SVJ vs zateplení, shrnutí

Vložil Werewolf, 20. Září 2015 - 7:42 ::

Pokusím se shrnout, co je zde v asi tisíci vláknech a milionech příspěvcích:

- pro SVJ(2000) platí, že rozhodnout o zateplení mohou vlastníci, nikoli zasedání shromáždění. Byť to jsou fyzicky tatáž seskupení lidí. (jedná se o technické zhodnocení, nikoli o opravu)

- každý vlastník by měl být postaven před rozhodnutí, jak zafinancuje svůj podíl na akci. Dejme příklad, že se dohodlo zateplit za 5 let:

1) Může pět let "spořit" v podobě zálohy určené pro tento účel na účet SVJ

2) Může pět let spořit a zhodnocovat své úspory vlastní cestou a za pět let to dá najednou

3) Nemusí se na akci chystat vůbec a za pět let podepíše s SVJ smlouvu o splácení dluhu vůči SVJ, které si vezme na sebe od banky úvěr, pokud s tímto postupem SVJ souhlasí

Pokud se vlastník rozhodne pro 1. variantu a za 4 roky byt prodá novému vlasntíkovi, "naspořené prostředky" se mu vrátí (spořil na něco, k čemu nestihlo dojít, tudíž nezhodnotil majetek před prodejem) a nový vlastník je opět postaven před volbu tří možností financování.

Dále po zateplení, pokud si na akci muselo SVJ brát úvěr, splácí každý vlastník, který nezaplatil svůj díl celý, svůj úvěr vůči SVJ. Tuto splátku má uvedenou na rozpisu a je náležitě pojmenována. Tento dluh se váže právě k tomuto vlastníkovi a i když později svůj byt prodá, dluh je vázán stále na původního vlastníka (dluh se váže k osobě, ne k bytu), leda by si se souhlasem SVJ převedli tento dluh na nového majitele.

Je to takto správně?
p.s. poopraveno 20.9.15 20:00

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 27. Září 2015 - 20:29

  p. Lake říká, že na zateplení se musí domluvit vlastníci. Co to ale přesně znamená? Když podle stanov a zákona na zasedání shromáždění musí souhlasit 2/3 hlasů pro výrazné zlepšení - ale to je shromáždění! Pokud se budeme bavit o "domluvě vlastníků" je zde taky řeč o nějakém kvóru (když se to netýká SVJ) nebo k tomu musí dát souhlas všichni?

  Jde mi o to:
  Pokud jeden bude proti, ale zbytek souhlasí a tím se věc schválí, následně se domluví postup podle bodu 3, tak předpokládám:

  a) jako první nejprve SVJ sepíše s vlastníky smlouvu o smlouvě budoucí (nebo zřejmě něco na ten způsob), aby u banky deklarovalo svoji bonitu splácet (s každým jednotlivě budťo jako jednorázovou úhradou nebo dohodou o splácení vlastníků SVJčku). Popř. kdo může a chce, složí zálohu dopředu.

  b) banka úvěr schávlí, akce se provede a vlastníci se stávají SVJčku dlužníky

  V takovém případě co když ale ten jeden, co zateplovat nechtěl, žádnou smlouvu s SVJ nepodepíše? Stačí jen zateplit a SVJčku tak vzniká právo vymáhat dluh po vlastnících na základě předchozího schválení věci všech ostatních nebo je nutno mít to na papíře podle bodu a?

  Vložil Werewolf, 10. Říjen 2015 - 11:03

  Prosím o odpověď na výše uvedenou otázku. Myslím, že je dost důležité toto vědět. Již zde bylo řečeno v obecné rovině, jak to má vypadat, ale jak to realizovat v praxi krok za krokem zde zásadně chybí.

  p.s. Navrhuji p. Lake na toto téma vypracovat samostatný článek a zařadit jej do FAQ. I některé předešlé Vaše „články“ (např.) vysvětlující dohady, opakujících se v nepřeberném množství témat by bylo vhodné mezi FAQ zařadit, aby čtenář měl odpověď hned při ruce a nemusel se prodírat haldou témat, ze kterých bude akorát zmaten, právě kvůli dohadům v nich…

