Stávající SVJ se budou řídit NOZ, tvrdí JUDr. Pihera

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 10:28 ::

Jak je mým zvykem, když jdu na nějakou přednášku ohledně NOZ, testuju přednášející na problematiku SVJ.

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. z AK Kocián, Šolc, Balaštík přednášel velmi zajímavou partii NOZ -svěřenské fondy a tak jsem ho o přestávce, jako praktického právníka, který se problematikou absolutnícj majetkových práv zabývá, zeptal, podle jakého předpisu se budou řídit stará SVJ.

Použil jsem argumenty, které tu opakuje pan lake. Stará SVJ jinak vznikla, mají jiný předmět činnosti, spravují jiné jednotky, není pozitivní přechodné ustanovení etc.

Jeho závěr je, že se stará SVJ budou řídit NOZ i v části bytové spoluvlastnictví. Nicméně připustil, že kdyby tam byl přechoďák bylo by to jasnější.

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 13:12

Pane Pavle,
je-li pan Pihera odborníkem na oblast „absolutních majetkových práv“, nemá to společného s problematikou SVJ vůbec nic. SVJ – jak známo – v domě nic nevlastní. Vztahy mezi vlastníkem jednotky a právnickou osobou SVJ spadají pouze do oblasti závazkových (obligačních) práv, o nichž se výslovně a zcela jednoznačně zmiňuje NOZ § 3028 odst. 3: http://www.portalsvj.cz/…etroaktivita#….

Názor pana JUDr. Pihery je ovšemže protiústavní. Viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04. Platí, že bez výslovného přechodového ustanovení v NOZ si pan Pihera pouze cucá z prstu protiprávní tvrzení. Jako i jiní právníci.

Nerozumím jaký smysl má citovat zde tvrzení členů stáda právních neználků. Právo se netvoří hlasováním. Právo tvoří (mimo jiné) Ústavní soud České republiky svými nálezy, které jsou závazné pro každého. Už jsem se zmínil, že dva z těchto nálezů ÚS o nepravé retroaktivitě byly shledány klíčovými a vydány jako právní předpis ve Sbírce zákonů.

Samotná neexistence přechodového ustanovení (což nepopírá ani profesor Eliáš) vylučuje, aby došlo k retroaktivnímu uplatnění části NOZ o bytovém vlastnictví, která se ostatně celá týká jiných jednotek(2012), jiných právnických osob a právních skutečností, které teprve mají nastat od 1.ledna 2014.

Neznalost zákona neomlouvá ani JUDr. Piheru.

lake

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 13:43

Pane lake,

Bytové spoluvlastnictví je součástí části třetí NOZ s názvem Absolutní majetková práva. Je tedy zcela nerozhodné zda SVJ něco vlastní, problematika SVJ je upravena v Absolutních majetkových právech.

Pan Pihera sice přednášel svěřenské fondy, které jsou také upraveny v Absolutních majetkových právech ( mimochodem svěřenské fondy také nic nevlastní), ale je to praktik s teoretickou průpravou.

Pokud nerozumíte „jaký smysl má citovat zde tvrzení členů stáda právních neználků“ tak se to pokusím objasnit. Vaše příspěvky jsou značně autoritativní a čtenáři mohou nabýt dojmu, že možná máte pravdu.

Nechci posuzovat, zda máte pravdu Vy nebo všichni právníci, které jsem dosud oslovil. Bez výjimky tvrdí, že pravdu nemáte.

Jsem praktik. Nemám čas ani chuť přesvědčovat právníky, že pravdu nemají. Zařídím se podle konsenzuálního názoru právnické obce.

Že je to v NOZ špatně ošetřeno jsem tu psal již před rokem. Že se tato nejasná místa budou podle prof. Eliáše překlenovat výkladem jsem tu také psal.

