Uzávěr před plynoměrem - vlastník?

Vložil KlaraZm, 27. Duben 2017 - 8:01 ::

Dobrý den,

mohl by mi prosím někdo erudovanější poradit, kdo je vlastníkem plynového uzávěru (vede před plynoměrem) ? SVJ tvrdí, že my, ale domnívám se, že by to mělo spadat do společných částí domu (klasický panelák), nicméně nejsem schopna dohledat k tomu nějaký podklad. Zák.o vl.bytů uváděl v § 2 písm.g) rozvody plynu, nicméně nejsem si jistá, zda do toho spadá i ten uzávěr. Děkuji. za reakce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 27. Duben 2017 - 14:03

  čistě teoreticky proč to řešíš… plynová řada musí mít své jasné náležitosti a jednou z nich je uzávěr před i za plynoměrem… nechápu o co v tomhle dotazu jde…

  Vložil KlaraZm, 28. Duben 2017 - 10:23

  Protože je zásadní, kdo hradí výměnu toho uzávěru ;-) Kdo je za něj odpovědný, zda jde o společnou část domu a půjde to na vrub SVJ (resp.z fondu oprav) nebo to musí platit vlastník jednotky.

  Vložil Lachim Nilz (bez ověření), 27. Duben 2017 - 11:40

  I když výsledek komu patří hlavní uzávěr plynu je v tomto případě shodný, všeobecně platí nejdříve prohlášení vlastníka a protože Vaše SVJ vzniklo za doby platnosti ZoVB pak společné prostory byly definovány dle tohoto zákona.

  Zařazení společných částí dle Nařízení vlády v některých případech neodpovídá výše uvedeným listinám.

  nařízení vlády :[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-366…]

  ZoVB:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-72…

  Vložil JaVa, 27. Duben 2017 - 8:53

  § 6 písm.c,z.č.366/2013 Sb.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  písm.c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt.

  Plynoměr patří firmě dodávající plyn a veškeré vedení za plynoměrem,včetně spotřebičů je vlastníka jednotky.Tudíž i ventil před plynoměrem by měl být součástí společných částí domu.

  JaVa

  Vložil KlaraZm, 27. Duben 2017 - 9:10

  Děkuji za směr. Ale je otázkou, jestli „až k uzávěru“ se myslí včetně něja nebo ne. Komentář, důvodová zpráva ani nic jiného k tomu nařízení jsem nenašla, leč budu pátrat dál. Hezký den.

  Vložil Misme, 27. Duben 2017 - 12:26

  Čistě hypoteticky, kdyby byl ventil vlastnictvím vlastníka, tak by si ho při svém stěhování mohl odmontovat a dům by měl na problém zaděláno. Jeví se mi proto praktické mít ventily zařazené do společných částí domu. Jak to mysleli zákonodárci, netuším.

  UPOZORNĚNÍ: Na podkladě požadavků některých zdejších přispěvatelů si čtenáře mého příspěvku dovoluji upozornit, že za případné škody způsobené jeho chybnou interpretací nenesu žádnou odpovědnost.

  Vložil MartinII, 27. Duben 2017 - 16:16

  Nejerudovanější přes vlastnictví rozvodu jednotlivých částí plynu je domu je konkrétní „plynárna“. Přesto odkazuji tazatelku na to co jsem se dozvěděl já, když jsem to pro nás zjišťoval.

  Ale jednak nevím, zda to je odpověď na dotaz, a dále podotýkám, že jsem za to dostal v říjnu 20146 –2 body, takže to nemusí být dobře a erudovaně.

  http://www.portalsvj.cz/…dni-pripojky

  pro Tomáše (bez ověření) SVJ a rozvod plynu odpoěvdnost

  Vložil MartinII, 6. Říjen 2016 – 13:12

  Dle informací, získaných kdysi od našich plynáren je/byla situace tato a platí/platilo (posílám sice zkrácenou informaci ale asi je v ní více než potřebuješ).

  1. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
  2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  3. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.,
  4. Vyhláška ERÚ č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky,
  5. ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu,
  6. ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách –
  7. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva
  8. TPG 905 01 Požadavky na bezpečnost provozu plynárens. zařízení.

