlivé stoupačky? Chtěl bych najít alespoň jednoho, kdo to má takto vymezeno v Prohlášení.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zdeseny clen SVJ, 25. Červenec 2019 - 11:00

  III.ÚS 23/2004

  Vyjmenované prostory však jsou společnými částmi domu jen pokud slouží společnému užívání a jsou k tomuto užívání určeny, v opačném případě nikoliv. Společné části domu pak lze dělit na ty, které objektivně svým stavebním určením slouží společnému užívání (střecha, schodiště) a dále na ty, které společnému užívání slouží v důsledku projevu vůle (např. vyčlenění místnosti coby sušárny) , přičemž takové určení může být změněno. Je zřejmé, že pokud výměníková stanice slouží svému účelu a spolu s kotelnou (nacházející se v jiném domě) zabezpečuje tepelné hospodaření v domě, jedná se o objektivně určenou společnou část domu, jejíž určení coby společné části nelze změnit ani prohlášením vlastníka, ani usnesením všech vlastníků jednotek dle § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů. V konkrétně posuzovaném případě je tedy vlastnické právo vlastníka budovy a vlastníků jednotek rovné. Tvrzení stěžovatele, že vlastníci jednotek mohou rozhodnout o společných částech domu neomezeně, tedy není správné.

  A teď mi prosím vysvětlete, proč by nemožnost libovolného rozhodnutí o částech domu neměla platit pro inženýrské sítě?

  A proč by několik samostaných jednotek – garáží – v suterénu, co nemají ani vodu, ani plyn, ani odpad, tak proč by měly financovat například periodickou revizi rozvodu plynu?

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 8:16

  Pavle, argument „má to drtivá většina“ přeci neznamená, že je to správně…

  podle vás tedy onen vlastník garáže, který nemá přístup ke stoupačkám, má přispívat na tyto stoupačky?

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 16:18

  Pan anon1234 se opakovaně táže pana Pavla: „… podle vás tedy onen vlastník garáže, který nemá přístup ke stoupačkám, má přispívat na tyto stoupačky?“

  Na tento dotaz mu rád odpovím (i když nejsem pan Pavel).

  Pane anon1234, seznamte se laskavě se základním dokumentem ve Vašem SVJ – a tím je Prohlášení vlastníka budovy, nebo smlouva o výstavbě (dále jen „Prohlášení“). Pouze v Prohlášení najdete zda vlastník garáže má povinnost přispívat na společné stoupačky a odpadní potrubí v domě. Nikde jinde to nenajdete.

  Ptáte-li se na toto pana Pavla (který nezná vaše Prohlášení), ukazujete pouze to, že nerozumíte základům, na kterých je bytové (spolu)vlastnictví postaveno.
  Může být, že vlastník jednotky garáž je povinen přispívat na společné části, které on sám neužívá. A co má být? Co se Vám na tom nezdá? Vždyť toto přece věděl už v okamžiku, kdy si garáž kupoval. Proto byla výrazně levnější. No nekupte to, za tu cenu …
   

  Justitianus

  Vložil zdeseny clen SVJ, 29. Červenec 2019 - 16:47

  Tady na výklad zákona, že je nějaký způsob placení v SVJ v rozporu s dobrými mravy, skupina lidí, ke které jste se tímto přidal, opakovaně postuje, že § 1180 NOZ je dispozitivní.

  To je sice pravda, ale odchýlit se od přispívání podle spoluvlastnických poměrů nelze způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy.

  Přečtěte si tu diskuzi celou a prostudujte si judikaturu, ÚS v minulosti už zkonstatoval, že ani všichni vlastníci najednou nemohou stanovit jako společné části domu, co ve skutečnosti nemají společné užití a naopak, nelze jako součást jednotky stanovit něco, co ze své povahy slouží všem.

  Dále dokonce plénum ÚS zkonstatovalo na podzim 2018, že spoluvlastník užívající společnou věc nad rámec spoluvlastnického podílu bez právního titulu se bezdůvodně obohacuje.

  Z výše uvedených dvou důvodů, je prohlášení vlastníka, co chybně v rozporu se stavebním určením, stanovuje společné části či součásti jednotek, neplatné pro rozpor s kogentními ustanoveními zákona. A toto bylo kogentní dle ZOVB a je nadále kogentní i dle NOZ. Při neplatnosti daných částí prohlášení vlastníka odpadá právní titul a dochází tím k bezdůvodnému obohacení.