„Nerozumím jaký smysl má citovat zde“ několik judikátů, když existují i jiné judikáty. Např. judikát o tom, že i když nebylo v zákoně výslovně ošetřeno, že se má vybírat sociální pojištění, tak že se dá dovodit, že se vždy vybíralo a vybírat bude. Šlo o desítky miliard korun a NSS pružně vyhověl potřebě státního rozpočtu. Soudci asi také věděli, že existuje nějaká Ústava, ale dali na ducha zákona. Holt gramatický výklad zákona je jen prvním přiblížením k pochopení o čem daný zákon je.

Hezký den!

Pavel

Vložil dispos (bez ověření), 2. Říjen 2013 - 22:29

Pavle, mohu se zeptat, co tedy připravujete změnit. Podle nového ZoVB bude jinak definovaná jednotka, jak to budete řešit? Nás by se dotýkala také změna názvu, 100 % vlastníků pro změnu stanov se u nás nikdy nesejde. Domníváte se, že nás někdo zruší? A co peníze na účtu společenství, komupak připadnou? Copak budeme po zrušení společnství? Sleduji tady tu diskusi a rozum mi to nebere. Jako kdyby někdo řekl, že všechny staré domy, které které nejsou oplácané izolací se musí zbourat.

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 23:41

Není to tak bezvýchodné, jak se Vám to jeví. :-))

1)Se správcem připravujeme, jak bude po 1.1.2014 zajištěno plnění § 1177, 1178, 1179, 1180/2, 1186/2. To pro začátek stačí.

2)Do 2 let bychom měli změnit název ze „Společenství ulice“ na „Společenství vlastníků ulice“. To si troufnu ignorovat, protože doufám, že nejpozději do 3 let se tento nesmyslný výmysl pachatelů NOZ zruší. Již se stalo něco podobného, kdy nějaký moula zákonem nařídil, že občanská sdružení musí mít právní formu uvedenu v názvu. Za rok to změnili jako úplnou blbost. Nebo budeme hrát o druhou větu § 3042. :-))

3)Do 3 let bychom měli změnit stanovy. Není kam spěchat, opět je předpoklad, že bude technická novela nepovedeného NOZ, která opraví alespoň největší chyby. Například doplní vypadlý přechoďák, že stará SVJ se mají řídit NOZ s tím, že je to pouze pro zvýšení právní jistoty občanů, ale že to tak bylo vždy myšleno a že to vlastně z NOZ vyplývá. To je obvyklý postup neschopných úředníků, když něco zvorají a nechtějí ztratit tvář. Pak bude spokojen i pan lake. :-))

4)Že je jinak definovaná jednotka, je skutečnost na kterou reaguje i zákon o KN. Zkrátka budou vedle sebe existovat SVJ se starými jednotkami a SVJ s novými jednotkami. Pro vlastníky z toho nic zásadního neplyne.

5)Nikdo nenařizuje 100% pro změnu stanov, takže taky není problém.

6)Nikdo nebude Vaše SVJ rušit. Asi nevíte jak fungují české soudy. :-))

7)Peníze na účtu budou stále SVJ, žádný problém.

8)Neznám případ, že by někdo SVJ zrušil. Tedy mimo výbuchu plynu, ale ne soudně.

Hezký den!

Pavel

Vložil Rexcat (bez ověření), 5. Říjen 2013 - 6:32

Pavle s Lakem si tu polemizujte dalších 200 let, jsou tam ale i dobré změny, takže my měníme stanovy co nejdříve!! R

Vložil lake, 5. Říjen 2013 - 7:00

Pane Rexcate,
není nutno, abyste radostně ohlašoval světu, že si vaše SVJ změní stanovy. To samozřejmě bylo možno udělat kdykoliv od vzniku vašeho SVJ postupem podle § 11 odst. 4 ZoVB, takže to není žádný překvapivý objev. V zákoně je to uvedeno už 18 let.
Zde se ovšem diskutuje o něčem zcela jiném než o svobodném rozhodování svobodných občanů. Naučte se rozeznávat rozdíl mezi těmito dvěma tvrzeními:
"SVJ MŮŽE změnit stanovy."
"SVJ MUSÍ změnit stanovy do tří let, jinak bude zrušeno."

lake

Vložil Krupp, 5. Říjen 2013 - 9:20

Pane lake,

pokuste se občas o kapičku nadhledu. Každý má možnost se vyjádřit a nemusí se vám každý názor líbit. Já si vážím i vašich názorů ale zařídím se podle svého. Jen mě s odpuštěním s… vaše arogance a nadutost. Z toho důvodu jsem se, jako mnozí další, přestal diskuzí zúčastňovat. Tentokrát činím výjimku.

