Účel platby a období

Vložil Dana Kepertová (bez ověření), 21. Září 2023 - 7:44 ::

Dobrý den, ve SVJ máme jednu dámu s velmi špatnou platební morálkou. Dosud dluží za vyúčtování vodného za druhou polovinu roku 2021, které dostala v lednu 2022 (účtujeme pololetně). A pak za všechna další vyúčtování vodného a stočného. Celkem za 8.019 Kč. O všem byla informována a několikrát upomínána. Často platí pozdě i měsíční platbu, která zahrnuje příspěvek na správu a zálohu na vodu. V letošním roce poslala již 10 měsíčních plateb s popisem „Domovní fond“. Je možné použít tyto platby na úhradu nejstarších pohledávek? V tomto případě na úhradu vyúčtování vodného za druhé pololetí roku 2021 a dále? Nebo s tím musí souhlasit? Děkuji. Kepertová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Září 2023 - 9:39

  paní kepertová, opravdu obdržela řádné vyúčtování? když kouknu do rejstříku, tak vaše svj porušuje zákon ve více ohledech, tak nevěřím, že zrovna vyúčtování by bylo v souladu se zákonem, když základní věci nezvládáte.

  Vložil Justitianus, 21. Září 2023 - 14:03
  • Dana Kepertová: V letošním roce poslala již 10 měsíčních plateb s popisem „Domovní fond“."

  Neexistuje-li smluvní ujednání, pak účel platby určuje dlužník svým projevem vůle. Tento projev vůle však musí být jednoznačný, srozumitelný a určitý (§ 553/1).

  Jestliže SVJ ve svém účetnictví netvoří žádný fond právnické osoby, ani takový fond není zmíněn ve stanovách či nebyl nikdy zmíněn v zápisech ze shromáždění, pak projev vůle není ani určitý, ani srozumitelný. V takovém případě přechází právo volby na věřitele (§ 1926/2). Použijte přijaté částky k úhradě dluhů podle obecných pravidel v občanském zákoníku (§ 1933).


  Pozor však na § 553/2: „Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku.“

  V případném soudním sporu totiž soud posoudí právní stav k okamžiku vynesení rozsudku. Může tedy nastat tento scénář:

  • SVJ použije částky přednostně na dluh po lhůtě splatnosti, tedy na úhradu služby dodávka vody.
  • Vznikne tím vlastnici jednotky dluh z jiného důvodu – na příspěvcích na správu domu.
  • SVJ zažaluje dlužnici o úhradu dluhu na příspěvcích na správu domu.
  • V průběhu sporu dlužnice prohlásí, že její platby byly od počátku určeny na správu domu a že tedy na těchto platbách ničeho nedluží (§ 553/2).
  • Soud prohlásí že účel plateb je dodatečně vyjasněn a nepřipustí změnu žalobního petitu.
  • Soud dá žalované za pravdu v tom, že žalovaná částka byla řádně uhrazena, a žalobu zamítne.

  Naivita statutárů by takto mohla přivést SVJ do potíží. Jediný bezpečný způsob je určit pořadí (přednost) plateb ve stanovách SVJ (§ 1914). Jakýkoliv jiný postup je riskantní ruleta, kterou roztáčejí čeští soudci.

  Justitianus

  Vložil Určil (bez ověření), 21. Září 2023 - 14:28

  „Jediný bezpečný způsob je určit pořadí (přednost) plateb ve stanovách SVJ“ (Vložil Justitianus, 21. Září 2023 – 14:03)

  Pořadí (přednost) plateb určuje plátce, neplyne-li ze zákona nebo stanov něco jiného. Určení ve stanovách tak není třeba.

  V praxi se tak děje zejména pomocí varibilního a specifického symbolu a zprávy pro příjemce typu „Platba za … za měsíc …“, jistě je možné i písemné sdělení typu „Platba … Kč poukázaná dne … je za … za měsíc …“. Podstatné je, že zpráva pro příjemce nemusí obsahovat označení konkrétního měsíce (časového období), ale postačí označení typu „za měsíc, v němž byla připsána“ nebo „na nejstarší dlužnou částku“ ad. Takovéto zprávy pro příjemce jsou vhodné pro platby trvalým příkazem.

  Vložil Plátce (bez ověření), 21. Září 2023 - 8:28

  Účel platby určuje plátce. Už se zde řesilo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".