  Opakování teorie o dispozivitě 1180, na což bylo v diskuzi již mnohokrát reagováno, není žádným argumentem. Přečtěte si prosím celé ty diskuze, nastudujte si prosím judikaturu ohledně správného rozdělování domu prohlášením vlastníka, judikaturu o kogentnosti příslušných ustanovení (a tím není myšleno 1180) a pak pojďme debatovat. Dále také zapomínáte na skutečnost, že měnit poměry přispívání jde pouze se souhlasem všech a pokud se najde i jeden jediný vlastník, co nesouhlasí s pro ním nespravedlivým přispíváním ignorujícím výlučné užívání, tak ten souhlas všech postrádáte od momentu, kdy se ten nesouhlasící vlastník ozve. Ohledně konzervace stavu, kdy užívání neodpovídá poměrům se ÚS také již opakovaně vyjadřoval, že není možné jakoukoliv minulou dohodu konzervovat a tím de fakto odpírat vlastníkovi jeho vlastnická práva.

  Děkuji a přeji pěkný den

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 18:04

  Pane Zděšený člene, píšete zde nesmysly. A to opakovaně. Jste to Vy, kdo nechápe právo, nebo se stavíte hloupým schválně, abyste získal neoprávněnou výhodu vůči ostatním vlastníkům jednotek v domě.

  Jestliže jste se DOBROVOLNĚ rozhodl, že si pořídíte jednotku v domě, měl jste naprosto svobodný výběr. Vzal jste do úvahy cenu jednotky a samozřejmě i všechny budoucí povinnosti, které na sebe koupí jednotky berete. Z toho nemůžete jednostranně vycouvat.

  Tak zde prosím neplácejte nesmysly o „dobrých mravech“. Sám a dobrovolně jste se podřídil režimu, který je v domě nastolen Prohlášením vlastníka.

  Připomenu Vám jedno ze základních obecných ustanovení NOZ o nabývání majetku:
  Společná ustanovení o převodu vlastnického práva
  § 1106
  Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená.

  Kterému písmenu ve slově „povinnosti“ nerozumíte?

  NOZ uvádí totéž zcela jednoznačně i pro bytové vlastnictví, stačí číst:
  § 1162
  (1) Jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo než jako stejné, má vlastník jednotky právo domáhat se změny tohoto určení, pokud se okolnosti změnily tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé.
  (2) Nedojde-li na návrh vlastníka jednotky ke změně prohlášení (§ 1169), změní prohlášení soud.
  Z uvedeného plyne jednoznačně, že nemáte obecně právo domáhat se změny prohlášení kdykoliv se Vám zamane. Nemáte toto právo, jestliže se poměry v domě nijak nezměnily od doby kdy jste si koupil jednotku. Toto právo byste měl jedině (1) pokud by se okolnosti v domě později změnily, a zároveň (2) tato změna by měla za následek zjevnou nespravedlivost.

  Kterému slovu ve výrazu „podstatná změna okolností“ nerozumíte?

  Zdá se, že jste stejný český vyčuránek jako pan anon1234. Levnou garáž byste bral všemi deseti, ale plnit povinnosti s tím spojené se Vám už nechce.

  Justitianus

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 19:33

  Zdá se, že jste stejný český vyčuránek jako pan anon1234. Levnou garáž byste bral všemi deseti, ale plnit povinnosti s tím spojené se Vám už nechce.

  1/ jaksi jste opomněl,že vlastník dané garáže má dle prohlášení vlastníka právo využívat rozvody plynu/vody/odpadu…

  2/ to, že vlastník garáže tuto garáž údajně zakoupil levně, je vaše fabulace – tato informace v diskusi jaksi nikde nezazněla…

  předtím, než začnete někoho nálepkovat a osočovat, tak si přečtěte pořádně, k čemu se daný člověk vyjadřoval.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 20:16

  Opět plácáte nesmysly, pane anon1234.

  Jen blb nebo naprostý finanční analfabet by zakoupil garáž za běžnou tržní cenu, když by pak musel přispívat na všechny společné části (i na ty, které nemůže nijak užívat). Takže ta Vaše garáž jistě musela být hodně levná, když jste s ní přijal i břemeno úhrady všech společných nákladů.

