vyúčtování služeb za rok 2009

Vložil Anonymous, 5. Květen 2010 - 14:45 ::

Do roku 2009 jsem byl předsedou výboru Společenství a měl jsem sepsané veškeré smlouvy z dodavately (teplo, TUV, Moravská elektrálenská,Se­veromoravské vodovody).Z důvodu neshod ze Správcem a s členy výboru,jsem byl odvolán z funkce ve výboru Společenství. Do dnešního dne se vede právní jednání o zápisu nových členů výboru. Ale hlavně jde o to, že Správce nechce mé osobě dodat náklady k danému vyúčtování. Již v měsíci lednu 2010 přestal komunikovat a dodnes nedodal dané podklady.Den zápisu změny 24.2.2010 a 24.3.2010

Žádám o radu. Je jediné možné řešení dané věci podáním trestního oznámení na porušení správy cizího majetku?

Míša

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 17:05

  Uveďte laskavě co míníte pojmem „náklady k danému vyúčtování“. Vyúčtování služeb pro váš byt? Vyúčtování záloh na správu, údržbu a opravy? Vyúčtování finančních toků mezi SVJ a správcem? Upřesněte, proč se domníváte, že správce by měl komunikovat s Vámi namísto s předsedou výboru.

  lake

  Vložil MÍŠA (bez ověření), 5. Květen 2010 - 18:05

  JAK JSEM DŘÍVE ZDĚLIL veškeré smlouvy za rok 2009 byli uzavřeny mou osobou.Jedná se o faktury za odběr .Jedná se o vyúčtování služeb za rok 2009.

  jsou tam velké nejasnosti(řečeno slušně)

  Míša

  Vložil Petr, 5. Květen 2010 - 17:47

  Domnívám se, že jde Míše (Míšovi) o doklady o předání účetnictví v pořádku, ježto je zodpovědný/á za účetnictví za funkční období .

  Vložil Míša (bez ověření), 5. Květen 2010 - 18:12

  Nejde o předání účetnictví ale o vyúčtování služeb za rok 2009, kdy jsem byl osobou která měla uzavřené smlouvy od dodavatelů. Co se týče učetnictví to je problém uplně někoho jiného, já osobně nemám žádné potíže.

  Míša

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 19:39

  Míšo,

  za vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům jednotek za rok 2009 je odpovědné vaše společenství. Odpovědnost má tedy současný výbor, nikoliv Vy osobně. Vaše odpovědnost skončila dnem, kdy jste ukončil funkci a předal veškeré písemnosti.

  Píšete "... vyúčtování služeb za rok 2009, kdy jsem byl osobou která měla uzavřené smlouvy od dodavatelů."
  Tedy jste uzavíral smlouvy s dodavateli svým jménem, v rozporu se ZoVB? To zní opravdu neuvěřitelně; nejsem si jist, zda rozumím správně.

  Správný postup je ten, že smlouvy uzavírá společenství vlastníků (právnická osoba). Nikdy jednotlivec - fyzická osoba. K uzavírání smluv je oprávněn statutární orgán SVJ (u vás výbor).

  Podle § 9 odst. 13 za výbor jedná navenek jeho předseda (...). Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru.

  Každou smlouvu mělo uzavřít "Společenství vlastníků jednotek adresa PSČ obec, IČ CZ123456789, zastoupené Josefem Novákem, předsedou". Pod smlouvou měly být dva podpisy: předsedy a člena výboru. Jedině v případě, že byste nebyli SVJ, ale sdružením, uzavíral by smlouvy jeden z vás svým jménem.
  ----------------------------------------------------------------------
  I v případě, že jste smlouvy uzavíral jinak, než jsem popsal, nelze z toho dovodit, že byste nyní měl nějakou odpovědnost za rozúčtování roku 2009.

  lake

  Vložil míša (bez ověření), 6. Květen 2010 - 9:08

  Vroce 2009 jsem byl právnícká osoba předseda výboru Společenství. Byl jsem pověřen členy výboru uzavřením smluv. Jde o odpovědnost morální vůči členům výboru. A i proto jsem byl odvolán z funkce předsedy. Daný problém je většího rázu,a to že jsme Společenství 3.vchodů. Ale jen jeden vchod nerespektoval usnesení daného výboru. Daný problém je již od roku 2006, kdy byl odvolán předseda výboru z důvodu že nechtěl spolupracovat s výborem. Ale dodnes má pravomoce podepisovat faktury. Správce našeho Společenství stále mlčí k dané věci. Ani účetní uzávěrka za rok 2009 nebyla předložena Shromáždění k schválení. Správce mé osobě neumožnil předat písemnosti a to zdůvodu že do dnešního dne není vyřešena reklamace k vyúčtování za rok 2008

  Míša

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Květen 2010 - 19:41

  „Společenství vlastníků jednotek adresa PSČ obec, IČ CZ123456789, zastoupené Josefem Novákem, předsedou“

  Domníval jsem se, že je správně

  Společenství vlastníků jednotek adresa PSČ obec, IČ 123456789, jednající Josefem Novákem, předsedou výboru

  Jožo

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 20:05

  Jožo,

  Podle §20 odst. 1 ObčZ právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
  Předseda výboru SVJ tedy jedná a podepisuje smlouvy nikoliv "za společenství", nýbrž za statutární orgán (výbor SVJ). Avšak je-li to jinak, nechám se poučit.

  Váš návrh bych tedy ještě modifikoval na
  "Společenství vlastníků jednotek adresa PSČ obec, IČ 123456789, jednající svým statutárním orgánem, zastoupeným Josefem Novákem, předsedou výboru, a Josefem Horákem, členem výboru, ..."

  Domnívám se, že zápis v rejstříku definuje pro každé SVJ způsob podepisování.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".