SVJ přijdou od 1.1.2014 o § 20/7 ZDP

Vložil Pavel, 3. Únor 2013 - 3:31 ::

V rámci dalšího zvyšování daní je připraveno odejmutí položky snižující základ daně podle § 20/7 ZDP pro SVJ.

V současné době je ve vnějším připomínkovém řízení velká novela ZDP, která bude měnit § 20/7 od 1.1.2014 takto:

„(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poplatníka uvedeného v § 18a odst. 5, pokud není obecně prospěšnou společností, ústavem nebo sociálním družstvem, a poplatníka, který z hlediska své formy může získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status na konci zdaňovacího období nemá, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“.“

SVJ nemohou být veřejně prospěšným poplatníkem, protože nesplní status veřejné prospěšnosti, zejména § 5 a § 6 návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který uvádím v příloze.

Hezký den!

PřílohaVelikost
Status_veřejné_prospěšnosti_zd_rack94hfcgwc.doc105 KB
Status_veřejné_prospěšnosti_ma_rack94hfcgwc.doc209.5 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kosir, 4. Únor 2013 - 12:44

  Domnívám se,že Váš příspěvek je irelevantní, neboť SVJ nesmí podnikat a tudíž produkovat zisk.

  Vložil Pavel, 10. Únor 2013 - 21:59

  Pane Kosire,

  zisk lze dosáhnout i když nepodnikáte.

  V SVJ vytvoří zisk např. úroky na jiném než běžném účtu, úroky z prodlení, různé sankce uplatněné k dodavatelům etc.. Je tedy nepochybné, že SVJ může dosahovat zisk.

  Právě proto bylo do ZDP vtěleno speciální ustanovení pro SVJ v rámci § 20/7. Stačí si ho přečíst. Kdyby SVJ nemohlo dosahovat daňového zisku, tak by moudrý zákonodárce pro eliminaci zisku nevytvořil podmínky.

  Ostatně celý § 20/7 ZDP je o neziskových organizacích. Proč tedy v ZDP toto ustanovení je, když podle Vás není možné v neziskovkách dosahovat zisk? Raději to zopakuji, neziskovky často dosahují velkých daňových zisků.

  A nyní se chystá zrušení tohoto ustanovení pro SVJ, proto jsem na to upozornil.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil anitas (bez ověření), 10. Únor 2013 - 22:08

  Úrok na účtu se připisuje zdaněný. To se bude danit ještě jednou?

  Vložil Pavel, 10. Únor 2013 - 22:40

  Anitas,

  úrok zdaňují banky fyzickým osobám nepodnikatelům.

  Fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám připisují úrok v hrubé výši. A dotyční si ho zdaní (nebo nezdaní). V žádném případě ho ale banky těmto osobám nezdaňují.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".