  Právě z Vašeho chování jako kupujícího soudím, že ta garáž musela být opravdu levná; druhá možnost je že kupující byl blb. Jestliže tvrdíte, že jste tu garáž nezakoupil levně, pak platí to druhé…

  A pokud jde o Vámi zmíněné „právo vlastníka garáže využívat rozvody plynu/vody/odpadu“ je to podobné. Bylo Vám slíbeno něco nereálného, a Vy jste na to dobrovolně přistoupil. Svatá prostoto. Když tedy máte slib budoucího užívání těch rozvodů, využijte toho! Můžete si do garáže natáhnout přípojky – ovšemže na Vaše vlastní náklady.

  Tak jen do toho. Konsumujte Vaše práva, nikdo Vám v tom nebude bránit.

  Justitianus

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 20:32

  píšete *Jestliže tvrdíte, že jste tu garáž nezakoupil, levně, pak platí to druhé…" a dále „Bylo Vám slíbeno..“

  pane Justitanus, a to je váš problém, nikde jsem nepsal, že jsem vlastníkem oné garáže:) už zase fabulujete.

  těžko může někdo správně vykládat právní předpisy, když není schopen pochopit psaný text…

  Vložil Anonymous22 (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 20:29

  Tu garáž jsem koupil za tržní cenu.

  999 z 1000 ku­pujících nečte prohlášení vlastníka, takže podle vás jsou téměř všichni blbové a finanční analfabeti, co?

  Přitom sám nejste schopen přečíst diskusi celou. To, ze jsem zakoupil i právo ty rozvody používat, jste úplně vyignoroval.

  Tak náklady mám hradit, ale vybudovat si to mám na vlastní náklady? Justitianusi, jste vyčůranek!

  Vložil ... (bez ověření), 30. Červenec 2019 - 7:35

  Garáž je v domě SVJ. Jde o oddělenou jednotku, do domu se vlastně ani nedostanete, takže použití FO na cokoliv je vlastně nemorální. Ne, nemorální je, že garáž neslouží někomu z domu, v němž je umístěna.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 20:53

  Pane Anonymous22,

  vždyť Vy nejste ani schopen rozpoznat právo připojit se k existujícím rozvodům od práva požadovat vybudování nových přípojek, které podle kolaudačního stavu a prohlášení vlastníka v domě vůbec nejsou.

  Máte z toho pak zmatek v hlavě. Onen vlastník má pouze právo připojit se k existujícím rozvodům. Ale chce-li se připojit, bude muset ty trubky nechat natáhnout na vlastní náklady.

  Pravda, ostatní vlastníci by mu mohli schválit, že se to zaplatí ze společných peněz.

  Ale to by ten asociální blb musel přestat vykřikovat, že on nebude přispívat na společné části.

  Justitianus

  P.S. Odpovídám na Váš dotaz: Ano, jestliže 999 z 1000 ku­pujících nečte Prohlášení vlastníka, pak podle mne jsou téměř všichni blbové a finanční analfabeti. Jsem rád, že jsem Vám to mohl ještě jednou zopakovat.
  Ostatně český psychiatr profesor Cyril Höschl pravil na schůzi Federálního shromáždění Československé republiky v roce 1991: „Třetina obyvatel této země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt.“ 

  Vložil zdeseny clen SVJ, 29. Červenec 2019 - 18:22

  Víte, vy neustále ignorujete, že je-li prohlášení vlastníka neplatné pro rozpor se zákonem, tak je úplně jedno, co v něm je. K neplatnému ujednání nelze přistupovat.

  A žádné okolnosti se neměnily, prohlášení prostě bylo a je vadné od počátku.

  S vašimi siláckými prohlášeními o morálce je to přesně naopak. Vlastník s vědomím, že prohlášení vlastníka je vadné koupil jednotku a domáhá se nápravy prohlášení vlastníka tak, aby bylo v souladu se zákonem. A skupina „vyčůránků“ v čele s Justicianem mu opravu prohlášení odpírá na základě naprostých naivních nesmyslů, neboť je to pro ně výhodné.

  Čemu nerozumíte na větách usnesení ÚS?

