vlastnictvi STA

Vložil ondrej mencl, 7. Červenec 2016 - 22:20 ::

Dobry den. Developer uzavrel smlouvu s provozovatelm kabelove tv. jeste pred vznikem SVJ. Provozovatel uvedl do smlouvy s dev. ze je vlastnikem vsech STA rozvodu. Zajimalo by mne zda je tato smlouva mezi developerem a tel. spolecnosti zavazna pro SVJ i po vzniku Svj nebo musi tel. spolecnost uzavrit smlouvu novou s SVJ? diky za odpoved

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Červenec 2016 - 16:08

  a přestane byty vč. společných prostor vlastnit je smlouva neúčinná a provozovatel kabel. TV by měl uzavřít novou s aktuálními vlastníky (i třeba zastoupenými SVJ). Pokud prokáže, že rozvody v domě zaplatil pak je jejich vlastníkem. Může požadovat poplatek za používání a vlastníci poplatek za umístění ve své nemovitosti. Jsou-li poplatky shodné není co řešit.

  Vložil ivanq, 9. Červenec 2016 - 10:39

  Nejdříve si musíme ujasnit, co se rozumí pod pojmem developer. Podle

  http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/…ik/index.php?…

  je developer (právnická) osoba, která zajišťuje projekt stavby, její realizaci, financování a prodej jednotlivých bytů, kanceláří nebo skladových prostor; developerské firmy např. koupí vhodné pozemky, připraví projekt, seženou potřebná povolení, vystaví budovy a ty pak po částech prodávají.

  Dotaz se tedy týká situace, kdy developerská firma v rámci výstavby budovy, t.j. před tím, než začala budovu po částech (jako jednotky) rozprodávat, uzavřela s (jedním nebo i více) dodavateli televizního a internetového signálu smlouvu, která obsahuje m.j. též ustanovení o tom, že příslušné rozvody jsou vlastnictvím zmíněného či zmíněných dodavatelů.

  Dá se očekávat, že když dodavatel signálu investoval (nemalé) finanční prostředky do příslušných rozvodů, že bude mít zájem na tom, aby příslušná smluvní ujednání byla závazná i pro nově vzniklé SVJ. Nelze odpovědět jednoznačně, ale asi bude závazná.

  Nyní trochu odbočím. Pro vaše SVJ je podstatné, zda se vlastník rozvodů ve smlouvě zavázal, že bude příslušné rozvody jako vlastník spravovat bezplatně (= zadarmo), nebo naopak, že vám bude rozvody pronajímat za poplatek. V případě SVJ, kde jsem členem statutárního orgánu, to máme zařízeno tak, že jsme před několika lety dodavatelům signálu povolili vést jejich rozvody našimi sklepy za to, že oni je budou nejen instalovat, ale též dál provozovat na své náklady. Výsledek projednávání závisel tehdy nejen na tom, jak šikovný byl statutární orgán našeho SVJ, ale zejména na tom, jak intenzívně dodavatelé signálu v našem rajonu soutěžili o zákazníky.

  Pokud nebudete chtít akceptovat zmíněnou smlouvu, hledejte odpověď na Vaši otázku

  1. ve smlouvě mezi developerem a dodavatelem signálu (a v zákonech, o které se smlouva opírá),
  2. v prohlášení vlastníka (developera) při rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, (nebo k ujednáním ve smlouvě o výstavbě) a
  3. eventuálně též ve stanovách.

  Poznámka: Toto prosím neberte jako neomylnou radu, ale jako příspěvek do diskuse.

  Ivanq

  Vložil Ignác (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 13:43

  Vlastnické právo k věci movité ani nemovité, hmotné ani nehmotné popsaným způsobem vzniknout nemůže a tak ani nevzniklo ani nevzniká.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 8. Červenec 2016 - 6:08

  Obecně je právně možné, aby něco v domě vlastnil jiný subjekt. Co o rozvodech a této smlouvě říká Prohlášení vlastníka ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".