  Vložil Roman. (bez ověření), 21. Září 2015 - 9:49

  Pan Werewolf:
  „pro SVJ(2000) platí, že rozhodnout o zateplení mohou vlastníci, nikoli zasedání shromáždění. Byť to jsou fyzicky tatáž seskupení lidí. (jedná se o technické zhodnocení, nikoli o opravu)“

  Nikoliv, i pro SVJ(2000) platí, že rozhodnoutí o zateplení patří do působnosti shromáždění. Podle odborné veřejnosti se i SVJ(2000) řídí „bytovým spoluvlastnic­tvím“ NOZ.

  Vložil lake, 20. Září 2015 - 15:31

  K přehledu pana Werewolfa mám několik poznámek.

  Co je napsáno v úvodním příspěvku platí pouze o vlastnictví jednotek(1994) a pro SVJ(2000).
  Právnické osoby SVJ(2012) podle NOZ jsou jiné v tom, že zhodnocení (zlepšení) domu spadá do právní způsobilosti těchto právnických osob. To je jeden z mnoha rozdílů bytového vlastnictví a bytového spoluvlastnictví. Takže odkaz pana Romanna na § 1189 či § 1208 NOZ není správný, jde-li o SVJ(2000).

  Varianta č. 3 uvedená panem Werewolfem (nespořit a za pět let podepsat se SVJ smlouvu o splácení dluhu) není ve skutečnosti žádnou „volbou“ vlastníka!!! Toto by se mohlo uskutečnit jedině se souhlasem věřitele, kterým je SVJ.
  Společenství samozřejmě není povinno brát si u banky žádný úvěr a není povinno ani přistoupit na úhradu ve splátkách. Takovou zákonnou povinnost nemá. Prostě může vyzvat dlužníka k úhradě do 30 dnů a nesloží-li co je dlužen, jde to k soudu. To je zcela běžný postup v USA i v Kanadě a ve všech civilizovaných zemích: vlastník ví z dlouhodobého plánu (Resreve study) celkem přesně co bude muset uhradit a kdy. Takže se na to připraví a zaplatí, jinak přijde o byt.

  Pokud by se snad vlastník rozhodl pro variantu č. 1 (skládat zálohy k rukám právnické osoby) pak skutečně nejde o zálohy na správu domu prováděnou společenstvím(2000) podle § 15 odst. 2 ZoVB, nýbrž jde o zálohy na jiný účel.
  Osud těchto záloh při změně vlastníka jednotky může být uveden ve smlouvě mezi plátcem záloh a SVJ. Není-li taková dohoda, pak složená záloha se vrátí plátci, neboť odpadl důvod, ke kterému byla vybírána.
  Ovšem jde pouze o teoretický případ. Nevidím nic rozumného ve skládání peněz právnické osobě, která s nimi neumí zacházet, není bankou, negarantuje mi výši úroku a neposkytuje mi žádné další záruky. To bych musel být padlý na hlavu, abych se rozhodl podle varianty č. 1.

  Pokud SVJ přistoupí na úhradu dluhu některého vlastníka ve splátkách, pak samozřejmě dlužníkem je ten, komu SVJ zhodnotilo jeho majetek a kdo podepsal se SVJ smlouvu o splátkovém kalendáři.
  K zajištění dluhu může být využito zástavní právo na jednotce, a/nebo ustanovení ve smlouvě, že dlužník uhradí celý zůstatek dlužné částky, jakmile zcizí svou jednotku.
  Většina SVJ si své pohledávky takto nezajišťuje, což svědčí o naprostém amatérismu, neschopnosti a lehkomyslnosti členů statutárních orgánů.

  lake

  Vložil Werewolf, 20. Září 2015 - 19:06

  Děkuji za upřesnění. Těší mě, že už se v problemtice trochu orientuji, díky tomuto webu. Úvodní příspěvek jsem podle vašich poznámek poupravil. Nyní by měl být správný.