Jirka

Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 18:07

Pane Pavle,
pouhá skutečnost, že tvůrci zákona zařadili nová SVJ do oddílu vlastnických práv, nemění nic na tom, že se jedná jednoznačně o vztahy spadající mezi závazková práva. Stavíte pouhé formální zařazení před skutečný obsah právní normy. Pokud se domníváte opak, napište tedy laskavě co mají společně v podílovém vlastnictví SVJ(2000) a vlastník jednotky v domě.

A z toho, že to nejste schopen napsat, také plyne, že se uplatní § 3028 odst. 3 NOZ, že ano. Retroaktivita se nekoná, neboť NOZ výslovně vylučuje uplatnění NOZ na právní vztahy vzniklé podle dosavadní právní úpravy. Žádný z publikujících právníků nedokázal dodnes uvést jediný argument pro svá odlišná tvrzení. To Vám nepřipadá zvláštní? Vy snad nějaký takový argument znáte? Proč jste jej ještě neuvedl?

Že pan Pihera je praktik, je bezvýznamné. Ten inženýr, kvůli kterému vybouchl Černobyl, byl také praktik. Asi panu Piherovi chybí trochu teorie, studium nálezů Ústavního soudu, na které jako praktik nemá čas.

Na rozdíl od všech těch právníků já argumenty uvádím, ať už jde o citáty z nálezů ÚS, či přímo ustanovení NOZ. Ani Vy, ani nikdo jiný není schopen k těmto argumentům uvést nic relevantního. A uvádím to zde už rok. Jsou-li to tak brilantní právníci, jak se někteří domnívají, proč z nich dosud nevypadlo nic, co by nebylo k smíchu? Proč jakýkoliv jejich pokus o „argument“ není ničím podložen, a dá se lehce smést se stolu?

Prosím uveďte jeden průkazný argument – alespoň jeden jediný – z toho co napsali. Neuvedete jej, protože neexistuje.

Uvádějí pouze dokola zmatečný argument § 3041 o právnických osobách, „upravených tímto zákonem“. Ovšem k tomu, aby se na SVJ(2000) vztahoval NOZ § 3041, by napřed musela stávající SVJ být upravena tímto zákonem (rozuměj NOZ). To ale není splněno: všechna SVJ(2000) jsou přece upravena zákonem č. 72/1994 Sb., to ví i malé dítě. Tedy by muselo existovat výslovné přechodové ustanovení, zavádějící nepravou retroaktivitu. Ale ani to v NOZ nikde není. Takže se pánové točí v kruhu jako křečci. Smůla, což? A ke všemu jako na potvoru – ustanovení NOZ § 3028 říká pravý opak – že retroaktivita se nekoná.

Jak může dospělý očkovaný právník plést dohromady pojmy „zákon podle kterého se řídím“ a „zákon který mne upravuje“??? Vámi citovaní experti ukazují pouze, že si pletou tyto pojmy: řídí-li se SVJ určitým zákonem (stavebním, o daních z příjmů, občanským zákoníkem atd.), neznamená to vůbec, že ji tento zákon „upravuje“. Takové směšné nesmysly by snad neprošly ani v Plzni v prvním ročníku práv.

