zakoupení pozemku pod domem

Vložil Anonymous, 8. Květen 2010 - 8:32 ::

Jak se má vypočítat zaplacení pozemku pod domem ? Ve stanovách máme, že se vše rozpočítává na byt (příspěvky na opravy apd.), může se cena uhradit ze společných peněz ? Jak by to mělo být správně? Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 8. Květen 2010 - 12:26

  Píšete: "Ve stanovách máme, že se vše rozpočítává na byt (příspěvky na opravy apd.)"

  Pokud to znamená, že příspěvky na správu platíte jednotnou paušální částkou na jeden byt, pak porušujete zákon a vaše stanovy jsou v této části neplatné. Jedině kdybyste měli uzavřenu dohodu všech, která musí být písemná (vzhledem ke znění zákona o daních z příjmů). Není-li takové dohody, jsou ti, kdo platí méně, povinni tento "dar" každoročně řádně zdanit. Divím se, že vlastníci menších bytů přistoupili na tento - pro ně naprosto nevýhodný - způsob přispívání.

  Pokud jde o pořízení pozemku: jde o koupi do spoluvlastnictví jednotlivých osob - vlastníků jednotek a podílových spoluvlastníků společných částí domu. Vzhledem k tomu, že nejde o nabytí pozemku do vlastnictví SVJ, ani o správu, údržbu a opravy společných částí domu, nelze podle mého názoru zaplatit kupní cenu přímo z prostředků záloh na správu.

  Pozemek je třeba odkoupit tak, aby spoluvlastnické podíly na pozemku odpovídaly spoluvlastnickým podílům vlastníků jednotek na společných částech domu.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".