  K variantě č.1: p. Lake, Vy byste možná musel být padlý na hlavu, ale pokud pracujete s lidmi, což já pracuji, zjistil jste, že minimálně polovina lidí nemá dostatečnou inteligenci, aby vědělo, jak postupovat. Nedokáží si sami zhodnotit lépe prostředky, nechtějí se o to ani zajímat, je pro ně mnohem jednodušší dát ty peníze na účet SVJ a místo studování kde je lépe zhodnotit a ušetřit, si radši sednou k televizi a pustí ordinaci v růžové zahradě… Anebo si pustí fotbal a otevřou pívo :-)

  A s takovými je potřeba taky počítat…

  Vložil Mona (bez ověření), 21. Září 2015 - 9:56

  Měnit obsah úvodního příspěvku, když už se k němu sešlo x reakcí, je taky trochu na hlavu. Pak ty reakce působí, jako když reagují na něco jiného, že jsou mimo. Což i tak je …

  Vložil Werewolf, 21. Září 2015 - 11:39

  Chtěl jsem, aby úvodní příspěvek byl formulován správně. Proto jsem taky na konci doplnil, že byl poupraven a kdy.

  Je dost témat, kde si musíte přečíst třeba 100 příspěvků, abyste pochopila jak se věci mají. Není jednodušší to mít hned v úvodním příspěvku? (Samozřejmě pokud nejde o dotaz)

  Vložil Romann (bez ověření), 20. Září 2015 - 10:26

  Pan Werewolf:
  „- rozhodnutí o zateplení mohou vlastníci, nikoli zasedání shromáždění. Byť to jsou fyzicky tatáž seskupení lidí. (jedná se o technické zhodnocení, nikoli o opravu)“

  Copak jste vůbec nečetl NOZ? Copak tam není v § 1208 f)7. napsáno, že do působnosti shromáždění patří rozhodování o stavební úpravě společných částí? Copak není v § 1189 uvedeno, že správa domu a pozemku zahrnuje zlepšení společných částí i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě?

  Vložil lake, 26. Září 2015 - 20:11

  Pan Romann si opět plete (už podruhé) SVJ(2000) podle ZoVB se SVJ(2012) podle NOZ. To rozpozná i osoba s rozumem průměrného člověka, že k právní způsobilosti SVJ(2000) podle § 9 ZoVB nepatří rozhodování o technickém zhodnocení domu, tedy ani o nástavbě, přístavbě, vestavbě. SVJ(2000) je pouze sluha, který je oprávněn provádět správu, provoz a opravy domu.

  Chtělo by to znát právo, ne jenom papouškovat NOZ.

  lake

  Vložil Werewolf, 20. Září 2015 - 15:10

  K §1189, jak jste uvedl: ...činnosti spojené s...nástavbou, přístavbou, stavební úpravou...zlepšením zařízení...

  Tento paragraf si nevykládám, že SVJ může rozhodnout o stavebí úpravě apod., nýbrž pouze zajistí provedení takové akce. Pod "činnostma spojené s..." si představím oslovení firem, výběrové řízení, dohled nad stavebními pracemi, zajištění úvěru, atd.

  K ostatnímu nechám vyjádřit p. Lake, jehož komentáře jsem si takto vyložil... Jestli jsem to pochopil celé špatně, samozřejmě nic nemám proti smazání vlákna, abych nemátl jiné :-)
  Problém je, že je toho tady tolik, že když to člověk všechno pročítá, tak se do toho akorát zamotává. Některé příspěvky jsou relevantní, některé naopak.

  Šikovné je FAQ, ale je dost témat, která tam nejsou uvedena. Jako např. toto...

  Vložil JaVa, 10. Říjen 2015 - 11:37

  Na vaše SVJ vzniklé ze zákona v roce 2010, se v tomto konkrétním případě použije Čl. VII odst.14 n.v.371/2004 Sb., tzn.,že stačí 3/4 souhlas všech vlastníků bytových jednotek v domě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".