  „…však jsou společnými částmi domu jen pokud slouží společnému užívání a jsou k tomuto užívání určeny, v opačném případě nikoliv…“.

  „…jedná se o objektivně určenou společnou část domu, jejíž určení coby společné části nelze změnit ani prohlášením vlastníka, ani usnesením všech vlastníků jednotek….

  Toto ÚS rozhodl na základě kogentnosti definičních ustanovení pro společné části.

  …nemůže jako nebytové prostory určit společné části domu, jejichž příkladný výčet je uveden v § 2 písm. e) citovaného zákona, v tehdy platném znění, neboť by to bylo v přímém rozporu s kogentním ustanovením § 2 písm. c) , e) ve spojení s § 4 citovaného zákona, v tehdy platném znění…

  Obdobná definiční ustanovení pro společné části obsahuje i NOZ a jsou také kogentní.

  Prosím, nastudujte si tu judikaturu. Nebo stále chcete tvrdit, že ujednání v rozporu se zákonem jsou platná jen proto, že na nich trvá někdo, kdo zákon porušil? To jako vážně?

  A dále bych chtěl vědět, proč i podle vás podstatná změna poměrů vede k problémům prohlášení vlastníka, když jste tu tvrdil, že prohlášení platí stále bez ohledu na jeho obsah? To měníte svůj výklad na základě dalších ustanovení, které jste předtím neznal a přečetl jste je až teď?

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 19:52
  Pane Zděšený člene, samostatně odpovím na tento Váš dotaz:
  „A dále bych chtěl vědět, proč i podle vás podstatná změna poměrů vede k problémům prohlášení vlastníka, když jste tu tvrdil, že prohlášení platí stále bez ohledu na jeho obsah? To měníte svůj výklad na základě dalších ustanovení, které jste předtím neznal a přečetl jste je až teď?“

  Váš dotaz je bohužel zmatečný a zavádějící. Nikdy a nikde jsem totiž netvrdil, že „podstatná změna poměrů vede k problémům prohlášení vlastníka“. To zde tvrdíte pouze Vy.

  Já jsem zde o žádných „problémech prohlášení“ nikdy nepsal. Naopak vycházím z toho, že Prohlášení je soukromoprávní smlouvou sui generis (smlouvou svého druhu) a tato smlouva zavazuje jak původního vlastníka, tak i všechny nabyvatele jednotek v domě. Prohlášení vlastníka je – jako každá jiná smlouva – PLATNÉ, ÚČINNÉ A VYMAHATELNÉ. Koupí jednotky jste automaticky vyjádřil souhlas s obsahem Prohlášení a vzal jste na sebe všechna práva a povinnosti tam uvedené.

  Možná Vám není zcela zřejmé, že Prohlášení může být změněno. Nikdy jsem netvrdil, že je „stále platné bez ohledu na jeho obsah“. To jste zde tvrdil pouze Vy, a tento Váš nesmysl jste přisoudil mně.

  Prohlášení – jako každá smlouva – může být změněno. Buď rozhodnutím vlastníků jednotek (speciální postup podle § 1169), nebo rozhodnutím soudu (již jsem zde pro Vás citoval § 1162 NOZ).

  Justitianus

  Vložil zdeseny clen SVJ, 29. Červenec 2019 - 20:07

  není ani platné, ani účinné, ani vymahatelné…

  Tak jako i části jakékoliv smlouvy mohou být neplatné pro rozpor se zákonem.

  A nic na tom nezměníte ani vůbec nesouvisejícím rozepsáním se o smlouvě sui generis výše, ani nesmysly o autech níže a už vůbec ne ignorováním závazné judikatury ÚS s prohlášením, že není případná.

  To myslíte vážně, že judikatura ÚS týkající zákonnosti rozdělování domů prohlášením vlastníka je nepřípadná, kdežto nesmysl o autě je případný? Opakuji, prosím, seznamte se s příslušnou judikaturou.

