Ukládání závěrky SVJ do rejstříku

Vložil lake, 29. Březen 2013 - 0:21 ::

V říjnu 2012 byla vydána zpráva veřejného ochránce práv (ombudsmana) Pavla Varvařovského ohledně ukládání účetních závěrek do sbírek listin rejstříkových sou­dů.

Ombudsman se věnoval i otázce zda SVJ má či nemá povinnost ukládat své závěrky. Popsal podrobně chaos, který panuje mezi jednotlivými rejstříkovými soudy ve výkladu příslušných ustanovení ZoVB a Obchodního zákoníku. Zmiňuje i dva judikáty Vrchního soudu v Praze.

Celá zpráva o šetření veřejného ochránce práv sp. zn. 64/2012/VOP/VBG ze dne 10. října 2012 je přístupná na webových stránkách Úřadu veřejného ochránce práv: http://www.ochrance.cz/…rejstrik.pdf

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 29. Březen 2013 - 0:36

  Pro ty, kdo nemají čas přečíst si celou zprávu veřejného ochránce práv, vybírám tři místa, na kterých se ombudsman Pavel Varvařovský vyjádřil k otázce zda SVJ má či nemá povinnost vkládat svou účetní závěrku do sbírky listin rejstříkového sou­du:

  • „Za sebe, vzhledem k tomu, že jde o ukládání povinnosti, bych uvítal spíše restriktivní výklad použitelnosti obchodního zákoníku, směřující k aplikaci pouze procesních ustanovení obchodního zákoníku a o.s.ř., týkajících se obchodního rejstříku.“
   (str. 16 zprávy)
  • „… subjekty zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, nadačním rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek nemají, na rozdíl od subjektů zapsaných v obchodním rejstříku, jednoznačně stanovenou povinnost dokládat výsledky svého hospodaření.“
   (str. 16 zprávy)
  • „Stojí za zmínku, že subjekty z rejstříku společenství vlastníků jednotek jsou v dokládání účetních závěrek disciplinovanější než subjekty z obchodního rejstříku (…), i když jejich povinnost dokládat účetní závěrku do sbírky listin je, jak už jsem naznačil výše, přinejmenším sporná.“
   (str. 23 zprávy)

  lake

  Vložil Pavel, 29. Březen 2013 - 1:14

  Uvedu výňatek z IV. ÚS 66/02, kde byl soudcem zpravodajem Pavel Varvařovský:

  „… za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze při řešení případu pominout, že na poli veřejného práva mohou státní orgány činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje (na rozdíl od občanů, kteří mohou činit vše, co není zákonem zakázáno – čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy).“

  Podle mého názoru tedy do 31.12.2013 není možné, aby soudy sankcionovali neukládání účetních závěrek do Sbírky listin.

  Od 1.1.2014 bude zákon výslovně stanovovat, že ve Sbírce listin má být uložena i účetní závěrka SVJ. Podle návrhu zákona o veřejných rejstřících se budou do sbírky listin ukládat účetní závěrky (§49/d) pod pokutou až 100 000 Kč (§87).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 29. Březen 2013 - 2:36

  ano, s tím zcela souhlasím (s vyššími sankcemi). Není li povinnost sankcionována citelně, najdou se vždy tací, kteří v rámci své pravicové krve berou jakoukoliv povinnost/omezení jako újmu své svobodě někoho napálit nebo okrást ba přímo újmu (papírování). Zjevně jim divokost „východu“ již nepřipadá dost divoká a nejlépe jim pak vyhovuje anarchie a zlovolný či překroucený výklad práva.

  Neználek

  Vložil Lékař (bez ověření), 29. Březen 2013 - 12:13

  Neználku, už to nehul, škodí to zdraví.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".