Domovni.info - webové portály pro SVJAdresa webových stránek

E-mail

poptavka@domovni.info

Obec

Praha

Poznámka

Webové portály pro společenství vlastníků a bytová družstva s jednoduchou obsluhou a širokými možnostmi.

Standardně nabízí nástěnku, úložiště pracovních dokumentů, kontakty a účty vlastníků, hlášení závad, ankety a hlasování, obesílání s doručenkou, e-mailové schránky, řízení projektů aj., na přání lze přidat další funkce (napojení na účetnictví apod.)