Stanovy společenství

Vložil Ing.Peiker Pavel, 31. Srpen 2016 - 6:33 ::

Dobrý den, při zpracování nových stanov SVJ požadujeme zakotvit do těchto stanov také m.j.povinnosti nájemníků. Předseda výboru to odmítá s tím, že stanovy jsou platné pouze pro vlastníky a případné konflikty musí řešit vlastník bytu. Protože vlastník bytu nemusí být dosažitelný a má právo svůj byt pronajmout komukoliv, považujeme za nezbytné tuto část upravit ve stanovach tak, aby povinnosti, kterými se má řídit vlasník, byly závazné i pro nájemníky. Nebo je možné tuto část upravit na př. t.zv. domovním řádem, který by platil pro všechny bydlící (uživatele) bytů a domu společenství. Děkuji za názory.

Peiker Pavel, Brno

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Září 2016 - 17:08

  domovní řád je platný pouze je -li nedílnou součástí stanov. Je tu ovšem jiný problém. Vymahatelnost. Pokud by se Vám podařilo dát do stanov pokuty tak ty jsou zdanitelným příjmem a rázem se stanete u FÚ viditelnými. To byl důvod proč jsme dali do stanov sice nějaká ustanovení v tomto smyslu, ale už jsem neprosadil žádné sankce.

  Vložil JarekSVJ, 31. Srpen 2016 - 20:56

  inženýrskéj ale určitě z Plzně … již název Společenství vlastníků bytů – říká i podprůměrně inteligentnímu vlastníkovi o čem je řeč… pan ing z Plzně iq tikve za to nemůže… S nájemníky jdi do análního otvoru…

  Vložil Ing.Peiker Pavel, 1. Září 2016 - 4:09

  Tak jste si hezky ulevil a jste jistě o málo šťastnější. Pouze nechápu proč se lezete , když nevíte, že tykev se píše s tvrdým.

  Vložil janica, 31. Srpen 2016 - 7:12

  Váš předseda má pravdu. Stanovy jsou platné pro vlastníky. Konflikty s nájemníky musí řešit především vlastník – pronajímatel. V domovním řádu jsou určitá pravidla bydlení v domě, tj. noční klid, zákaz kouření ve společných prostorách, provádění stavebních prací, užívání kolárny, sušárny, … I když Petr 123 píše, že to nikdo nečte,ale najdou se. Přece jen je dobré i nájemníkům, když dělají binec a vlastník je daleko,připomenout, že platí v domě noční klid, někdo taky chodí do práce a brzy vstává, atd.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 1. Září 2016 - 6:29

  A nebylo by možné do stanov dát, že povinností vlastníka je zajistit, aby jeho nájemníci (všichni uživatelé jeho jednotky) dodržovaly stanovy (část stanov)? Vlastník si to pak může vyřešit v nájemních smlouvách nebo domluvou, to už je na něm. Otázka je, co když dojde k porušování stanov?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 31. Srpen 2016 - 6:55

  Domovní řád je prakticky nevymahatelný, jsou to pouze hezké věty na nástěnku, které si stejně nikdo nečte, natož aby se jimi řídil.

  S nájemníky nemá SVJ žádný právní vztah.

  Vložil Zita (bez ověření), 31. Srpen 2016 - 8:18

  Pokud je Domovní řád odsouhlasen na shromáždění a je nedílnou sousčástí Stanov -a založen v Rejstříku SVJ u krajského soudu, je potom vymahatelný.

  Vložil rest (bez ověření), 31. Srpen 2016 - 9:53

  Melete nesmysly.

  Pravidla pro užívání domu (nazvěme je třeba „domovní řád“) může vydat pouze vlastník domu. Všimněte si, že když vejdete do obchodního centra, máte na vstupních dveřích různé piktogramy (Nekouřit, Nevstupovat se zmrzlinou, Nepronášet zbraně..........) – pravidla určil vlastník a návštěvník je povinen je respektovat.

  Když má bytový dům desítky a stovky jednotek (spoluvlastníků), nepodaří se vám získat 100% souhlas k vydání závazných pravidel pro užívání domu.

  Nepleťte si domovní řád s pravidly pro užívání společných částí ve smyslu § 1200 NOZ. Toto ustanovení zákona směřuje pouze NA SPOLEČNÉ ČÁSTI. Pravidla ale musí být v textu stanov (přečtěte si celý § 1200), nemohou být v nějakém externím dokumentu. Domovní řád nejsou všeobecné obchodní podmínky, které se přikládají ke smlouvám!

  Pokud chcete závazná a vymahatelná pravidla vztahující se NA SPOLEČNÉ ČÁSTI, musí tedy být uvnitř stanov – např. jako samostaný článek.

  Co je „společná část“ definuje § 1160, resp. v konkrétních případech vždy prohlášení vlastníka dané budovy.

  K pravidlům pro užívání společných částí přistupovat rozumně, je třeba přemýšlet, co je ještě určení pravidla pro užívání společných částí a co už je zásah do vlastnických práv jednotlivých vlastníků.

  Pokud jsou pravidla určená ve stanovách rozumná a neporušují vlastnická práva, jsou v souladu s § 1176 vymahatelná.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 31. Srpen 2016 - 8:26

  Píšu „prakticky nevymahatelný“. Nevím, jestli každého souseda za kouření na chodbě skutečně poženete k soudu, když bude domovní řád ignorovat. Slušné vychování není otázka domovního řádu…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".