SVJ a věcné břemeno

Vložil Anonymous, 11. Březen 2010 - 16:50 ::

Může SVJ zřídit věcné břemeno? Ze zákona o vlastnictví bytů §9 odst.1 mi to není jasné.

Předem děkuji za odpověď

Josef

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 11. Březen 2010 - 17:41

  SVJ je právnická osoba a ke svému majetku může zřídit věcné břemeno.

  Většina SVJ však nevlastní nemovitosti a k jednotkám, které nejsou ve vlastnictví SVJ, nemůže zřídit věcné břemeno.

  Pokud se ptáte na zajištění úvěru, tak většina peněžních ústavů poskytne SVJ úvěr do 300 000 Kč na jednotku bez věcného břemena.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Richard.cobe (bez ověření), 26. Srpen 2023 - 15:20

  Já jsem nedávno řešil, hypotéku na nemovitost s věcným břemenem a byl s tím docela problém. JInak pro všechny, kdo by do budoucna řešili taky něco takového, tak mě docela pomohlo tohle: https://geopas.cz/vecne-bremeno

  Vložil Petr, 13. Březen 2010 - 9:29

  např. dle pravnik.cz Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat. Pojem „věcné břemeno“ je upraveno v občanském zákoníku v ust. § 151n až 151p.

  Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.

  Věcná břemena jsou spojena buď s určitou osobou a zánikem této osoby (např. smrtí) zanikají; nebo jsou spojena s nemovitostí a v takovém případě přecházejí na nového nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem či přechodem.

  Pokud se účastníci nedohodli jinak, je oprávněný z věcného břemene povinen nést přiměřené náklady na zachování a opravy nemovitosti.

  Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona.

  Smlouvou může věcné břemeno zřídit vlastník nemovitosti. Činí se tak na základě samostatné smlouvy o zřízení věcného břemene, případně je takové ustanovení zahrnuto již v samotné převodní smlouvě.

  Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; samozřejmě je možný zánik i na základě dohody účastníků.

  Věcné břemeno dále zaniká, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti.

  Rovněž tak, vznikne-li mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného hrubý nepoměr, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje.

  Ke vzniku i zániku věcného břemene je nutný jeho vklad do katastru nemovitostí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".