"Obecně v případech časového střetu staré a nové právní normy platí nepravá retroaktivita, tj. od účinnosti nové právní normy se i právní vztahy, vzniklé podle zrušené právní normy, řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů, existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (důsledkem opačné interpretace střetu právních norem by byla pravá retroaktivita). Aplikuje se tady princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. (…)
Obecně platí, že od zásady zákazu retroaktivity se lze odchýlit zcela výjimečně, a to výslovným pozitivním ustanovením.
Citováno z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96

lake

Vložil ik (bez ověření), 2. Říjen 2013 - 16:37

Pane Pavle také s Vámi souhlasím. A také uvažuji prakticky, ač nejsem právník. Z logiky věci přece není možné, aby „stará“ SVJ fungovala jinak než nově vznikající. Zákony a s nimi souvisejícími předpisy platí pro všechny stejně. Retroaktivitu nikdo nezavádí, ale přijetím nového zákona (zde sjednocení do NOZ) dochází ke změně. Tak je to u daní, sociálky atd. Ale mám ten dojem, že pan Lake se bude stát na svém. Počkáme si na r. 2014 a bude jasno. Samozřejmě jako u všeho nového, i se zavedením NOZ, budou v praxi problémy, ale jak je v ČR obvyklé, budou se spravovat tzv. za pochodu.

Vložil levape, 2. Říjen 2013 - 15:42

Pane Pavle, děkuji za Vaše dnešní příspěvky. Až do dnešního jsem trochu váhal nad otázkou, zda se na naše SVJ bude vztahovat NOZ v části „Bytové spoluvlastnictví“. Přesvědčil jste mě o tom, že ano, a že pan „lake“ pravdu nemá. Proto se rovněž zařídím podle konsenzuálního názoru právnické obce.

Vložil Rexcat (bez ověření), 2. Říjen 2013 - 19:18

My jsme neváhali. Lake si lakuje stále svoje ve všem, jak beran proti zdi Doufám, že se Lake se svýma nápadama obrátil na ústavní soud nebo koho chce, třeba ředitele všehomíra!!

Vložil X (bez ověření), 2. Říjen 2013 - 18:33

Ale JUDr. Pihera neměl žádné argumenty nebo si je Pavel nechal pro sebe. Pavel sám se zařídí podle konsensuálního názoru právnické obce. To je jistě praktické. Navíc si představuje, že takto (tj. dle právnické obce) to přednese u nich v domě a je přesvědčen (asi oprávněně), že se nenajde žádný oponent. Což o to, pragmatické to je, ale nevylučuje to možnost, že lake má pravdu.

Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 19:48

Pane X,
neptejte se na argumenty pana Pihery, profesora Eliáše či staré Blažkové. Stačí, že něco někomu řekli nebo napsali. Je jedno co, a je jedno, že to nijak nezdůvodnili. I kdyby to byla sebevětší blbost, stačí, že to řekli.

Zdravý rozum zde nehledejte. Plazit se před pány a lézt do zadního otvoru je v Čechách staletími prověřený způsob, jak přežít. Sice nepohodlně a trapně, ale přežít. Někteří se ještě nenaučili nic jiného. Mozek k tomu ani nepotřebují.

lake

Vložil Ivo Fischer (bez ověření), 4. Říjen 2013 - 23:49

Jako naprostý amatér sem chodím každou chvíli nahlédnout pro nějakou tu radu od Vás. Všech.

Zjevné znalosti pana Lake jsou pro mě naprosto neuvěřitelné. To samé Pavel. Asi naprosté jedničky tady na diskuzích. Nejvíc příspěvků a všechno jednoznačně věcné záležitosti. Fakta.

Važme si prosím toho co tu můžeme všichni dostávat v podstatě za školení. I kdyby něco z popsaného nebylo zcela přesné, není to důvod někoho za takovou dávku informací napadat.

Mnohdy jen proto, že je někdo o své pravdě přesvědčen tak bytostně, že jeho vysvětlení může působit poněkud autoritativně.. :-)

Važme si víc toho, jakou práci už tady na portálu někdo odvedl. Místo hledání chyb. To, že někdo schopný jde proti proudu a názorům pomyslné většiny..není nutně nedostatek, ale naopak v tom může být skutečná síla dotyčného.

Za sebe, pokud mohu..bych i samotného mistra chtěl tak trochu požádat, zda by s námi méně znalými či neználky..dokázal mít vetší trpělivost..a zkusil ostatní někdy trochu méně napomínat..:-)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".