SVJ jako podnikající subjekt?

Vložil Pavel, 13. Únor 2014 - 0:03 ::

V jiném vláknu

http://www.portalsvj.cz/…-zapis-do-or#…

zazněl zmatený výrok:

„S platností od 1.1.2014 došlo k vyčlenění SVJ z neziskových organizací a jsou brány jako podnikající subjekt.“.

Vzhledem k tomu, že pojem „neziskové organizace“ je pojem, který není definován nějakým platným právním předpisem v České republice, není možné, aby z množiny nedefinovaných neziskových organizací byla vyčleněna SVJ.

SVJ mají být údajně brána jako podnikající subjekt. NOZ v § 1 194 přitom výslovně zakazuje pro SVJ podnikání.

SVJ patřila a patří nadále mezi subjekty u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (§ 2 vyhlášky 504/2002 Sb.).

Na rozdíl od podnikajících subjektů nejsou u SVJ předmětem daně mj. příjmy z dotací a příjmy z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku.

Tvrzení, že SVJ jsou brány jako podnikající subjekt podle mého názoru neodpovídá platnému znění právních předpisů.

Ale je pravda, že SVJ nejsou veřejně prospěšným poplatníkem. Veřejně prospěšným poplatníkem SVJ už ze samé podstaty uzavřeného majetkového společenství být nemohou.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.