Stávající SVJ se budou řídit NOZ tvrdí JUDr. Holejšovský

Vložil Pavel, 4. Listopad 2013 - 0:37 ::

Jak jsem již psal:

http://www.portalsvj.cz/…e/noz-1186–2

byl jsem na přednášce věnované pouze problematice SVJ. Byla to přednáška pro členy výborů SVJ a tak informace na ní podané se budou šířit přímo v SVJ. Tato přednáška se stejnými lektory se bude ještě několikrát opakovat.

O názoru JUDr. Marka Novotného, že se stávající SVJ budou po 1.1.2014 řídit i oddílem Bytové spoluvlastnictví jsem již také psal:

http://www.portalsvj.cz/…arek-novotny

Pan Marek Novotný na této přednášce pouze konstatoval, že stávající SVJ se budou řídit i oddílem Bytové spoluvlastnictví a dále uvedl co z toho plyne.

Proto jsem byl více zvědav na stanovisko JUDr. Josefa Holejšovského, který jako předseda senátu Vrchního soudu v Praze má na starosti rejstříkové záležitosti a SVJ.

Pan Holejšovský je mimo jiné autorem:

Novotný, M., Fiala,J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. vydání, C.H.Beck, Praha 2011, 550 str., 990 Kč

Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2008, 473 str., 490 Kč

O přestávce jsem mu uvedl názor pana lake, proč by se SVJ nemělo řídit oddílem Bytové spoluvlastnictví. Pan soudce si postěžoval, že úprava SVJ je v NOZ snad ještě horší než v ZoVB. Nicméně mi řekl, že výklad je, že i na stávající SVJ se bude vztahovat oddíl Bytové spoluvlastnictví.

To považuji za závažnou informaci, protože v případě sporu, že stávající výbor něco neudělal podle NOZ, dopadá na výbor § 159 NOZ o péči řádného hospodáře. Možností je hned několik: §1178, §1179, §1180/2, §1186/2, §1208/f/7, §1208/g/2 etc. A soudit to bude právě JUDr. Holejšovský.

Ale každý má samozřejmě volbu, buď akceptuje názor právníků nebo názor pana lake.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil hidden999, 5. Listopad 2013 - 12:15

  A co názor jiných právníků?

  http://www.epravo.cz/…4–92849.html

  Malá ukázka části článku

  Jakým režimem se po 1. lednu 2014 budou řídit práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s vlastnictvím bytů (zda dosavadními ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „ZoVB“) nebo novým občanským zákoníkem), není na první přečtení NOZ vůbec zřejmé. Obecně je zatím přijímán názor, že by se na tyto vztahy měla aplikovat ustanovení NOZ s výjimkou, kterou explicitně stanoví § 3063 NOZ.

  Úplně nesdílím tento obecný názor, neboť k vyloučení užití ustanovení NOZ na již existující vztahy týkající se vlastnictví bytů vybízí již samotné ustanovení § 3028 odst. 2 a 3 NOZ (jež stanoví, že na právní poměry „týkající se věcných práv“ či „jiné právní poměry“ vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy), ponechám však tuto otázku zatím stranou a zaměřím se toliko na zmíněnou výjimku vyplývající z § 3063 NOZ. …

  Vložil Prouza J. (bez ověření), 4. Listopad 2013 - 22:18

  Vážený pane Pavle, dovolil jsem si něco zde vytisknout a zaslat spolu s mým dotazem prof.Dr.Eliášovi právě ve věci řízení SVJ dle NOZ, včetně úhrady úvěru novým vlastníkem což zde dost dlouho běželo k nelibosti některých jedinců. Nyní jen očekávám, zda se mi pan profesor ozve.V kladném případě jsem ochoten na tento portál rovněž vložit právě jeho vyjádření,které jak jsem již uvedl,dosud neobdržel.

  Vložil lake, 4. Listopad 2013 - 8:35

  Pane Pavle, takže když to zkrátím: Dozvěděl jste se přesně tolik, jako kdybyste se zeptal uklízečky.

  • JUDr. Marek Novotný nedokázal svůj protiprávní názor nijak obhájit (když nepočítám tvrzení, že to kdesi slyšel či četl).
  • JUDr. Holejšovský nedokázal svůj protiprávní názor nijak obhájit (když nepočítám tvrzení, že to kdesi slyšel či četl).
  • Stará Blažková nedokázala svůj protiprávní názor nijak obhájit (když nepočítám tvrzení, že to kdesi slyšela).

  Všechny tři informace jsou z právního hlediska na shodné úrovni. Na úrovni ničím nepodloženého subjektivního tvrzení. U staré Blažkové se tomu nedivím, to je uklízečka. Ale u pánů Novotného a Holejšovského bych čekal alespoň nějakou úroveň právní argumentace. Oba právníci se zachovali jako úplný laik, který o právu neví nic, jen kdesi slyšel nějaký názor a teď jej donekonečna opakuje. Inu – jako stará Blažková. Vám to stále není podezřelé, že se nedovedou vyjádřit k tak jednoduché věci za použití přiléhavého právního argumentu???