  K vaším teoriím o smlouvě a „dobrovolnému“ přistoupení k ní už jsem jednou napsal a opakuji to: „K neplatnému ujednání nelze přistupovat.“

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 18:51

  Pane Zděšený člene, Vaše argumenty jsou směšné. Dám Vám příklad jak nesmyslně uvažujete:

  • Pan Zděšený člen si koupí automobil Porsche Cayenne Turbo za 3644675 Kč. Vzápětí po převzetí vozu obviní prodejce z porušení dobrých mravů: zjistil totiž s překvapením, že auto má vysokou spotřebu. To je nemravné! A že opravy a údržba takového vozu je podstatně nákladnější, než tomu bylo u jeho stařičké Škody 120. Nemravné! A když by vynechal předepsané servisní úkony, přijde o záruku. Opět nemravné!

  Zkuste se prosím v této věci obrátit na soud.
  Prohrajete. PROHRAJETE. P R O H R A J E T E.
  Soud bude konstatovat, že spotřeba je udávána v typovém listu vozu, tedy jste měl možnost se s ní před koupí seznámit. Že ceníky a předepsané časy servisních úkonů žádný značkový servis nezatajuje. A konečně, že možná ztráta záruky při nedodržení servisních intervalů je uvedena v kupní smlouvě, se kterou jste se seznámil a podepsal ji.

  Marně budete namítat, že vysoká spotřeba Vašeho Porsche je „nezákonná“. Marně budete namítat, že hodinová sazba servisu i ceny náhradních dílů jsou pro Vás předražené, a tedy „nezákonné“. Na těchto skutečnostech není vůbec nic v rozporu s dobrými mravy, Vy popleto.

  Právo není určeno k ochraně vyčuránků! Nikdo s rozumem průměrného člověka (§ 4 odst. 1 NOZ) si nepořídí věc, aniž by bral v úvahu veškeré povinnosti a budoucí náklady, které s tím jsou spojeny. Bylo to Vaše svobodné rozhodnutí si to auto/tu garáž pořídit nebo nepořídit. Před podpisem smlouvy jste si jistě dobře rozmyslil, zda se Vám to v celku vyplatí nebo ne. Svůj případný nesouhlas s povinnostmi vlastníka jednotky jste mohl a měl dát najevo nejlépe tak, že jste si tu garáž prostě nekoupil.

  Jen blb nebo podvodník může tvrdit, že najednou objevil v Prohlášení nějakou údajnou nemravnost – když přece víme, že ty povinnosti tam prokazatelně byly uvedeny už ode dne kdy vznikl dům s jednotkami.

  Justitianus

  P.S. Rozhodnutím Ústavního soudu zde prosím neargumentujte. Je to nepřiléhavé. Šlo o zcela jinou záležitost, která se nijak netýkala toho, co zde probíráme. Šlo o neurčité a vadné prohlášení vlastníka podle ZoVB, které se vůbec nezmiňovalo o balkonech. Z toho v onom SVJ povstal spor o jejich vlastnictví. Pokud se domníváte že rozhodnutí ÚS má nějaký vztah k § 1180 NOZ, otevřete si k tomu novou diskusi a v ní předestřete Vaše argumenty, máte-li nějaké.

  Vložil Pavel, 25. Červenec 2019 - 8:31

  anone1234_,

  toto vlákno jsem otevřel pouze k problematice dispozitivnosti či kogentnosti § 1180.

  Máte něco k této problematice?

  Pokud někdo postaví svoji argumentaci na kogentnosti ustanovení, které je zjevně dispozitivní, tak si lze učinit závěr o celém jeho názoru.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zdeseny clen SVJ, 25. Červenec 2019 - 9:30

  Svůj názor o placení něčeho, co nemohou užívat všichni, stavím na mnohem více věcech, než jen 1180. (na 1180, na 1175, na kolizi s dobrými mravy 1, na rozhodnutí ÚS, na komentářové literatuře k 1175… i na prostém selského rozumu)

  Na míře možnosti se odchýlit od 1180 to ve skutečnosti nezáleží.

  Některé odchylky od 1180 budou v rozporu s dobrými mravy, některé ne. Některé odchylky budou v rozporu s 1175, některé nikoliv. Takže ono s tou kogentností to skutečně není tak jak to stavíte, že můžete cokoliv.

  Platí základní princip, že není prostě možné požadovat platbu za něco, co spoluvlastník nemůže využívat.

