Souhlas s úvěrem

Vložil Petr T. (bez ověření), 18. Duben 2016 - 16:49 ::

SVJ zažádalo o úvěr. Podmínky tohoto úvěru za kolik a od koho byly projednány na schůzi . Úvěr však byl zamítnut. SVJ bude tedy potřebovat úvěr od jiné instituce. Mám dotaz : v domě je 9 majitelů bytů, v posledních měsícich došlo k velkým neshodám a jeden majitel už o úvěr nestojí a řekl, že nic podepisovat nebude a že úver nechce. Je nutný jeho souhlas pro banku a nebo svj k úvěru ? Z druhé strany ho přece nemůže nikdo nutit je to jeho právo .

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil wwwwwwww (bez ověření), 19. Duben 2016 - 7:35

  § 1132 K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

  Vložil Kubík (bez ověření), 19. Duben 2016 - 10:04

  Rozhodování o úvěru patří do působnosti shromáždění viz § 1208 g/3 NOZ hlasovacími kvory podle § 1206 tj. minimálně nadpoloviční většinou přítomných. § 1132 se na „bytové spoluvlastnictví“ (SVJ) podle NOZ nevztahuje. Hlasování na shromáždění vlastníků upravuje ustanovení § 1206 NOZ, jde o ustanovení speciální pro „bytové spoluvlastnictví“ (SVJ) a nelze na něj použít obecná ustanovení týkající se hlasování spoluvlastníků nemovitostí (§ 1128 a následující). Tento názor podtvrdil už i judikát j.č. 25Cm42/2014. Cituji z judikátu:

  „Soud žalobce poučil dle § 118a odst. 2 o.s.ř. o jiném právním názoru soudu, dle něhož ust. § 1206 a násl. o.z. jsou ustanoveními speciálními pro SVJ a nelze na ně vztahovat ustanovení obecná týkajících se hlasování spoluvlastníků nemovitostí. Soud tak má napadené shromáždění vlastníků žalovaného za usnášeníschopné a usnesení bodu 2)pozvánky hlasováním za přijaté dle § 1206 odst. 2 o.z., Neboť na toto hlasování shromáždění SVJ speciálně upravené nelze použít obecná ustanovení vyžadující většinu všech spoluvlastníků dle § 1128 odst. 1 o.z..“

  Vložil Werewolf, 19. Duben 2016 - 8:02

  Jak to souvisí s úvodním příspěvkem? Tazatel nepíše nic o zatížení společné věci. Třeba se jim jedná o úvěr na 9 let, třeba na 20 ale bez onoho zatížení.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 18. Duben 2016 - 19:19

  Petře, nikoho samozřejmě nemůžete nutit, aby se podílel na úvěru, který si bude brát právnická osoba. Náklady, které SVJ vynaloží na podíl vlastníka, který odmítá využít úvěr, vaše SVJ vyúčtuje tomuto vlastníkovi, který bude povinen jej uhradit bez zbytečného prodlení, případně může za tímto účelem složit předem alikvotní finanční částku jako zálohu. Tento vlastník se bude podílet pouze na nákladech, které mu přísluší v závislosti na jeho podílu na vynaložených nákladech, které SVJ zajistilo k zvelebení jeho majetku, ovšem pouze z jistiny bez příslušenství vyplývajícího z úvěru jako takového. O náklady za zajištění úvěru, vedení úvěrového účtu, úroky, …se podělí ti vlastníci, kteří z tohoto úvěru finanční prostředky využijí, přičemž je budou spolu s částí jistiny splácet formou odložených splátek po dobu, kterou budou mít s SVJ sjednanou smlouvou se splátkovým kalendářem.

  Zdeněk II

  Vložil Petr T. (bez ověření), 18. Duben 2016 - 19:41

  Mám prosbu mohl by jste se podívat na dotaz – téma Rekonstrukce kotelny. Jaký je Váš názor. Děkuji

  Vložil Petr T. (bez ověření), 18. Duben 2016 - 19:32

  Děkuji velmi za přesnou odpověď .

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".