Spoluvlastnický podíl nebytových prostor

Vložil Anonymous, 14. Květen 2007 - 20:57 ::

V našem domě vzniklo SVJ ale bytové družstvo z důvodu nepřevedení dvou bytů do OV nezaniklo. Ve společném vlastnictví je nebytový prostor, který je na základě smlouvy uzavřené ještě s byt. družstvem pronajímán.Příjmy z pronájmu jsou připisovány na účet družstva. Jde tomu nějak zamezit? Má někdo zkušenosti s tím, jak se podobné případy vypořádávají?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Daniel Fišer, 15. Květen 2007 - 8:35

  Zdravím.

  Pochopil-li jsem správně Váš dotaz, jsou nebytové prostory ve společném vlastnictví lidí, kteří jsou zároveň majitely bytů a tedy členy SVJ (tj. v katastru jsou zapsáni jako spolumajitelé těchto nebytových prostor).

  Protože v našem domě nás nyní také čeká převod nebytových prostor z družstva (které bude zlikvidováno) do spoluvlastnictví členů SVJ, zajímalo by mne, jak se řeší (ať už u Vás nebo jinde) následující problematika:

  • V jakém poměru jsou spoluvlastnické podíly – vycházeli jste z rozměrů bytů (tj. z podílů v SVJ) nebo mají všichni spoluvlastníci nebyt. prostor stejný podíl?
  • Uzavřeli spoluvlastníci nějakou smlouvu, na jejímž základě jsou zastupováni např. společenstvím nebo jinou entitou? Pokud ne, jak prakticky rozhodují o pronájmu (na zvláštní schůzi apod.) a kdo jedná jejich jménem?
  • Jak by měla vypadat nájemní smlouva k nebytovým prostorům: podepisují ji všichni spolumajitelé? Na jaký účet je posíláno nájemné?
  • Jakým způsobem se zdaňují příjmy z pronájmu? Podává každý spolumajitel daňové přiznání? Nemáte problémy například s těmi, kteří by normálně DP nepodávali?

  Děkuji za odpovědi.

  Daniel Fišer

  Vložil Anonymous, 28. Květen 2007 - 12:43

  Společenství vlastníků rozdělí příjmy z pronájmu společných částí domu dle velikosti spoluvlastnických podílů. Písemnou formou, oproti podpisu, je sdělí vlastníkům. Vlastníci si je zahrnou do svých daňových přiznání za rok, ve kterém jim toto bylo sděleno. Zda si je skutečně zahrnou, je jejich čistě soukromou věcí, na kterou SV nedohlíží. Navíc dle platných předpisů ne všem vzniká povinnost daňové přiznání vůbec podat. Hezký den přeje D. Balcárková

  Vložil HonzaT, 14. Květen 2007 - 23:14

  S převodem jednotky přechází na vlastníky i veškerá práva a a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, tedy i nájem nebytového prostoru ve společném vlastnictví. Příjem z nájmu nájmu nebytového prostoru je tedy příjmem vlastníků podle jejich spoluvlastnického podílu. Doporučil bych napsat nájemci, že má platit na účet SVJ a SVJ pak musí rozdělit výnos mezi vlastníky (včetně družstva) podle spoluvlastnického podílu. Pak už je jen otázkou dohody mezi vlastníky, zda si výnos vyplatí nebo ponechají ve společenství.

  Vložil Anonymous, 26. Květen 2007 - 8:05

  Dobrý den, v domě zůstávají 2 byt. jednotky ve vlastnictví družstva a ostatní byty jsou v OV. Rozumím rozdělení příjmů z pronájmů nebyt. prostor mezi SVJ a družstvo. Ale jak je to pak s rozdělením příjmů mezi členy SVJ (samozřejmě podle spoluvlastnických podílů). Musí se o tom hlasovat? Dala bych přednost přímé výplatě (zvlášť pokud to musím danit)před ponecháním ve fondu oprav (členové výboru s prostředky zacházení nehospodárně a protože se většina členů dnes již bývalého družstva o tuto problematiku moc nezajímá, nikdo proti tomu neprotestoval). Musí o tom rozhodnout hlasování (a jaké musí být rozhodnutí – většinové nebo jednomyslné?)? Děkuji za odpověď. Andrea L.

  Vložil Anonymous, 15. Květen 2007 - 9:13

  Souhlasím s odpovědí pana HonzyT, jen bych ráda doplnila poslední větu „Pak už je jen otázkou dohody mezi vlastníky, zda si výnos vyplatí nebo ponechají ve společenství.“

  Bez ohledu na to, vyplatí-li si vlastníci přijmy z pronájmu nebo je ponechají ve společenství, jde podle bodu 6 Sdělení MF čj. 281/55 462/ vždy o příjmy vlastníků jednotek, které u nich podléhají zdanění podle § 9 ZDP.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".