Vstup do jednotky a odečet měřidel

Vložil Anonymous, 26. Říjen 2013 - 11:24 ::

Stále tu panuje výkladová nejednotnost ohledně povinnosti vlastníka jednotky umožnit vstup do jednotky a povinnosti vlastníka jednotky umožnit odečet měřidel. Tato nejednotnost přitom plyne patrně z toho, že tyto dvě povinnosti jsou bezdůvodně směšovány či zaměňovány, přitom se jedná o dvě nezávislé povinnosti, z nichž jedna prolamuje jinak zaručenou nedotknutelnost obydlí a druhá nikoliv. Provedení odečtu měřidel totiž obecně vstup do jednotky nevyžaduje. Je pouze věcí vlastníka a správce domu, zda vůbec použije měřiče k rozúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek, a pokud je použije, jaké jejich technické provedení zvolí. Samozřejmě by při rozhodování o technickém provedení měl vzít v úvahu, že k využití měřičů bude nutné provádět jejich odečet. Navíc je obtížné si představit technické řešení, které by k odečtu vstup do jednotky vyžadovalo. Rozdílnost v technickém řešení se spíše odrazí pouze v proveditelnosti a nákladnosti odečtů.

Tolik obecně. Co se týká mých jednotek, za účelem provedení odečtu měřičů nikomu vstup do jednotek zásadně neumožňuji a samozřejmě mi z toho neplynou žádné problémy s rozúčtováním nákladů na plnění spojená s užíváním bytu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr V. (bez ověření), 30. Říjen 2013 - 15:12

  Doplnil bych, že kontrolu plomb a případných manipulací s vodoměrem není dost dobře možné provádět bez přímého přístupu k vodoměru. Nebo takový způsob znáte, Anonymousi?

  Vložil Holba (bez ověření), 29. Říjen 2013 - 22:15

  Znamená to, že pokud si problémový vlastník jako jediný nenechá instalovat měřidlo nebo neumožní vstup za účelem jeho odečtu, není na něj páka, aby bylo dosaženo spravedlnosti vůči (všem) ostatním vlastníkům? Ve stanovách máme, že pokud vlastník toto neumožní, bude mu počítán analogicky s vyhláškou (která řeší jen TUV) dvojnásobek průměrné spotřeby na metr krát podlahová plocha bytu (studená voda). Pokud by toto nebylo vymahatelné, znamenalo by to, že si každý může dělat co chce a kašlat na ostatní. Co přesně Vaším příspěvkem sledujete?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".