Údajné posunutí termínů pro podání

Vložil Pavel, 7. Leden 2021 - 16:15 ::

Na adrese

https://www.mfcr.cz/…a-siln-40493

je uvedeno:

"Vydáno 7. 1. 2021 11:15

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

„Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů. A v době pokračujícího šíření koronaviru je určitě správné, aby lidé kvůli těmto daním na úřad nemuseli. Tím spíše, že povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí je až do 1. června,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová."

K tomu jen 2 poznámky:

1)zdroje českého práva jsou mj. tiskové konference, různé twitrové účty, různé weby, různá nepodepsaná a nedatovaná anonymní oznámení na těchto webech. Když už se něco publikuje ve Sb.z., tak se hned vyskytne pochybnost, zda je to publikováno v souladu s Ústavou

2)výše uvedené prominutí není „faktickým posunutím termínu pro podání“, to je nepravdivá opakovaná lež. Pro stát je poplatník, který podá po 1.2. v prodlení. Má to fatální dopady třeba při žádosti u COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

Cituji:

4)Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

g)Nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně

To ale Míša Žůrovců buď neví, nebo pouze lže.

Přitom by pouze stačilo změnit zákon, že ve vyjmenovaných případech má ministr financí právo posunout termín pro podání přiznání a nikoliv jen prominout sankce. Tento návrh AS již dávno obdržela, jen ho ignoruje. Přitom by byl velmi pravděpodobně průchodný v Parlamentu.

Hezký den a hlavně zdraví!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zemphira (bez ověření), 7. Leden 2021 - 16:22

„Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.“

Jiné úřady trvají na osobním jednání a osobním podání (Úřad práce, soudy ad.). Běžte se podívat do justičního paláce na Míčánkách, jsou tam tisíce lidí denně.

Vložil Pavel, 7. Leden 2021 - 16:24

AS se umí o své lidi postarat.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".