Tři druhy SVJ

Vložil lake, 4. Září 2013 - 2:46 ::

Po nabytí účinnosti NOZ nastane zajímavý právní stav. Budou nadále existovat SVJ(2000), o kterých NOZ mlčí. Dále budou vznikat nová SVJ(2012), která se budou ve všech věcech řídit podle NOZ, včetně ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví. Podotýkám, že se jedná o dvě velmi odlišné právnické osoby, i když NOZ omylem používá pro SVJ(2012) shodný název.

Budou vznikat i SVJ třetí skupiny, o kterých NOZ také mlčí. O tom jsme zatím nepsali. Jde o případy, kdy v domě vznikly nebo vzniknou jednotky(1994) podle ZoVB a vlastníci budou zakládat právnickou osobu SVJ po nabytí účinnosti NOZ a zrušení ZoVB.

Připravil jsem tabulku s přehledem právních předpisů, podle kterých se budou tyto právnické osoby řídit po nabytí účinnosti NOZ.

Přehled právních vztahů od 01.01.2014 Vlastníci navzájem Vlastníci a SVJ SVJ navenek
Dům bez vzniku SVJ
s jednotkami(1994)
ZoVB*, NOZ §3028.3, §3030 ZoVB*, NOZ §3028.3, §3030 správce podle NOZ
SVJ(2000)
s jednotkami(1994)
ZoVB*, stávající stanovy, NOZ §3028.3, §3030 ZoVB*, stávající stanovy, NOZ §3028.3, §3030 NOZ
SVJ(2012)
s jednotkami(1994)
NOZ přiměřeně (???) NOZ přiměřeně (???) NOZ
Dům bez vzniku SVJ
s jednotkami(2012)
NOZ NOZ správce podle NOZ
SVJ(2012)
s jednotkami(2012)
NOZ NOZ NOZ

(*) Poznámka: použijí se pouze ta ustanovení ZoVB, která upravovala práva a povinnosti vlastníků jednotek a členů společenství vlastníků jednotek, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ nebo se od nich členové neodchýlili ve stanovách.

Následují poznámky:
• Z tabulky je zřejmé, že právní jistota dnes panuje pokud vzniknou jednotky i SVJ „na zelené louce“, to jest čistě podle NOZ. Pouze tento případ NOZ zná a upravuje jej podrobně v části o bytovém vlastnictví.

• Současná SVJ(2000) budou existovat samozřejmě dále a budou se ve věcech vlastnictví bytů řídit i nadále podle ZoVB a podle svých stanov. K tomu viz přechodové ustanovení NOZ § 3028 odst. 3 a § 3030.

89/2012 Sb. § 3028
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
89/2012 Sb. § 3030
I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení [NOZ] části první hlavy I."

Tato záležitost vyplývá z NOZ jednoznačně a nečiní výkladové potíže. Právní nejistotu se do věci snaží vnášet pouze zombie-právníci, kteří se snaží NOZ vykládat v rozporu s jeho zněním a smyslem.

• Obdobně (tedy podle ZoVB) se budou i nadále posuzovat vztahy mezi vlastníky jednotek navzájem i v domech, které jsou rozděleny na jednotky(1994), avšak SVJ v nich nevzniklo.

• Právně komplikovanější bude případ, kdy dům byl rozdělen na jednotky(1994) a vlastníci budou chtít založit SVJ ode dne 01.01.2014 či později. Jde o případ, který NOZ nezná a neupravuje. Chybí jednoznačná přechodová ustanovení. Postup plně podle NOZ není možný, protože ustanovení o bytovém vlastnictví se vztahují výhradně na domy s jednotkami(2012). NOZ vůbec nezná „společné části domu“, které nejsou jednotkami. Pro nově vznikající právnickou osobu SVJ(2012) se tedy nejspíše použijí kogentní ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví přiměřeně – to jest pokud nejsou v rozporu s odlišnou definicí jednotky(1994). Vlastníci budou tedy při přijetí stanov nuceni upravit rozsah svých práv a povinností a přizpůsobit je NOZ.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil solaris, 4. Září 2014 - 3:41

  samozrejme + stanovy SVJ

  Vložil Fanda L. (bez ověření), 4. Září 2013 - 9:36

  Jedná se o čistou fabulaci diskutéra, což je patrné už z toho, že „SVJ navenek“ a „SVJ a vlastníci“ se podle něho řídí jinám zákonem(!).

  Vložil lake, 4. Září 2013 - 10:40

  Fando, nedumejte o věcech, kterým nerozumíte. To byste byl jako stádo českých právníků – a to přece nechcete, že.

  SVJ(2000) vznikla podle zákona č. 72/1994 a řídí se jím (a stanovami) v právních vztazích, vzniklých před účinností NOZ. Viz NOZ § 3028 odst. 3. To platí plně ve věcech práv a povinností členů vůči SVJ(2000).

  Vztahy tohoto SVJ navenek (tedy k nečlenům), vzniklé po datu účinnosti NOZ, se samozřejmě budou řídit podle NOZ. To je naprosto triviální právní skutečnost.

  lake

  P.S. Dávejte příspěvkům rozumem pochopitelné názvy. Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".