  Z hlediska výše uvedeného lze vlastnictví a zodpovědnost za provoz plynových zařízení sloužících k distribuci plynu, charakterizovat (ve směru toku plynu) takto:

  1. Distribuční soustava –
  2. Plynovodní přípojka –
  3. Odběrné plynové zařízení – podle ust. § 2 odst. (2) písm. b) čl. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) jsou to veškerá zařízení počínaje HUP vč. zařízení pro konečné využití plynu

  Pozn.: není jím měřicí zařízení. Definice pojmů jednotlivých částí OPZ podle TPG 704 01:

  a)Domovní rozvod – část domovního plynovodu začínající HUP a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk.

  b)Spotřební rozvod – část domovního plynovodu začínající uzávěry před plynoměry a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

  OPZ je součástí nemovitosti a jeho vlastníkem je její vlastník, stejně jako ostatních rozvodů (elektro, voda, odpady apod.).

  Příklad pro bytový dům s více byty, které vlastní (vč. příslušných částí nebytových prostor a OPZ) fyzické osoby (občané): Vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění NV č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod. Zajištění provozu a údržby společné části OPZ dle čl. 8.1 ČSN EN 1775 (38 6441): „Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoliv úseku do provozu musí být ustanovena osoba odpovědná za provoz. Tato bude dále nazývána „osobou odpovědnou za provoz“. pozn.: za přípojku a plynoměr je odpovědný dodavatel plynu, za domovní plynovod je to odběratel nebo vlastník nemovitosti“. (Konec citace) V konkrétním případě je tedy nutno:

  a. určit vlastníka společné části OPZ (domovního rozvodu),

  b. požádat vlastníka o určení osoby, odpovědné za provoz této části OPZ (domovního rozvodu) a s touto osobou dále jednat

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Podobně též pan Matějka v r. 2009 (možná ten, který se také angažoval také v otázce rozdílných a spotřeb fakturačního vodoměru a náměru bytových)

  Upozorňuji, že jsem od něj v r. 2016 neopisoval, ale plynaři už asi mají na takové dotazy svůj mustr.

  http://www.portalsvj.cz/…-topidel-waw

  Revize topidel WAW – 2

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Listopad 2009 – 20:05

  Odběrné plynové zařízení – podle ustanovení § 2 odst. (2) písm. 2. čl. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění …

  Vložil KlaraZm, 28. Duben 2017 - 10:20

  Díky, ale obávám se, že to neodpovídá zcela jasně na otázku, kdo hradí výměnu toho uzávěru PŘED plynoměrem…Ale určitě jsem zas o něco chytřejší :-)

  Vložil MartinII, 28. Duben 2017 - 12:28

  Tazatelko, včera jsem jen kopíroval citaci z vyjádření plynáren či její dceřinné společnosti. Takže hradí ten, komu věc (zde uzávěr) patří. Pokud jde o to, komu patří, tak dnes jsem si to za 25 sec přečetl a tvrdím, že na základě vyjádření plynáren

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  "Definice pojmů jednotlivých částí OPZ podle TPG 704 01:

  a)Domovní rozvod – část domovního plynovodu začínající HUP a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk.

  b)Spotřební rozvod – část domovního plynovodu začínající uzávěry před plynoměry a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

  OPZ je součástí nemovitosti a jeho vlastníkem je její vlastník, stejně jako ostatních rozvodů (elektro, voda, odpady apod.).

  Příklad pro bytový dům s více byty, které vlastní (vč. příslušných částí nebytových prostor a OPZ) fyzické osoby (občané): Vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění NV č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod)"

  • – – – – – – – – – – – – – – – – –

  jde o součást spotřebního rozvodu (pokud nemáte před plynoměrem další uzávěr než o kterém je ve vyjádření plynáren řeč), přičemž spotřební rozvod je částí OPZ a ten je ve vlastnictví majitele nemovitosti.

  Případně si přečtěte TPG 704 01, pokud nedošlo ke změně (třeba i normy), nebo se zeptej vaší plynárny, k čemu se „hlásí“.

  Předpokládám, že máte v domě jasno, kdo je „subjekt s právní subjektivitou“.

  Co je na to nejasného ? Nebo se neumím vyjádřit ? To poznám snad dle přidělených bodů. Psalo se zde o tom vícekráte, možno zadat ve vyhledávání nějaké to TPG. Já odkázal i na jiné vlákno pana Matějky, který se na naše hašteření již asi dívá shůry, protože jsem ho dlouho mezi přispěvateli nezaregistroval.

  Nechci to komplikovat tím, kde máte plynoměry (a tím pádem asi i uzávěry). My kdysi v bytech, nyní na chodbě, několik metrů ode dveří. S uzávěrem před plynoměrem by to mělo být ale vždy jasné (patří subjektu s právní subjektivitou). Do společného rozvodu asi už nepatří ale trubky za plynoměrem, i když ještě před dveřmi bytu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".