  Tak jako požadovat za dodání 5ks zboží zaplacení 10ks není v pořádku, není to morální a není to zákonné, tak i požadovat od spoluvlastníka platbu za správu něčeho, co nemůže využívat není v pořádku, není to morální a není to zákonné se všemi důsledky.

  Pro jednodušší pochopení se držme nikoliv odpadů, ale například balkonů.

  Ale i u odpadů je ale jisté, že spoluvlastník napojený na jiný odpad nemá jedinný zákonný důvod platit opravu ucpaného odpadu v jiné větvi, například už jen proto, aby všichni věděli, že když budou do toalety splachovány nesmysly, nezaplatí to za ně všichni a chovali se tedy všichni zodpovědně.

  V prohlášení vlastníka by toto mělo být správně vyřešeno jinak, tak aby inženýrské sítě byly rozděleny a placeny dle počtu využívaných připojení.

  Taktéž přeci společná okna nebudete přeci financovat dle podlahové plochy, ale hezky okna v jednotkách konkrétní částkou za okna a za práci a jen okna ve společných prostorách užívaná všemi budete rozpočítávat dle podílů.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 13:04

  To jako, že čerpání příspěvů na náklady správy bude vedeno zvlášť na nejrůznější skupiny vlastníků? Jednou podle větve odpadu, podruhé podle vchodu, potřetí podle větve topení či snad vlastníka, jemuž se opravuje topení a kdovíjaké další?

  Vyúčtování nákladů na správu pro vlastníky při takovém způsobu by byla asi opravdu lahůdka. Asi by někteří vlastníci museli doplácet mimořádnými příspěvky a někteří by naopak měli nevyčerpané zůstatky. No tipuji to na pěkný chaos.

  Vložil antiPokorný (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 13:39

  co je v dnešní počítačové době proboha těžkého rozučtovávat náklady podle různých klíčů?

  Ale chápu, že Pokorným vyhovuje, když náklady na jejich balkony platí ti, co bydlí v přízemí bez balkonu.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 13:53

  Je zřejmé, že nerozumíte psanému textu. Já psal o rozúčtování odpadu dle větví, vchodu či větví topení. Vy nepochopitelně o balkonech.

  Vložil ... (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 21:30

  Proč stále vnucujete (Vy a další) balkony?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 14:53

  A co říkáte na znění tohoto §.Zřejmě je také vadný,nebo snad ještě platí?Hold ta vedra jsou deprimující.

  § 1214

  Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

  Vložil Nečlen SVJ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 15:08

  Jenže ono se nic nemění. Dům je stále stejný.

  Jestliže od vzniku domu, vlastník neměl přístup na balkon a nemá ho doteď, tak prohlášení vlastnika je vadné a má se opravit tak, ze na balkon přispívá jen jeho uživatel.

  Ušetřete si těch poznámek o vedru, pokud nechcete vypadat jako primitiv.

  Vložil Yvetta (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 13:55

  „co je v dnešní počítačové době proboha těžkého rozučtovávat náklady podle různých klíčů?“

  Obtížné (nemožné) je stanovení klíčů. Už se zde řešilo. Naštěstí s odlišným klíčem musí souhlasit všichni, takže se to jentak nepovede.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 14:19

  Naštěstí s odlišným klíčem musí souhlasit všichni, takže se to jentak nepovede.

  naštěstí může dle § 1168 odst. 1 NOZ rozhodnout soud, že prohlášení vlastníka je vadné. což soud udělá například, pokud dle prohlášení vlastníka je společnou částí rozvod vody/plynu/odpadu, ke kterým vlastník garáže nemá přístup a nemůže je využívat.

  Vložil JaVa, 25. Červenec 2019 - 15:49

  Konečně zde někdo napsal,že o tom, zda je prohlášení vlastníka k budově vadné, může rozhodnout soud.Teď by to chtělo ještě dodat odkaz na ten rozsudek,který určuje,že vlastník jednotky v domě a spoluvlastník celé budovy, je zproštěn hradit náklady na společnou část rozvodů vody/plynu a odpadu, ke kterým nemá přístup a nemůže je využívat.

  Máte něco takového k dispozici nebo je to jen Vaše zbožné přání?

