svolání shromáždění

Vložil Anonymous, 9. Březen 2010 - 10:30 ::

jak je možné svolat shromáždění,když většinový vlastník ignoruje pozvánky na shromáždění? děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Steve, 10. Duben 2013 - 8:30

  mám dotaz, jsem člen výboru. Výbor dostal dopis od vlastníka s více jak 1/4 podílem, že žádá o svolání shromáždění. Napsal několik bodů, které by rád na shromáždění projednal. Výbor mu vyhověl a rozeslal všem členům pozvánku dle Stanov. Jen některé body přeformuloval, aby měly hlavu a patu a jeden zcela vypustil, protože už shromáždění jednou schválilo – Schválení vyúčtování roku 2011. Termín shromáždění výbor stanovil na červen 2013 (v únoru 2013 již jedno shromáždění bylo). Reakce byla následovná, vlastník poslal pozvánku všem vlastníkům na konec dubna, body shromáždění dle jeho původního návrhu. Ve stanovách máme ohledně svolávání stejné ustanovení, které je ve vzorových stanovách. „Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci, kteří mají alespoň 1/4 hlasů.“ Tudíž je zřejmé, že toto shromáždění je neplatně svolané. Chci se zeptat, zda musím případná usnesení tohoto „shromáždění“ napadnout u soudu, nebo stačí informovat o neplatnosti všechny vlastníky. A brát ho jako schůzku některých vlastníků. Členové výboru se nezúčastní, ale je možné, že přijdou vlastníci s více jak 50% podílů. Děkuji

  Vložil lake, 10. Duben 2013 - 10:09

  Výbor udělal chybu, jestliže vypustil jeden z bodů navrhovaných k projednání. Tím nesplnil svou povinnost svolat shromáždění na žádost 1/4 vlastníků jednotek. 

  Výbor má dělat to, co je jeho povinností podle zákona a stanov. Výboru nepřísluší měnit požadavky žadatelů. Výboru v podstatě není nic do toho co si vlastníci chtějí na shromáždění projednat a schválit, i kdyby mělo jít o druhé, třetí či páte projednání téže věci. Výbor zde není od toho, aby diktoval nejvyššímu orgánu SVJ co smí či nesmí projednat.

  Není pravdou, že by šlo o shromáždění neplatně svolané. Naopak je svolané v souladu se zákonem a stanovami. Výbor sám způsobil tuto situaci, proto by se měli jeho členové zdržet vnášení zmatků do činnosti SVJ.

  Rozšiřovat nepravdivé tvrzení o „neplatnosti“ svolaného shromáždění by bylo chybným jednáním, které by situaci zbytečně vyhrotilo.

  lake

  Vložil lake, 10. Březen 2010 - 13:53

  To Anonymous:

  Svolat právoplatně shromáždění mohou samozřejmě výbor, pověřený vlastník nebo - při jejich nečinnosti - vlastníci disponující alespoň jednou čtvrtinou hlasů (§ 11 odst. 1 ZoVB).

  Pokud by se řádně pozvaný většinový vlastník nedostavil na shromáždění, bude neschopné usnášení. Kterýkoliv z vlastníků se pak může obrátit na soud s žádostí, aby chybějící vůle shromáždění byla nahrazena rozhodnutím soudu. Viz FAQ "Kdy se vlastník může obrátit na soud?"

  Na shromáždění bez většinového vlastníka sice nic nerozhodnete, ale není zbytečné: svolání a konání shromáždění je nutnou podmínkou pro následující soudní řešení.

  P.S. Podepisujte své příspěvky, Anonymousů je zde plno.

  lake

  Vložil Anonymous, 10. Březen 2010 - 14:37

  § 11 odst. 1 ZoVB svolání shromáždění neřeší.

  Vložil Alois N. (bez ověření), 9. Březen 2010 - 20:20

  Svolání schůze shromáždění je řešeno ve schválených stanovách společenství. Postup svolání schůze shromáždění stanovený ve schválených stanovách je třeba dodržet, pak bude schůze shromáždění svolána platně.

  Alois N.

  Vložil Petr, 9. Březen 2010 - 10:37

  Svolat shromáždění (a dokonce se sejít), anonyme můžete.

  Vložil Ana (bez ověření), 9. Březen 2010 - 13:19

  Akorát nebudete usnášení schopní a o ničem nerohodnete.

  Vložil Petr, 10. Březen 2010 - 10:11

  Dotaz byl na svolání. Takové problémy se tu již řešily.

  Vložil Anonymous123 (bez ověření), 10. Březen 2010 - 10:49

  Pane Petr,

  Vaše odpovědi jsou skutečně vyčerpávající (pro čtenáře).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".