  JUDr. Holejšovský Vám pravil nepravdu: neexistuje výklad, na který se odvolává. Existují pouze publikované názory, které nejsou výkladem práva a které právo a ústavu ignorují. Důvody proč se stávající SVJ(2000) nebudou řídit oddílem o bytovém spoluvlastnictví jsem uvedl podrobně ve svých výkladech, s citací z judiktury ÚS. Tam by si to JUDr. Holejšovský mohl přečíst.

  Nerespektování nosných důvodů nálezů Ústavního soudu bez předložení dostatečně odůvodněné (konkurenční) argumentace způsobilé vyložit odchýlení od existující nálezové judikatury představuje ze strany obecného soudu porušení článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, článku 2 odst. 3 Ústavy, článku 89 odst. 2 Ústavy a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
  podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3465/12, ze dne 1. 2. 2013

  Až bude JUDr. Holejšovský soudit první takový případ, nepostačí mu pouze plácnout od boku ničím nepodložený subjektivní názor. Tím odbyl Vás. Ale jako soudce takto postupovat nemůže. To by bylo jistě označeno za projev libovůle a porušení Listiny základních práv a svobod a Ústavy. Bude se od něj požadovat právní výklad konformní s ústavními principy pro zavedení nepravé retroaktivity. Bude muset svůj překvapivý a zjevně protiústavní názor nějak právně obhájit.

  Dnes toho není schopen. Bude toho schopen za rok, za dva?

  lake

  Vložil dacan (bez ověření), 5. Listopad 2013 - 23:01

  To by bylo jistě označeno za projev libovůle a porušení Listiny základních práv a svobod a Ústavy

  Uff, to je ale kalibr. A co zabrání v takové libovůli? Demonstrace s transparentem před budovou soudu nebo snad hodinová hladovka? Možná na to nemáte dost „Komplexní pohled“ – myslím ten „pohled“ co teď prezentoval JUDr RIZMAN ohledně kauzy těch tří modrých ex-poslanců.

  Pokud někdo ty Vaše zdejší šprýmy zaslal už na NS – mohli by jentak z prčy se Vás pokusit demaskovat Laku. Ale nezapomeňte, takový chytráky jako jste Vy si Vojta Šimíček dává k snídani i s jejich blbounskými názory na chápání práva.

  Vložil lake, 5. Listopad 2013 - 23:18

  Pane Dacane,
  máte v zásobě něco, co byste mohl napsat k věci, ale ještě jste to nenapsal? Nebo pořád jenom takhle žvaníte?

  lake

  Vložil Jar (bez ověření), 4. Listopad 2013 - 1:36

  To Pavel:

  Mohu se zeptat na Váš názor: pokud člověk vlastní byt a chce se aktivně podílet na správě domu, je vstup do výboru cestou k tomu, aby měl věc více pod kontrolou? Dost mě děsí, že podle NOZ může být statutárem v podstatě kdokoli a kvórum pro rozhodování je dost nízké. Je to zbytečná obava?

  Jarmila

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2013 - 1:57

  Jarmilo,

  vše je o lidech.

  Já jsem ve výboru jednak proto, že to chci mít pod kontrolou a jednak proto, že jsem byl jako člen statutárního orgánu v a.s., s.r.o., družstvu, v.o.s., o.s. Takže pro mne funkce ve statutárním orgánu není takovou novinkou, jako pro mnoho lidí, kteří nikdy ve statutárním orgánu nepůsobili.

  Pokud budete ve výboru, tak budete mít určitě větší přehled. Ale stojí to spoustu času a obyčejně za to je nevděk ostatních členů. Myslíte, že jsem byl nějak pochválen za to, že jsem ze Zelená úsporám získal dotaci 12,5 mil? No nebyl. Jedna kverulantka po skončení revitalizace hystericky požadovala na shromáždění podrobný seznam, kdo vlastně dělal stavební dozor. Ne že by něco bylo špatně, ale že ona na to má právo vlastníka!! Přitom nikdo z výboru jí v tom nebránil, pouze to byla úplně zanedbatelná výše proti celkovým nákladů ve výši 35 mil. Kč. Na to se neptala, to pro ni byly tak velké náklady, že si je ani neuměla představit. :-))

  Skutečnost, že může být statutárem i nevlastník vítám. Přece záleží na členech SVJ, zda si zvolí nevlastníka či vlastníka.

  V současné době některé soudy nechtějí nevlastníky zapisovat. Přitom to mohou být manželé s rozděleným SJM nebo jiný příbuzný vlastníka.

  I s kvorem nemám problém. V a.s. jsou ještě nižší kvora a jedná se o několik řádů větší majetky. Stanovená kvora jsou pouze reakce na skutečnost, že v SVJ není o činnost SVJ zájem a mnoho členů raději čumí na bednu, než by jednou za rok přišli na shromáždění.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 4. Listopad 2013 - 1:29

  Pane Pavle, google zklamal, můžete mě prosím trochu blíže nasměrovat?

  Děkuji Jarmila

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2013 - 1:39

  Pořádalo to Družstevní marketingové sdružení. Zkuste

  http://ifirmy.cz/…ka-republika

  Je tam telefon.

  Jejich stránky

  www.bd-info.cz

  bohužel v současné době nefungují.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 4. Listopad 2013 - 1:44

  Děkuji, tak tam bych nehledala, …

  Jar

  Vložil Monna, 10. Listopad 2013 - 22:18

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".