  Hezký den.JaVa

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 15:56

  pokud vlastník má právo využívat dané rozvody a fakticky k nim nemá přístup a nemůže své právo realizovat, vzniká mu právo náhrady škody ve výši nákladů, které mu SVJ účtuje za opravy a revizi.

  na to nepotřebuji zbožné přání, na to stačí zdravý selský rozum, ustanovení NOZ a judikatura o náhradě škody.

  Vložil JaVa, 25. Červenec 2019 - 16:30

  „na to nepotřebuji zbožné přání, na to stačí zdravý selský rozum, ustanovení NOZ a judikatura o náhradě škody.“

  Ale i s tím „selským rozumem“musíte nejprve k soudu a ten možná rozhodne „dle vašeho zbožného přání“.Až budete mít rozsudek tak ho zde ukažte a všichni Vám budeme vděčni za Vaši vytrvalost.Zatím nemáte v ruce nic a proto je celá tato diskuze naprosto jalová.

  Stále tvrdím,že právnická osoba SVJ je „paskvil“ od samého jejího počátku, ale zákonodárci mají jiný názor a čekají, až si to všechno časem samo „sedne“.

  Přeji Vám hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil Nečlen SVJ (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 17:14

  JaVa, děkujeme za vyjádřování vašich zbožných přání zde na portálu a hojnému přispívání k jalové diskusi:)))

  Vložil ? (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 17:04

  JAVA, nevím, proč Vám stále dávají mínusy, když co píšete má hlavu a patu. Jak si zde mínusovači představují, že kdo ponese odpovědnost, když se stane, že z nedostatečné údržby apod. balkon spadne nebo se uvolní kus betonu, který způsobí vážné zranění nebo smrt člověka nebo i zvířete? To jako bude podávána žaloba na konkrétního vlastníka v domě ? Balkon, terasa jsou i pláštěm domu a plášť domu je společná část domu a za tuto společnou část nesou odpovědnost všichni vlastníci v domě.Taktéž jak chce řešit Zděšený, že v bytech jsou dvě stoupačky a jednotliví vlastníci jsou různě na ty stoupačky napojeni. To jako chce jak rozpočítávát??? V jednoduchosti je síla a v jednoduchosti je možno dělat přehledné rozúčtování. V svj je společné bydlení více vlastníků a platí pravidla, která si vlastníci odsouhlasí a nejsou v rozporu se zákonem. Ostatně soudci dávají ve svých Usneseních přednost tomu, na čem se vlastníci dohodnou před některými nejasnými pasážemi – různými výklady NOZ.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 25. Červenec 2019 - 17:47

  takže SVJ rozhodne o jeho rekonstrukci, SVJ provede a pokud má peníze na účtu tak ji i zaplatí.

  Nicméně balkón je ve výlučném užívání vlastníkem bytu, ze kterého jediného je na něj přístup. A v souladu s § 1175 pak zaplacené náklady rekonstrukce balkónu předepíše SVJ vlastníku tohoto bytu. A ten buď zaplatí, nebo po něm bude SVJ platbu vymáhat. V tomto je zcela lhostejné, zda je balkón jako výlučně užívaný i označen v prohlášení vlastníka či nikoliv. Protože v souladu s rozhodnutím ústavního soudu není možné ignorovat stavební určení balkónu pro výlučné užívání.

  Nevím kde v tomto postupu vidíte jakékoliv ohrožení domu co by nutilo ostatní vlastníky bez balkónů to platit. Nevím, jak by vám § 1175 mohl umožnit jiný postup. A nevím jak by placení balkónů z peněz vlastníků bytů bez balkónů mohlo být v souladu s dobrými mravy. A ani nevím, proč by dodržování zákona mělo být při vyúčtovávání nemožné pro komplikovanost.

  Vložil zděšený čtenář (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 23:41

  A co ty stoupačky?

  Vložil Anonymous22 (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 8:06

  já to řeším tak, jak mi poradili zde na fóru a potvrdil právník, že si vůči SVJ uplatňuji náhradu škody ve výši nákladů, které mi účtují za opravy a revizi stoupaček.

  jen připomenu, že se jedná se o stoupačky plynu/vody/odpadu, které mám dle prohlášení vlastníka právo používat, ale v garáži nejsou, takže je používat nemůžu (na to, abych je mohl používat, bych musel chodit do bytů ostatních spoluvlastníků), a SVJ mi účtuje náklady na jejich opravy a revizi.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".